Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад 5

Результати аналізу розподілу сімей за типами відображено на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Типи сімейних структур

Більшість реальних сімей, а це 57,1 % вибірки, належать до незбалансованих сімей; 25,7 % – середньозбалансованих та 18,6 % – збалансованих. Щодо бажаної сімейної структури, спостерігається тенденція прагнення до збалансованого типу сім’ї.

Приклади зображення кореляційного аналізу

Для отримання статистично значущих висновків здійснено кореляційний аналіз за критерієм Спірмена, у результаті чого було виявлено сильний позитивний кореляційний взаємозв’язок між формуванням цілісного, стабільного образу «Я» у дошкільників та його диференціацією, структурованістю (r=0,83, p≤0,05), помірний позитивний зв’язок – між показниками «Відчуття у хлопчиків емоційного неприйняття у сім’ї, емоційного відкидання, емоційна залежність» та «Емоційна дистанція між усіма членами сім’ї» (r=0,37, p≤0,01), помірний негативний – між показниками «Здатність хлопчиків до тріангуляторних відносин» та «Порушені взаємини, негативні емоції по відношенню до батька» (r=-0,45, p≤0,01) (додаток Д).

Додаток Д

Кореляції проявів особистісної ідентичності за методиками «Три дерева», «Хто Я?», «FACES-3», «ВБД», АСВ»

** Кореляція значуща на рівні Р<0,01 (2-стор.)

* Кореляція значуща на рівні Р<0,05 (2-стор.)

Показники Коефіцієнт кореляції
5. Цілісний, стабільний образ «Я» Диференційований, багатокомпонентний образ «Я» 0,83**
6. Диференційований, багатокомпонентний образ «Я» у хлопчиків Емоційна близькість 0,35*
7. Відчуття у хлопчиків емоційного неприйняття в сім’ї, емоційного відкидання, емоційна залежність Емоційна дистанція зі всіма членами сім’ї 0,37**
8. Здатність хлопчиків до тріангуляторних відносин Порушені взаємини, негативні емоції по відношенню до батька -0,45**
9. Відчуття у дівчат сприятливих сімейних відносин Вимогливість батьків -0,35*

 

Приклади демонстрації результатів формувального експерименту в експериментальній та контрольній групах, представлені у рисункахDate: 2015-05-22; view: 420; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию