Главная Случайная страница



Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника







Дебиеттер 1 page





1. Гринин.А.С. «Тіршілік қауіпсіздігі». Москва-2002 ж.

2. Кукин. П. П. «Тіршілік қауіпсіздігі». Москва- 2003 ж.

3. Аманжолов. Ж. К., Балабас. Л. Х. . «Тіршілік қауіпсіздігі». Астана-2009 ж.

7. Бақылау.

Сұрақтар:

1.Бейбіт уақытта объект тұрақтылығын жоғарылату мақсатында өткізілетін негізгі шаралар.

2.Соғыс уақытында ТЖ кезінде объект тұрақтылығын жоғарылату өткізілетін шаралар.

3.Негізгі алдын ала объект тұрақтылығын жоғарылату мақсатында дайындық шаралары.

4.Объекттің жұмыс тұрақтылығына әсер ететін факторлар?

5.Ғимараттар мен құрылыстардың тұрақтылығын арттыруға арналаған іс-әрекеттер.

6.Технологиялық және станокты жабдықтардың тұрақтылығын арттыруға арналған іс-әрекеттер.

7.Технологиялық үдерістің тұрақтылығын арттыруға арналған іс-шаралар.

8.Энергия, су және газбен жабдықталуының тұрақтылығын арттыру.

9.Өнеркәсіпті тұрақты басқарумен қамтамасыз ету үшін алдын алу шаралары.

10.Материалды – техникалық жабдықтардың тұрақтылығының негізі неде?


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Акушерия және гинекология курсымен АМСЖ кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА

АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

№1 тақырып: «Тiршiлiк әрекетiнiң қамтамасыз етудегi қазiргi мемлекеттiң рөлi. «Машина-адам-өндiрiстiк орта» жүйесіндегi проблемалар»

Оқытылатын курс пен семестр: ІІ курс және ІV семестр

Мамандық: 5B11040 – Дәрігерлік емдеу ісі

Сағат саны: 4



Ж.

Әдістемелік өңдеу акушерия және гинекология курсымен АМСЖ кафедра мәжілісінде талқыланды және бекітілді.

 

Хаттама № __ «__» _______ 2013 ж.

 

Акушерия және гинекология курсымен

АМСЖ кафедра меңгерушісі

м.ғ.к., доцент _____________ Югай Н.В.

 

Өңдеген: оқытушы Сырманова З.К.


1. №1 тақырып: «Тiршiлiк әрекетiнiң қамтамасыз етудегi қазiргi мемлекеттiң рөлi. «Машина-адам-өндiрiстiк орта» жүйесіндегi проблемалар».

2. Мақсаты:

- тiршiлiк әрекетiнiң қамтамасыз етудегi қазiргi мемлекеттiң рөлiн қарастыру;

-«Машина-адам-өндiрiстiк орта» жүйесіндегi проблемаларды талдау;

-ТЖ облысындағы ҚР заңдық актілері мен ережелерін оқып үйрену;

-ТЖ кезіндегі ҚР азаматтарының құқықтары мен міндеттерін оқып үйрену.

3.Тапсырма:берілген тақырып бойынша жұмыс, тақырып бойынша реферат дайындау.

4.Орындау түрі:

Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Реферат топтың талқылауына түсуі мүмкін.

Рефератстуденттердің өз тандауы бойынша (бір кредитке бір рефераттан) дайындалады. Реферат сұрақтың маңыздылығын толықтай ашып, барынша ақпаратты және өз қорытындысымен болуы тиіс. Реферат кемінде үш әдебиет көзін пайдалана отырып, ұқыпты, өз бетінше орындалады. Рефераттың тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер және суреттер келтіріледі. Рефератты қорғау барысында оқуға тыйым салынады. Қойылған сұрақтарға сенімді және қатесіз жауап береді.

Тiршiлiк әрекетiнiң қамтамасыз етудегi қазiргi мемлекеттiң рөлi. «Машина-адам-өндiрiстiк орта» жүйесіндегi проблемалар

- Тіршілік әрекетін қамтамасыз етудегі қазіргі мемлекеттің ролі.

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріндегі азаматтық сана-сезім деңгейінің, адамгершіліктің және қоғамның барлық мүшелері мәдениеттің маңызы.

- Ғылыми-техникалық прогрестің, қоғамның игілігі мен зияткерлік потенциалы өсуінің табиғи және техногенді сипатта пайда болатын алапаттар санының және олардан келетін зиян масштабтарының ұлғаюына әсері.



- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларының маңыздылығы.

- Қауіпсіздікті арттырудың және еңбек жағдайларын жақсартудың «экономикалық» механизмі.

- Қауіпсіздік проблемаларын зерделеудің маңыздылығы мен әдіснамасы.

- «Машина-адам-өндірістік орта» жүйесіндегі проблемалар.

- Қауіпсіздік проблемаларын шешудің жүйелілігі.

- Технологиялық процестің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

- тапсырманы тапсыру уақыты;

- реферат материалдарын дайындау мұқиятылығы;

- өз ойының нақты тұжырымдалуы және анық мәнері;

- ұсыныстар мен тұжырымдардың дәлелділігі;

- реферат құрылымының қатаң бақылануы.

Реферат құрылымы.

- мазмұны;

- кіріспе;

- бірнеше тарау (2ден 5 дейін);

- қорытынды;

- әдебиет тізімі (кітапханалық тізім).

Рефератты дайындау және қорғау

 

Бағалау белгілері Баға
Өте жақсы: А (95-100%); А- (90-94%) бағаға сәйкес. Жақсы: В+ (85-89%); В (80-84%); В- (75-79%) бағаға сәйкес.   Қанағаттанар-лық: С+ (70-74%); С (65-69%); С- (60-64%); D+ (55-59%); D (50-54%) бағаға сәйкес. Қанағаттанар-лықсыз: F (0-49%) бағаға сәйкес.  
Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге сай болуы Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толығымен сай келеді. Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толығымен сай келеді. Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толық сай келмейді. Рефераттың мазмұны тақырыпқа сәйкес емес.
Тақырыптың толықтығы және логикалық қисындылығының толық ашылуы Тақырып толық ашылған, материал сауатты тілмен баяндалған, қисынды жүйелілікте бағдарламамен алдын ала ескерілгендей мамандандырылған терминология және тапсырма көлемінде символдық мәндер дәл қолданылған. Теориялық жайды растайтын жақсы сападағы көркемдеулерді келтірілген (графиктар, кестелер, схемалар ). Тақырып толық ашылған, материал бағдарламамен алдын ала жоспарланғандай толық көлемде баяндалған, кисынды жүйелеуде кішкене қателіктер жіберілген, теориялық жайды растайтын жақсы сападағы көркемдеулерді келтірілген (графиктар, кестелер, схемалар).   Рефераттың тақырыбы жеткіліксіз ашылған, графикалары, схемалары және иллюстрациялары ақпараттандырылмаған, сапасыз жасалынған. Тақырып ашылмаған, графиктер мен иллюстрациялар тақырыпқа сәйкес емес немесе мүлдем жоқ.
Материалды жинақтау, қортынды жасай білу Материал жинақталған, айқын және нақты қорытындыланған. Материал жинақталған, дұрыс қорытынды жасалынған. Бірікпеген материал ұсынылған, қорытындылары нақты емес және қателіктері бар. Материал жинақталмаған және қорытындыланбаған.
Ақпарат көздерімен жұмыс жасай білу қабілеттілігі Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті дәрежеде қолданған, библиографиялық сілтемелері сауатты жасалынған. Заманауи негізгі ақпарат көздері қолданылған. Ақпарат қайнарларының ең аз саны қолданылған , пайдаланылған ақпарат көздерінің көпшілігі ескірген . Ақпарат көздері келтірілмеген.
Реферат бойынша сұрақтарға жауап бере білуі Студент тақырып материалдарын еркін игерген , барлық қойылған сұрақтарға негізді және дұрыс жауап береді.   Студент тақырып материалдарын жақсы игерген , қойылған сұрақтарға дұрыс жауап береді. Студент тақырып материалын нашар игерген, ең қарапайым сұрақтарға ғана жауап береді. Студент тақырып материалын нашар игерген, қойылған сұрақтарға жауап бермейді.
Рәсімдеу талаптарына сәйкестігі   Рефераттың дайындалуы көрсетілген талаптарға толық сай. Рефераттың дайындалуы әскери кафедраның негізгі көрсетілген талаптарына сай. Рефераттың дайындалуында қойылған талаптарға сәйкестіксіздер байқалады. Рефераттың дайындалуы қойылған талаптарға сәйкес емес.

6. Тапсыру мерзімдері:СӨЖ қабылдау графигіне сәйкес.

Дебиет

1. «Тіршілік қауіпсіздігі» курсы бойынша жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы І кітап, Алматы.

2. «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы5 шілде 1996 ж.

3. «Азаматтық қорғаныс туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 7 мамыр 1997 ж.

4. Төтенше жағдай бойынша сабақтарға арналған оқу құралы және ұйымдардағы азаматтық қорғаныс; оқу құралы құрастырған. А.А. Суровцев. – А., 2006 – 1 нұсқа.

5. Бектұрсын Д. Ә. «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жөніндегі нормативтік құқықтық актілер жинағы». Алматы, 2012 ж.

6. Нәбиев Е. Н. «Тіршілік қауіпсіздік негіздері» оқу құралы. Астана, 2012ж.

7. М. Немеребаев «Тіршілік қауіпсіздігі». Алматы, 2012 ж.

8.Бақылау:

Сұрақтар:

1. Тіршілік әрекетін қамтамасыз етудегі қазіргі мемлекеттің ролі.

2. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларының маңыздылығы.

3. «Машина- адам-өндірістік орта» жүйесіндегі проблемалар.

4. ТЖ облысындағы ҚР заңдық актілері мен ережелері.

5. ТЖ кезіндегі ҚР азаматтарының құқықтары мен міндеттері.


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Акушерия және гинекология курсымен АМСЖ кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА

АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

№2 тақырып: «Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық және теориялық негіздері»

Оқытылатын курс пен семестр: ІІ курс және ІV семестр

Мамандық: 5B11040 – Дәрігерлік емдеу ісі

Сағат саны: 4

Ж.

Әдістемелік өңдеу акушерия және гинекология курсымен АМСЖ кафедра мәжілісінде талқыланды және бекітілді.

 

Хаттама № __ «__» _______ 2013 ж.

 

Акушерия және гинекология курсымен

АМСЖ кафедра меңгерушісі

м.ғ.к., доцент _____________ Югай Н.В.

 

Өңдеген: аға оқытушы Жақсылықкеліні Ұ.А.

1.№2 тақырыбы: Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық және теориялық негіздері

2.Мақсаты:

-Қазақстан Республикасындағы Азаматтық Қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу тәртібімен таныстыру;

-Қазақстан Республикасының Төтенше Жағдайлар Министрлігінің структурасымен және негізгі міндеттерімен таныстыру;

- өкілетті органдардың өкілеттілігімен және төтенше жағдай кезінде азаматтық қорғанысты ұйымдастыру принциптерімен таныстыру;

- олардың жұмыс принциптерін талдау, оларға нақты дағдылар беру.

3.Тапсырма:

-тақырып бойынша материалды жинау және жүйелеу;

- тақырып бойынша ақпараттық материалдарды іріктеп шолу;

- тақырып бойынша тезистер құрастыру;

- орындалған жұмыс бойынша рефератталған баяндама дайындау.

4.Орындау түрі:

Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Реферат топтың талқылауына түсуі мүмкін.

Рефератстуденттердің өз тандауы бойынша (бір кредитке бір рефераттан) дайындалады. Реферат сұрақтың маңыздылығын толықтай ашып, барынша ақпаратты және өз қорытындысымен болуы тиіс. Реферат кемінде үш әдебиет көзін пайдалана отырып, ұқыпты, өз бетінше орындалады. Рефераттың тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер және суреттер келтіріледі. Рефератты қорғау барысында оқуға тыйым салынады. Қойылған сұрақтарға сенімді және қатесіз жауап береді.

 

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық және теориялық негіздері

- АҚ ұйымдастыру және жүргізу – мемлекеттің маңызды қызметтерінің бірі, қорғаныс құрылысының құрама бөлігі, ел қауіпсіздігінің элементі;

- Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің рөлі, негізгі міндеттері және ұйымдастырушы құрылымы;

- ТЖ облысындағы заңды актілер және ҚР ережелері;

- АҚ ұйымдастырудың жалпы принципі, ТЖ кезінде адамдарды қорғау принциптері; ТЖ кезінде адамадарды қорғау принциптері; өкілетті органдар өкілеттіктері;

- ТЖ жанындағы ҚР азаматтарының құқықтары мен міндеттері;

- ТЖ кезінде адамдарды қорғау тәсілдері;

- АҚ және ТЖ күштері; өнеркәсіптік объектідегі АҚ және ТЖ құрылымы; объектілердегі АҚ және ТЖ бойынша шараларды жоспарлау.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

- тапсырманы тапсыру уақыты;

- реферат материалдарын дайындау мұқиятылығы;

- өз ойының нақты тұжырымдалуы және анық мәнері;

- ұсыныстар мен тұжырымдардың дәлелділігі;

- реферат құрылымының қатаң бақылануы.

Реферат құрылымы.

- мазмұны:

- кіріспе;

- бірнеше тарау (2ден 5 дейін);

- қорытынды;

- әдебиет тізімі (кітапханалық тізім).

Рефератты дайындау және қорғау

 

Бағалау белгілері Баға
Өте жақсы: А (95-100%); А- (90-94%) бағаға сәйкес. Жақсы: В+ (85-89%); В (80-84%); В- (75-79%) бағаға сәйкес.   Қанағаттанар-лық: С+ (70-74%); С (65-69%); С- (60-64%); D+ (55-59%); D (50-54%) бағаға сәйкес. Қанағаттанар-лықсыз: F (0-49%) бағаға сәйкес.  
Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге сай болуы Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толығымен сай келеді. Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толығымен сай келеді. Рефераттың мазмұны тақырып пен қойылған міндеттерге толық сай келмейді. Рефераттың мазмұны тақырыпқа сәйкес емес.
Тақырыптың толықтығы және логикалық қисындылығының толық ашылуы Тақырып толық ашылған, материал сауатты тілмен баяндалған, қисынды жүйелілікте бағдарламамен алдын ала ескерілгендей мамандандырылған терминология және тапсырма көлемінде символдық мәндер дәл қолданылған. Теориялық жайды растайтын жақсы сападағы көркемдеулерді келтірілген (графиктар, кестелер, схемалар ). Тақырып толық ашылған, материал бағдарламамен алдын ала жоспарланғандай толық көлемде баяндалған, кисынды жүйелеуде кішкене қателіктер жіберілген, теориялық жайды растайтын жақсы сападағы көркемдеулерді келтірілген (графиктар, кестелер, схемалар).   Рефераттың тақырыбы жеткіліксіз ашылған, графикалары, схемалары және иллюстрациялары ақпараттандырылмаған, сапасыз жасалынған. Тақырып ашылмаған, графиктер мен иллюстрациялар тақырыпқа сәйкес емес немесе мүлдем жоқ.
Материалды жинақтау, қортынды жасай білу Материал жинақталған, айқын және нақты қорытындыланған. Материал жинақталған, дұрыс қорытынды жасалынған. Бірікпеген материал ұсынылған, қорытындылары нақты емес және қателіктері бар. Материал жинақталмаған және қорытындыланбаған.
Ақпарат көздерімен жұмыс жасай білу қабілеттілігі Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті дәрежеде қолданған, библиографиялық сілтемелері сауатты жасалынған. Заманауи негізгі ақпарат көздері қолданылған. Ақпарат қайнарларының ең аз саны қолданылған , пайдаланылған ақпарат көздерінің көпшілігі ескірген . Ақпарат көздері келтірілмеген.
Реферат бойынша сұрақтарға жауап бере білуі Студент тақырып материалдарын еркін игерген , барлық қойылған сұрақтарға негізді және дұрыс жауап береді.   Студент тақырып материалдарын жақсы игерген , қойылған сұрақтарға дұрыс жауап береді. Студент тақырып материалын нашар игерген, ең қарапайым сұрақтарға ғана жауап береді. Студент тақырып материалын нашар игерген, қойылған сұрақтарға жауап бермейді.
Рәсімдеу талаптарына сәйкестігі   Рефераттың дайындалуы көрсетілген талаптарға толық сай. Рефераттың дайындалуы әскери кафедраның негізгі көрсетілген талаптарына сай. Рефераттың дайындалуында қойылған талаптарға сәйкестіксіздер байқалады. Рефераттың дайындалуы қойылған талаптарға сәйкес емес.

6. Тапсыру мерзімдері:СӨЖ қабылдау кестесіне сәйкес.

7. Әдебиет:

1.Қазақстан Республикасы. Заңдар. Табиғи және техногенді төтенше жағдайлар туралы: ҚР заңы: [парламентпен 5 шілде 1996ж. қабылданған] // ҚР Парламентінің ведом. – 1996. - № 11-12. – ст. 263.

2. «Өртке қарсы» Қазақстан Республикасызаңы. 22 қараша 1996ж. № 48-1 //Заңдар: құқықтық анықтама. – Юрист, 2003-2007 .

3. Қазақстан Республикасы. Заңдар. Азаматтық қорғаныс [парламентпен 7 мамыр 1997ж. қабылданған] // ҚР Парламентінің ведом.– 1997. - № 9. – ст. 93.

4. «АҚ құру туралы ережесі…» ТЖ туралы ҚР комитетінің қаулысы № 43 от 18.09.97ж.

5. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, 30 тамыз 1995 ж.

8.Бақылау:

Сұрақтар:

1. АҚ негізгі міндеттері мен мақсаттары.

2. АҚ бойынша шаралар.

3. ТЖ кезіндегі ҚР азаматтарының құқықтары мен міндеттері.

4. АҚ бойнша шараларын орындалуының камтамасыз ету органдар?

5. ТЖМ-нің курылымын басты міндетері және ролі?

 

Тест.

1. «Азаматтық қорғаныс туралы» ҚР заңы қашан шықты?

A) 1997 жылы

B) 1993 жылы

C) 1998 жылы

D) 2000 жылы

E) 2001 жылы

2. Оқу орындарында АҚ басшысы - ... .A) ректорB) ТҚН мұғаліміC) проректорD) офис-регистраторE) бас инженер3. ТЖ кезінде ... сигнал беріледі.A) Барлығыңыз тыңдаңыздар!B) Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар!C) Тыңдаңыздар, қауіптілікD) Төтенше жағдайE) Тыңдаңыздар қауіпті жағдай

4. Азаматтық қорғаныстың «Баршаңызға, баршаңызға» дабылы ... берiледі.

A) сиреналар, басқа да белгi беру құралдары

B) тек қана дауыспен

C) қол сермеу арқылы

D) автокөлiк белгiсiмен

E) зауыт құбарларымен

5. Азаматтық қарғаныстың жалпы жетекшiсi болып саналатындар ... .

A) Республика премьер-министрi

B) Республика президентi

C) төтенше жағдайлар бойынша агенствоның төрағасы

D) ҚР парламентiнiң спикерi

E) қорғаныс министрi

6. Азаматтық қорғаныстың мiндеттерiнiң бiрi ... .

A) Керектi қорғаныс құрылыстарды құру

B) Шекараны қорғау

C) Шаруашылық объектiлердi iске қосу

D) Қарсыластың барлаушыларын бейтараптау

E) Азаматтардың құқықтарын қорғау

7. Азаматтық қорғаныстың мiндеттерiнiң бiрi ... .

A) жеке қорғаныс құралдар қорын жинақтау

B) шекараны қорғау және тасымалдау жүргізу

C) шаруашылық объектiлердi iске қосу

D) қарсыластың құралдарын қирату

E) азаматтардың құқықтарын қорғау

8. Азаматтық қрғаныстың мiндеттерiнiң бiрi ... .

A) басқару, кұлақтандыру және байланыс жүйелерiн ұйымдастыру

B) шекараны қорғау немесе шетел адамдарын шекарадан өткізу

C) азаматтардың құқықтарын қорғау және оларға тұрғын үй әперу

D) қарсыластың құралдарын қирату және дүние мүлкін алып қою

E) шаруашылық объектiлердi қоршау жөне санитарлық жұмыстар өткiзу

9. Азаматтық қорғаныстың iс-шараларының бiрi ... .

A) халықты жер сiлкiнiс салдарынан қорғау

B) қалада қамтамасыз ету жүйелер еңгiзу

C) шекараны қорғау

D) азаматтардың құқықтарын қорғау

E) қару-жарақтың қорын дайындау

10. Объектiнiң азаматтық қорғаныс қызметтерiнiң бiрi ... .

A) медициналық

B) технологиялық процесстi бақылау

C) сумен қамтамасыз ету

D) жұмысшыларды дереу жинау

E) ғимараттарды герметикалау

11. Объектiнiң азаматтық қорғаныс қызметтерiнiң бiрi ... .

A) радиациялық және химиялық зақымнан қорғау

B) технологиялық процесстi бақылау

C) сумен қамтамасыз ету

D) жұмысшыларды дереу жинау

E) ғимараттарды герметикалау


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Акушерия және гинекология курсымен АМСЖ кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА

АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

№3 тақырып: «Төтенше жағдайлар. ТЖ психологиялық аспектілер»

Оқытылатын курс пен семестр: ІІ курс және ІV семестр

Мамандық: 5B11040 – Дәрігерлік емдеу ісі

Сағат саны: 4

Ж.

Әдістемелік өңдеу акушерия және гинекология курсымен АМСЖ кафедра мәжілісінде талқыланды және бекітілді.








Date: 2015-05-22; view: 1298; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2021 year. (0.037 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию