Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 1

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Оцініть периметр правильного трикутника зi стороною a см, якщо
2,1< a < 2,3.

А) 6,3< Р <6,9; Б) 6,3< Р <2,3; В) 2,1< Р <6,9; Г) 4,1< Р <4,6.

№2. Який з числових проміжків є розв’язком подвійної нерівності ?

А) В)

-4 1 x -4 1 x

Б) Г)

-4 1 x -4 1 x

№3. Скільки відсотків години складає 18 хвилин?

А) 30%; Б) 10,8%; В) 20%; Г)10%.

№4. Яка пара чисел є розв’язком системи рівнянь ?

А) (–3; 4); Б) (5; – 4); В) (4; 3); Г) (–5; 4).

№5. У скриньці 5 чорних і 7 білих кульок. Із скриньки навмання виймається 1 кулька. Знайдіть ймовірність того, що ця кулька біла.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Побудувати графік функції у = х 2 – 2 х – 3. За графіком визначити:

а) значення у, якщо х = – 1,5;

б) значення х, якщо у = 5;

в) нулі функції.

№7. Знайдіть сьомий член і суму чотирнадцяти перших членів арифметичної прогресії, якщо перші чотири члени дорівнюють: 2; 6; 10; 14.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Відстань між двома містами дорівнює 93 км. З одного міста в друге виїхав велосипедист, швидкість якого була на 3 км/год більша за швидкість першого. Велосипедисти зустрілись на відстані 45 км від першого міста. Знайдіть швидкість кожного велосипедиста.

 

№8м Два спортсмени біжать по одній замкнутій доріжці стадіону. Швидкість кожного постійна, але перший пробігає всю доріжку на 10 с швидше, ніж другий. Якщо вони почнуть біг із спільного старту в одному напрямку, то ще раз зустрінуться через 720 с. Яку частину довжини всієї доріжки пробігає за секунду кожний спортсмен?


Date: 2015-04-23; view: 699; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию