Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад 4

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Як видно з рис. 3.3, за результатами повторного тестування зафіксовано 48% підлітків з високим рівнем домагань, 40% − з середніми показниками висотного параметру домагань. З низьким рівнем домагань зафіксовано 12% респондентів. Натомість у контрольній групі нами зафіксовано незначні зміни висотного параметру домагань підлітка, які не сягають рівня статистичної значущості. Таким чином, можемо констатувати, що у результаті проведення психокорекційних занять, підлітки здобули навички постановки мети такої складності, що перевищує їх актуальні можливості, розширивши при цьому власні перспективи шляхом підвищення рівня домагань.

Рис. 3.3. Результати впливу психокорекційних заходів на висотний параметр домагань підлітків

Приклади демонстрації й аналізу кореляційного аналізу, факторного аналізу

Приклад 1. Кореляційний аналіз

На етапі статистичної обробки результатів дослідження з метою визначення чинників, що впливають на розвиток особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку, ми провели кореляційний аналіз отриманих результатів за коефіцієнтом лінійної кореляції Спірмена, що дало змогу виокремити показники, найбільш пов’язані між собою (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Кореляції батьківського ставлення до дитини (за методикою «Взаємодія батька й дитини»)

* Кореляція значуща на рівні Р<0,05

** Кореляція значуща на рівні Р<0,01

Показники Коефіцієнт кореляції
1. Суворість батьків до дитини Вимогливість батьків 0,31**
2. Суворість батьків до дитини Непослідовність у вихованні 0,3*
3. Незбалансований тип сім’ї Виховна конфронтація 0,27*
4. Здійснення контролю над дитиною Виховна конфронтація 0,3*
5. Вимогливість батьків Непослідовність у вихованні 0,36**
6. Вимогливість батьків Виховна конфронтація 0,44*
7. Недостатність вимог-заборон по відношенню до дитини Прийняття дитини 0,26*
8. Недостатність вимог-заборон по відношенню до дитини Ігнорування потреб дитини 0,24*
9. Недостатність вимог-заборон по відношенню до дитини Нестійкість стилю виховання 0,28*
10. Нестійкість стилю виховання Ігнорування потреб дитини 0,43**
11. Розширення батьківських почуттів (розв’язання особистісних потреб за рахунок дитини) Виховна конфронтація -0,25*
12. Виховна невпевненість батька/матері Тип сім’ї – сімейна згуртованість (наявна)   0,36**
13. Виховна невпевненість батька/матері Тип сім’ї – сімейна згуртованість (бажана)   0,37**
14. Виховна невпевненість батька/матері Прийняття дитини -0,28*
15. Виховна невпевненість батька/матері Надання переваг батьком/матір’ю жіночим якостям 0,27*
16. Проекція на дитину власних небажаних якостей Вимогливість до дитини -0,26**

 

Кореляційний аналіз виявив тенденції позитивного кореляційного зв’язку між суворістю та вимогливістю батьків (r=0,31, p≤0,01); непослідовністю у вихованні (r=0,3, p≤0,05) та виховною конфронтацією (r=0,27, p≤0,05); здійсненням контролю над дитиною та виховною конфронтацією (r=0,3, p≤0,05), вимогливістю батьків і непослідовністю у вихованні (r=0,36, p≤0,01), виховною конфронтацією (r=0,44, p≤0,05).

Приклад 2. Факторний аналіз

У результаті факторного аналізу визначено чотири фактори, доля сукупної дисперсії становить 61,54 % (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Головні компоненти у загальному масиві даних дітей

Сумарна вага фактору 20,13 16,51 13,26 11,64
% пояснювальної дисперсії 16,9 15,1 13,9 12,8
% накопленої дисперсії 16,9 27,6 54,1 61,41
 
Здатність до тріангуляторних відносин -0,87,     -0,52
Відсутність тріангуляторних відносин в малюнку 0,87      
Відчуття у дитини сприятливих сімейних відносин -0,86     -0,49
Емоційна дистанція з батьками відсутня -0,58 -0,34    
Емоційна дистанція з батьками 0,54      
Емоційна дистанція з батьком у хлопчика -0,54      
Емоційна дистанція з матір’ю у дівчинки -0,5   0,34  
Порушення механізму ідентифікації 0,52 0,34    
Порушені взаємини, негативні емоції по відношенню до батька 0,46      
Емоційна дистанція з усіма членами сім’ї -0,44 0,31 0,32  
Цілісний, якісно-стабільний образ «Я»   -0,86   -0,42
Якісно-нестабільна, дифузна ідентичність -0,36 0,86    
Диференціація образу «Я»: диференційований, багатокомпонентний образ «Я»   -0,76   -0,38
Диференціація образу Я: недиференційований образ «Я» -0,35 0,76 0,34  
Емоційна дистанція з матірʼю -0,46 0,74    
Домінування батька над дитиною   -0,72    
Валентність ідентичності: негативна, проблеми ідентифікації   0,68    
Порушені взаємини, негативні емоції по відношенню до матері   0,66   0,32
Структура ідентичності: переважання діяльнісного «Я»   0,57    
Структура ідентичності: переважання матеріального «Я»   0,55    
Ідентифікація з батьком у хлопчика   -0,44    
Оцінка особистості батьками: позитивний образ зі слів батька   -0,38   -0,64
Ідентифікація з матір’ю у хлопчика   0,38    
Оцінка особистості батьками: негативний образ «Я» зі слів батька   0,38 0,55  
Структура ідентичності: переважання рефлексивного «Я» -0,38 -0,36   -0,33
Оцінка особистості батьками: негативний образ «Я» зі слів матері   0,36 0,35  
Валентність ідентичності: нейтральна     0,79 0,38
Ідентифікація з іншим членом сім’ї     0,72  
Відчуття своєї значущості, потреба у визнанні 0,36   0,68 0,32
Відсутність ознак домінування     0,58  
Структура ідентичності: невиражена структура   0,36 0,51  
Структура ідентичності: переважання соціального компоненту     0,5  
Домінування іншого члена сім’ї     0,48  
Валентність ідентичності: позитивна     -0,44 -0,46
Оцінка особистості батьками: нейтральний образ «Я» зі слів батька   0,35 0,38  
Оцінка особистості батьками: нейтральний образ «Я» зі слів матері -0,56 0,35 0,36  
Відсутність ознак порушення ідентичності -0,47 -0,34   -0,78
Незадоволення взаєминами сім’ї у цілому, агресивні тенденції до членів сім’ї       0,76
Оцінка особистості батьками: позитивний образ зі слів матері       -0,72
Ідентифікація з матір’ю у дівчинки       -0,67
Рівноцінна авторитетність батька і матері       -0,58
Відчуття емоційного неприйняття у сім’ї, відчуття емоційного відкидання, емоційна залежність 0,64     0,54
Структура ідентичності: переважання фізичного «Я»       0,51
Ідентифікація з батьком у дівчинки       0,48

 Перший фактор (20,13) включає такі змінні: здатність до тріангуляторних відносин (-0,87), відчуття у дитини сприятливих сімейних відносин (-0,86), емоційна дистанція з батьками (0,54), порушення механізму ідентифікації (0,52), порушені взаємини, негативні емоції по відношенню до батька (0,46), емоційна дистанція з усіма членами сім’ї.

 

 Date: 2015-05-22; view: 485; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию