Главная Случайная страница



Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника







ІІ. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ. ІІІ. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ(міждисциплінарна інтеграція) Назви попередніх дисциплін Отримані навики





  1. Знати визначення поняття «недостатність кровообігу», принципи класифікації.
  2. Типи судин, їх характеристика.
  3. Знати фактори ризику у виникненні судинної патології.
  4. Знати етіологію і патогенез атеросклерозу.
  5. Загальні принципи профілактики та лікування атеросклерозу.
  6. Знати етіологію і патогенез гіпертонічної хвороби.
  7. Загальні принципи профілактики та лікування гіпертонічної хвороби.

ІІІ. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ(міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
Нормальна анатомія Структура великого і малого кола кровообігу, типи судин, регуляція судинного тонусу, структурно-функ­ціональні особливості мікроциркуля-торного русла
Гістологія Гістологічна структура судин різних типів
Нормальна фізіологія Функціональні особливості великого і малого кола кровообігу. Оцінка функціонального стану серцево-су­динної системи; проведення функціо­нальних проб. Визначення артеріа­льного тиску. Інтерпретація і харак­теристика пульсу.

 

ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Недостатність кровообігу стан при котрому серцево-судинна система не може забезпечувати органи і тканини ор­ганізму необхідною кількістю крові
Недостатність судин патологічний стан ,зумовлений нездатністю судин забезпечити кровопостачання органів і тканин згідно з їх потребами
Есенціальна гіпертензія первинна гіпертензія, не пов’язана з конк­ретним захворюванням або патологічним процесом в тих чи інших органах і системах
Вторинна артеріальна гіпертензія виникає як наслідок патологічних процесів в різних органах та системах
Атеросклероз різні співвідношення змін інтими артерій, що проявляються у вигляді вогнищевого від­кладення ліпідів, складних сполук вуглево­дів, елементів крові і циркулюючих в ній продуктів, утворення сполучної тканини і відкладення кальцію
Артеріосклероз характеризується ураженням середньої обо­лонки (медії) артерій еластичного та елас­тично-м’язового типу і характеризується медіанекрозом, медіакальцинозом та медіа­склерозом

2. Теоретичні питання до заняття:



1. Судинна недостатність.

2. Види порушень судинного тонусу.

3. Первинна гіпертензія. Етіологія. Патогенез.

4. Вторинна гіпертензія. Етіологія. Патогенез.

5. Патогенетичні принципи лікування різних видів гіпертензії.

6. Артеріальна гіпотензія, класифікація.

7. Атеросклероз. Етіологія. Патогенез.

8. Принципи профілактики та лікування атеросклерозу.

 

3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Дослід 1. Відтворення моделі артеріальної гіпертензії.

Завдання Вказівки до завдання
Роблять розріз черевної стінки. Затискають черевну аорту. Відпрепаровують черевну аорту над біфуркацією і підводять під неї лігатуру. Спостерігають за AT при затисканні аорти і після затискання. Потім притиснути аорту пальцем до хребта під діафрагмою. Ведеться спостереження за AT. Тварини: кролик або щур. Інструменти та медикамен­ти: ефір, кімограф, мано­метр, скальпель, хірургічні пінцети, лігатури, вата.

 








Date: 2015-05-22; view: 287; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2021 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию