Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаДебиеттер 2 page

 

Хаттама № __ «__» _______ 2013 ж.

 

Акушерия және гинекология курсымен

АМСЖ кафедра меңгерушісі

м.ғ.к., доцент _____________ Югай Н.В.

 

Өңдеген: аға оқытушы Жақсылықкеліні Ұ.А.

1. №3 тақырып: «Төтенше жағдайлар. ТЖ психологиялық аспектілер»

2. Мақсаты:

- өзіндік іріктелген, сұрыпталған материалды жетілдіру;

- бейбіт және әскери уақыттағы төтенше жағдайларды білу;

- ТЖ негізгі ұғымдары мен анықтамаларын білу;

- ТЖ жіктелуін және потенциальды қауіптілік бойынша экономикалық объектілерді білу;

- табиғи және техногенді ТЖ зақымдаушы факторлар көздерінің сипаттамасын білу;

- ТЖ даму фазаларын білу;

- стихиялық оқиғалардың жіктелуін білу;

- ТЖ психологиялық аспектілерін білу;

- психикалық үрдістерді және адамның психикалық жай-күйінің түрлерін білу;

- қысылтаяң жағдайдың әсеріне түскен адамдардың жүріп-тұру қозғалысын оқып үйрену;

- тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сұрақтарында құзіретті

болу.

 

3. Тапсырма:

- тақырып бойынша ақпараттық материалдарды жинақтау және

жүйелеу;

- тақырып бойынша ақпараттық материалдарды іріктеп шолу;

- тақырып бойынша тезистер құрастыру;

- ТЖ бойынша бейне материал таңдау;

- орындалған жұмыс бойынша рефератталған баяндама дайындау.

Төтенше жағдайлар. ТЖ психологиялық аспектілер

- бейбіт және әскери уақыттағы төтенше жағдайлар;

- ТЖ негізгі ұғымдары мен анықтамалары;

- ТЖ жіктелуін және потенциальды қауіптілік бойынша экономикалық объектілері;- табиғи және техногенді ТЖ зақымдаушы факторлар көздерінің сипаттамасы;

- ТЖ даму фазалары;

- стихиялық оқиғалардың жіктелуі;

- ТЖ психологиялық аспектілері;

- психикалық үрдістерді және адамның психикалық жай-күйінің түрлері;

- қысылтаяң жағдайдың әсеріне түскен адамдардың жүріп-тұру қозғалысы;

- қысымды жоғарлататын жағымсыз факторлар;

- қысым түрлері;

- әсер ету уақыты бойынша психикалық жағдайлар.

4. Орындау түрі:

Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Реферат топтың талқылауына түсуі мүмкін.

Рефератстуденттердің өз тандауы бойынша (бір кредитке бір рефераттан) дайындалады. Реферат сұрақтың маңыздылығын толықтай ашып, барынша ақпаратты және өз қорытындысымен болуы тиіс. Реферат кемінде үш әдебиет көзін пайдалана отырып, ұқыпты, өз бетінше орындалады. Рефераттың тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер және суреттер келтіріледі. Рефератты қорғау барысында оқуға тыйым салынады. Қойылған сұрақтарға сенімді және қатесіз жауап береді.

Реферат құрылымы:

- мазмұны;

- кіріспе;

- бірнеше тарау (2 ден 5 дейін);

- қортынды;

- әдебиет тізімі (кітапханалық тізім).

 

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

- материалды жеткізудің толық болуы;

- қарастырылған сұрақтың маңыздылығы;

- материалды мұқият дайындау;

- өз ойын нақты, тұжырымды және анық жеткізе білу;

- ұсыныстардың және шешімдердің дәлелдігі;

- реферат құрылым талабының қатаң сақталуы;

- тапсырманы өткізу мерзімін сақтау.

Рефератты дайындау және қорғау

 

Бағалау белгілері Баға
Өте жақсы: А (95-100%); А- (90-94%) бағаға сәйкес. Жақсы: В+ (85-89%); В (80-84%); В- (75-79%) бағаға сәйкес.   Қанағаттанар-лық: С+ (70-74%); С (65-69%); С- (60-64%); D+ (55-59%); D (50-54%) бағаға сәйкес. Қанағаттанар-лықсыз: F (0-49%) бағаға сәйкес.  
Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге сай болуы Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толығымен сай келеді. Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толығымен сай келеді. Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толық сай келмейді. Рефераттың мазмұны тақырыпқа сәйкес емес.
Тақырыптың толықтығы және логикалық қисындылығының толық ашылуы Тақырып толық ашылған, материал сауатты тілмен баяндалған, қисынды жүйелілікте бағдарламамен алдын ала ескерілгендей мамандандырылған терминология және тапсырма көлемінде символдық мәндер дәл қолданылған. Теориялық жайды растайтын жақсы сападағы көркемдеулерді келтірілген (графиктар, кестелер, схемалар ). Тақырып толық ашылған, материал бағдарламамен алдын ала жоспарланғандай толық көлемде баяндалған, кисынды жүйелеуде кішкене қателіктер жіберілген, теориялық жайды растайтын жақсы сападағы көркемдеулерді келтірілген (графиктар, кестелер, схемалар).   Рефераттың тақырыбы жеткіліксіз ашылған, графикалары, схемалары және иллюстрациялары ақпараттандырылмаған, сапасыз жасалынған. Тақырып ашылмаған, графиктер мен иллюстрациялар тақырыпқа сәйкес емес немесе мүлдем жоқ.
Материалды жинақтау, қортынды жасай білу Материал жинақталған, айқын және нақты қорытындыланған. Материал жинақталған, дұрыс қорытынды жасалынған. Бірікпеген материал ұсынылған, қорытындылары нақты емес және қателіктері бар. Материал жинақталмаған және қорытындыланбаған.
Ақпарат көздерімен жұмыс жасай білу қабілеттілігі Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті дәрежеде қолданған, библиографиялық сілтемелері сауатты жасалынған. Заманауи негізгі ақпарат көздері қолданылған. Ақпарат қайнарларының ең аз саны қолданылған , пайдаланылған ақпарат көздерінің көпшілігі ескірген . Ақпарат көздері келтірілмеген.
Реферат бойынша сұрақтарға жауап бере білуі Студент тақырып материалдарын еркін игерген , барлық қойылған сұрақтарға негізді және дұрыс жауап береді.   Студент тақырып материалдарын жақсы игерген , қойылған сұрақтарға дұрыс жауап береді. Студент тақырып материалын нашар игерген, ең қарапайым сұрақтарға ғана жауап береді. Студент тақырып материалын нашар игерген, қойылған сұрақтарға жауап бермейді.
Рәсімдеу талаптарына сәйкестігі   Рефераттың дайындалуы көрсетілген талаптарға толық сай. Рефераттың дайындалуы әскери кафедраның негізгі көрсетілген талаптарына сай. Рефераттың дайындалуында қойылған талаптарға сәйкестіксіздер байқалады. Рефераттың дайындалуы қойылған талаптарға сәйкес емес.

6. Тапсыру мерзімдері:СӨЖ қабылдау кестесіне сәйкес.7.Әдебиет:

1. Бектұрсын Д. Ә. «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жөніндегі нормативтік құқықтық актілер жинағы». Алматы, 2012 ж.

2. «Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар саласындағы Заңдары», Астана, 2012 ж.

3. М. Немеребаев «Тіршілік қауіпсіздігі». Алматы, 2012 ж.

4. ҚР ТЖМ «Азаматтық қорғау республикалқ оқу-әдістемелік орталығының тындаушыларына көмек ретінде ұсынылатын оқу құралы». Алматы, 2012 ж.

5. Нәбиев Е. Н. «Тіршілік қауіпсіздік негіздері» оқу құралы. Астана, 2012ж.

6. АҚ және ТЖ медицина қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы. Алматы, 2012 ж.

7. Нәбиев Е. Н. «Апат медицинасы». Астана, 2012 ж.

8. Жаханов А. «Медициналық радиобиология негізі». Алматы, 2011 ж

9. Жаханов А. «Радиациялық экология». Алматы, 2011 ж.

10. Тайжанов С. «Өмір қауіпсіздігі негіздері». Алматы, 2010 ж.

11.Кенесариев Ү. И. «Радиациялық гигиена». Алматы, 2009 ж.

12. Суровцев А. А. «Тіршілік қауіпсіздігі» курсы бойынша жоғары оқу орындары студенттеріне арналған құралы. І кітап. Алматы, 2003 ж.

13. Суровцев А. А. «Тіршілік қауіпсіздігі» курсы бойынша жоғары оқу орындары студенттеріне арналған құралы. ІІ кітап. Алматы, 2003 ж.

14. ТЖ зардап шеккенднрге алғашқы медициналық көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама (І бөлім). Алматы, 2006 ж.

15. ТЖ зардап шеккенднрге алғашқы медициналық көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама (ІІ бөлім). Алматы, 2006 ж.

16.Террористік акті қауіпі кезінде халықтың іс-әрекеттері бойынша жаднама (V бөлім). Алматы, 2006 ж.

8. Бақылау:

Тесттік тапсырмалар:

1. Пайда болу көзіне байланысты ТЖ-дың жіктелуі:

A) табиғи, техногенді, әлеуметтік, экологиялық

B) табиғи, техногенді, криминальді, экологиялық

C) табиғи, техногенді, әлеуметтік, өндірістік

D) техногенді, әлеуметтік, экологиялық, табиғи өрттер

E) табиғи, метеорологиялық, әлеуметтік, экологиялық

2. Жіктелуі бойынша жер сілкінісі ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) табиғи

B) техногенді

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

3. Жіктелуі бойынша транспорт апаты ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

4. Жіктелуі бойынша соғыс ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) әлеуметтік

B) табиғи

C) техногенді

D) экологиялық

E) метеорологиялық

5. Жіктелуі бойынша өсімдіктердің жаппай өлуі ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) экологиялық

B) табиғи

C) техногенді

D) әлеуметтік

E) метеорологиялық

6. Жіктелуі бойынша вулкан атқылауы ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) табиғи

B) техногенді

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

7. Жіктелуі бойынша өрт пен жарылыстар ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

8. Жіктелуі бойынша көшкін (оползень) ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) табиғи

B) техногенді

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

9. Жіктелуі бойынша апат кезінде радиоактивті заттардың атмосфераға шығуы ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

10. Жіктелуі бойынша сел жүруі ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) табиғи

B) техногенді

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

11. Жіктелуі бойынша апат кезінде аэрозольді-химиялық уландырғыш заттардың атмосфераға шығуы ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

12. Жіктелуі бойынша атмосфераның улануы ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) экологиялық

B) табиғи

C) техногенді

D) әлеуметтік

E) метеорологиялық

13. Жіктелуі бойынша батерологиялық уландырғыш заттардың апат жағдайында табиғатты улауы ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

14. Жіктелуі бойынша ғимараттардың құлауы ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) метеорологиялық

15. Жіктелуі бойынша дауыл ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) табиғи

B) техногенді

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) геологиялық

16. Жіктелуі бойынша тазалау құрылымдарындағы апат ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) геологиялық

17. Жіктелуі бойынша боран ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) табиғи

B) техногенді

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) геологиялық

18. Жіктелуі бойынша тіршілікті қамтамасыз ету жүйесіндегі апат ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) геологиялық

19. Жіктелуі бойынша құйын ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) табиғи

B) техногенді

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) геологиялық

20. Жіктелуі бойынша гидродинамикалық апат ТЖ-дың ... түріне жатады.

A) техногенді

B) табиғи

C) әлеуметтік

D) экологиялық

E) геологиялық

 

Тақырып бойынша сұрақтар:

1.ТЖ кезінде әр түрлі темпераменттегі адамдар өздерін қалай

ұстайды?

2. Бейімделудің психологиялық тосқауылы дегеніміз не?

3. «Аффектегі жағдай» дегеніміз не?

4. Темперамент түрлерін атаңыз?

5. Адам психикасы аса әлсіз 3 кезеңін атаңыз.


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Акушерия және гинекология курсымен АМСЖ кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА

АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

№4 тақырып: «Жаппай зақымдау қаруының түрлері. Олардың ерекшеліктері мен қолданылу салдары»

Оқытылатын курс пен семестр: ІІ курс және ІV семестр

Мамандық: 5B11040 – Дәрігерлік емдеу ісі

Сағат саны: 4

Ж.

Әдістемелік өңдеу акушерия және гинекология курсымен АМСЖ кафедра мәжілісінде талқыланды және бекітілді.

 

Хаттама № __ «__» _______ 2013 ж.

 

Акушерия және гинекология курсымен

АМСЖ кафедра меңгерушісі

м.ғ.к., доцент _____________ Югай Н.В.

 

Өңдеген: аға оқытушы Жақсылықкеліні Ұ.А.


1. №4 тақырып: «Жаппай зақымдау қаруының түрлері. Олардың ерекшеліктері мен қолданылу салдары»

2. Мақсаты:

- жаппай зақымдау қаруларның жіктелуін оқу;

- ЖЗҚ қолданылуының ерекшеліктері және салдарын талдау.

3. Тапсырма:

- жаппай зақымдау қаруының түрлерін атаңыз;

- олардың ерекшелігін түсіндіріңіз;

- қолданған жағдайдағы нәтижесін баяндаңыз;

- ядролық қару-жарақтар туралы бейнематериалдар жинақтап, шолу жасаңыз;

- орындаған жұмыс презентациясы.

 

4. Орындау түрі:

Презентация – ақпаратты әртүрлі техникалық құралдармен және оларсыз беру үлгілері. Ереже бойынша тың идеялар, жобалар, жұмыс түрлері және т.б. ұсынылады. Оған көркемдеу және біртұтас графикалық стильдегі мәтіндер беріледі.

Презентацияөз бетінше орындалады. Кемінде үш әдебиет көзі қолданылады. Слайдтар мазмұнды және қысқа болуы керек. Тапсырушы қорғау барысында тақырып бойынша терең білімін көрсетіп, талқылау барысындағы сұрақтарға жауап беру кезінде қателіктерді жібермеуі керек.

Жаппай зақымдау қаруының жаңа түрлері және олардың ерекшеліктері мен қолданылу салдары.

· Ядролық қару

· Химиялық қару

· Бактериологиялық қару

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

- тапсырманы тапсыру уақыты;

- презентация материалдарын дайындау мұқиятылығы;

- өз ойының нақты тұжырымдалуы және анық мәнері;

- ұсыныстар мен тұжырымдардың дәлелділігі;

- презентация құрылымының қатаң бақылануы.

Презентация құрылымы:

- мазмұны;

- кіріспе;

- тақырыптың логикалық қисынды, толық ашылуы;

- слайдаттардың арнайы терменологиямен қолданылуы;

- идеясының анықтығы;

- қортындысы;

- орындаған жұмыс презентациясы;

- қосымша әдебиеттер мен ақпарат көздерін пайдалану;

- интернет көздерін қолдану.

Тақырыптың презентациясы

Бағалау белгілері Баға
Өте жақсы: А (95-100%); А- (90-94%) бағаға сәйкес. Жақсы: В+ (85-89%); В (80-84%); В- (75-79%) бағаға сәйкес.   Қанағаттанар-лық: С+ (70-74%); С (65-69%); С- (60-64%); D+ (55-59%); D (50-54%) бағаға сәйкес. Қанағаттанар-лықсыз: F (0-49%) бағаға сәйкес.  
Тақырыптың толықтығы және логикалық қисындылығының толық ашылуы Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған міндеттерге сәйкес келедi. Тақырып толық ашылған, слайдтар қисынды жүйелілікте ұсынылған, мамандандырылған терминология және символдық мәндер дәл қолданылған. Слайдтардың мәтіні ықшамды жазылған , ойлар анық тұжырымдалған және қысқаша түрде қисындалып баяндалған . Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған міндеттерге сәйкес келедi. Тақырып ашылды, бiрақ болмашы қателер бар, слайдтар қисынды жүйелілікте ұсынылған, мамандандырылған терминология және символдық мәндер дәл қолданылған. Слайдтардың мәтіні ықшамды жазылған , ойлар анық тұжырымдалған және қысқаша түрде қисындалып баяндалған . Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған міндеттерге сәйкес келедi. Тақырып жеткіліксіз дәрежеде ашылған, слайдтардың ұсынуында кисынды жүйеліліктер жоқ. Слайдтар мәтіндік материалмен аса қанық. Презентацияның тақырыбы ашылмаған.
Ақпарат көздерімен жұмыс жасай білу Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті дәрежеде қолданған. Заманауи ақпарат көздері қолданылған. Ақпарат қайнарларының шектеулі саны қолданылған , пайдаланылған ақпарат көздері ескірген . Қолданылған ақпарат көздерінің тізімі жоқ.
Материалды қамтуды, қортынды жасауды білу Материал қамтылған, нақты және анық қортынды жасалынған. Материал қамтылған, дұрыс қортынды жасалынған. Материал жеткіліксіз қамтылған, қорытындысында дөрекі қателіктер жіберілген. Материал қамтылмаған, қортынды жоқ.
Презентацияны ұсыну және сұрақтарға жауап бере білу Студент презентацияның материалын еркiн бағдарлайды, айқын баяндайды, сауатты, дәйектi түрде ғылыми терминологияны қолданады. Сұрақтарға жауап бергенде өз позициясын қорғап және сынды конструктивтi қабылдай алады. Студент презентацияның материалын бағдарлай алады, презентацияның мазмұның айқын баяндай алмайды. Қойылған сұрақтардың көбісіне дұрыс жауап береді. Студент презентацияның материалын бағдарлай алмайады, презентацияның мәтінін оқып, қойылған сұрақтардың көбісіне дұрыс жауап бере алмайды. Студент материалмен жеткіліксіз танысқан, қойылған сұрақтарға жауап бермейді.
Рәсімдеу талаптарының сәйкестігі Рәсiмдеу слайд тары көрсетiлген талаптарға толық сәйкес келедi. Презентацияның титулды слайды тақырыбымен, презентацияның жоспары, пайдаланылған әдебиеттiң тiзiмi және интернет көздері бар. Слайдтар көркемді рәсiмделген, мәтінмен артық қамтылмаған, грамматикалық қателіктерсіз . Мәтiн слайдары дәрiсхананың кез келген жерінен анық көрiнеді.   Рәсiмдеу слайд тары көрсетiлген талаптарға толық сәйкес келедi. Презентацияның титулды слайды тақырыбымен бар, презентацияның жоспары, әдебиеттiң тiзiмi интернет көздері қолданылған. Слайдтар көркемді рәсiмделген, рәсімдеуінде қағидалы емес қателіктер бар. Мәтiн слайдары дәрiсхананың кез келген жерінен жақсы көрiнеді.   Рәсiмдеу слайдтары көрсетiлген талаптарға сай емес. Слайд рәсімдеуі әр түрлі стилде жасалынған, қағидалы қателіктері бар.     Рефераттың рәсімдеуі талаптарға сай емес.

6. Тапсыру мерзімдері:СӨЖ қабылдау графигіне сәйкес.

7. Әдебиет:

1. «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» ҚР Заңы № 19-1 05.07.1996 ж.

2. «Азаматтық қорғаныс туралы» ҚР Заңы № 100-1 07.05.1997 ж.

3. Жоғарғы орны студенттеріне арналған «Тіршілік қауіпсіздігі» курсы бойынша оқу құралы. 1 ші оқу құралы /құрастырған А.А. Суровцев. – А., 2005-1 нұсқа.

4. Төтенше жағдай бойынша сабақтарға арналған оқу құралы және ұйымдардағы азаматтық қорғаныс; оқу құралы құрастырған. А.А. Суровцев. – А., 2006 – 1 нұсқа.

5. «Медициналық радиобиология негізі» А.Жаханов,С. Садықов, Алматы «Эверо», 2011ж.

6. «Радиобиологиялық эклогия» А. Жаханов, Алматы «Эверо», 2011ж.

7. «Радиациялық гигиена» оқу құралы, Кенесариев Ү.И., Бекмағамбетова Ж.Ж., Жоламанов М.Е., Рузуддинова Г.Т. Алматы «Эверо», 2009ж.

8.Бақылау:

Тесттер:

1.Жаппай зақымдау қаруы болып есептеледі...

A) ядролық

B) кәдімгі

C) генетиқалық

D) ақпараттық

E) климаттық

2.Соққы толқының пайда болу себептері болып табылады...

A) артық қысым

B) жоғарғы темпиратура

C) Альфа, бета және гамма бөлшектерінің бөлінуі

D) ылғалды атмосфера

E) жер қыртысың тербелуі

3.Ядролық жарылыс кезіндегі соққы толқының әсері алып келеді...

A) әртүрлі ауытпалықты жарақат

B) инфекцилық аурулар нерв жүйесінің бұзылуы

C) көру қабілетін жоғалту

D) есту қабілеттін жоғалту

E) тұншығу

4.Ядролық жарылыс кезіндегі сәуленену алып келеді

A) тері куйігіне

B) бас ми орталықтарының істен шығу

C) шаштың түсуі
Date: 2015-05-22; view: 1098; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.036 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию