Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 65.З'ясуйте, які функції виконують у науковому тексті вказівні займенники, прикметник останній,числівники перший, другий

Завдання 66. Назвіть слова, що використовуються при узагальненні результатів наукової роботи, та поясніть розділові знаки при них.

Завдання 67. Проілюструйте прикладами різні засоби зв'язку між абзацами наукового тексту (синтаксичні засоби, повторення тощо).

Завдання 68. Наведіть синонімічні конструкції, що використовуються в наукових текстах-міркуваннях.

Завдання 69. Доведіть, що в заголовках наукових статей здебільшого відбувається нарощення інформації завдяки формам родового відмінка іменників.

Завдання 70. Введіть українською мовою у науковий контекст цитати, подані мовою оригіналу. Перевірте відповідність чинним нормам оформлення цитат у сучасній українській мові.

Национальной науки нет, как нет и национальной таблицы умножения.

(А. Чехов)

Главное, что характеризует феномен мышления, - это способность ставить задачу и самопрограммироваться на ее решение, а также способность к обобщению.

(проф. В. Барашенков)

Только наука изменит мир. Наука в широком смысле и как расщеплять атом, и как воспитывать детей... И взрослых тоже.

(Н. Амосов)

Стремясь познать бесконечное, наука сама конца не имеет, и, будучи всемирной, в действительности неизбежно приобретает народный характер.

(Д. Менделеев)

Чем более наука служит жизни, тем более жизнь обогащает науку.

(Г. Плеханов)

Завдання 71. Складіть план і відповідно до нього підготуйте реферат за однією із запропонованих актуальних тем та з урахуванням обраної спеціальності. Опрацюйте реферат для виголошення його ідей на широкий загал.

1. Полярна зірка науки - її моральність.

(С. Буфлер, французький письменник, 1737-1815р.р.)

2. Наполегливість - мати науки, (античний вислів)

3. Наука - це драма ідей.

(А. Ейнштейн, фізик-теоретик, один із засновників сучасної фізики, автор теорії відносності, 1897-1955 р.р)

4. Наука - це істина, помножена на сумнів.

(П. Валері, французький поет, есеїст, 1871-1945p.p.)

5. Час - найкращий цінитель наукових праць.

(Л. Пастер, французький учений-біолог, хімік, 1822-1895p.p.)

6. Науковий результат починає служити суспільству, як тільки набуває впровадження в технології.

(Б. Патон, український учений у галузі металургії та зварювання, Президент HAH України, 1918 р.н.)

7. Мислення є страждання.

(Арістотель, давньогрецький філософ, учений-енциклопедист, 384-322 до н.е.)

8. Учений має бути лицарем істини.

(В. Бєлінський, російський мислитель, літературний критик, революційний демократ,1811-1848p.p.)

9. Наука має служити виключно доброчинності.

(Ж. Берн, французький письменник, засновник науково-фантастичного жанру, 1828-1905p.p.)

10. Знання без совісті - це падіння душі.

(Ф. Рабле, французький письменник-сатирик, гуманіст, 1494-1533 p.p.)

11. Найвеличніші відкриття робилися молодими.

(І.Кікоїн, радянський фізик, 1908-1985 p.p.)

Завдання 72. Складіть довідкову анотацію та рецензію на одну з доповідей, виголошених на щорічній всеуніверситетській науково-практичній конференції "Тиждень науки".

Завдання 73. Наведіть, користуючись, у разі потреби, відповідними лексикографічними джерелами, українські й латинські еквіваленти до актуальних за всіх часів та епох крилатих висловів. Запропонуйте найвлучніший варіант назви до цієї тематичної групи давніх афоризмів.

Наука - сокровище.

Наукой победишь!

Совершенствуй себя!

Не прекращай учиться!

Что учишь, себе учишь.

Я мыслю, следовательно, я существую.

Учись охотно: что есть приятнее, чем много учиться?

Ум и язык объединяют весь человеческий род.

Жизнь без науки - смерть.

Человеческий ум питается наукой и мышлением.

Завдання 74. Перекладіть українською мовою наведені плани до кожного науково-навчального тексту з риторики. Визначте особливості формулювання пунктів планів різних видів засобами української наукової мові.

Date: 2015-04-23; view: 811; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию