Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етикетні вирази науковців

Вітання 3 колегами: Доброго дня! Здрастуйте! Учасників конференції керівник може привітати так: Радий Вас вітати в нашому місті! Свого колегу викладач може привітати словами: Моє шанування! (звучатиме більш урочисто). Зі студентами: Доброго дня! Здрастуйте!
Прощання До побачення! До зустрічі! До наступної лекції!
Подяка - (після закінчення наукової доповіді чи лекції): - при захисті дисертації: - людям, які допомагали, консультували під час створення праці Дякую за увагу! Дякую за запитання! Дякую за слушні зауваження! У роботі над книгою неоціниму допомогу авторові подали члени наукового семінару відділу диференціальних рівнянь Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України. Керівникові семінару, заслуженому діячеві науки України професору В Я.Скоробагатьку і всім активним його учасникам автор висловлює найщирішу подяку (Сявавко М.С. Інтегральні ланцюгові дроби. - К.: Наукова думка, 1994. - С.7).
У наукових текстах (і в усному мовленні) потрібно вживати авторське «ми» На наш погляд, вважаємо, ми переконані, ми дотримуємось іншої класифікації.
Під час полеміки, заперечення чи висловлювання побажання щодо поглядів інших: 1) нейтральна позиція автора (проста констатація поглядів інших учених): 2) схвалення позиції інших авторів: 3) несприйняття автором позиції інших авторів: При написанні рецензій: зазначив, запропонував, наголошував, займався слушний /слушно, справедливий/ справедливо без сумніву, безперечно     Автор має дібрати мовні кліше, щоб висловити сумнів – несприйняття - заперечення У вступі: нова оригінальна праця з маркетингу(основ ринкової економіки), є першою спробою глобального дослідження, праця є спробою зіставного аналізу ..., давно очікуваний фінансовий словник тощо. В основній частині подається оцінка роботи, її частин, висловлюються побажання: подана до захисту дисертація - надзвичайно вагоме і скрупульозне дослідження про ..., процедура аналізу дисертантки відзначається ґрунтовністю, виваженістю, які забезпечуються вдалим використанням статистичного методу та ін.
При написанні рецензій:   Завершення рецензії Зауваження висловлюють за допомогою таких мовних формул, які ніби «стирають» певну категоричність (це вияв наукового такту): однак, на нашу думку, аналіз ...виграв би, якби дисертант послідовніше розрізняв..., очевидно, помиково .., хотілося б... Кінцеві фрази При схваленні роботи: проте висловлені нами зауваження не знижують гарного враження, яке справляй дисертаційне дослідження .., із серйозним заглибленням у суть проблеми, зроблено важливі теоретичні висновки. Дисертація ... повністю відповідає сучасним вимогам, які ставляться до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; таким чином є всі підстави вважати, що П.О.Коваль - сформований науковець і цілком заслуговує присудження їй за представлену дисертацію наукового ступеня кандидата економічних наук.

Мовний етикет визначається формою наукового спілкування, його різновидом, жанром, а також він узгоджується структурою наукового тексту.

Вибір етикетної формули не залежить від віку, характеру взаємин науковців, місця й часу їх спілкування.

Запам'ятайте формули мовного етикету:

Вагомі наукові здобутки ...

• Заслугою автора ...

Слушною є думка ...

• Слушно вважати, що ...

Справедливе твердження ...

Справедливо стверджувати ...

• Без сумніву, Ви маєте рацію ...

Безперечно, ваші міркування ...

Дякую за увагу!

Дякую за прихильне ставлення до мене!

Дякую за запитання!

Дякую за слушні доповнення і запитання!

Складаємо щиру подяку ... за цінні зауваження й поради ...

Ми ладні погодитись у цьому радше з ...

Краще було б ...

• На наш погляд ..., на нашу думку ...

Ми дотримуємось іншої класифікації ...

Запитання і завдання

1. У чому виявляється національно-культурна специфіка мовленнєвого

етикету?

2. Розкрийте поняття «культура», «культура спілкування», «культура

поведінки».

3. Яка роль національно-культурних символів і стереотипів у форму-

ванні українського мовленнєвого етикету?

4. Аргументуйте вживання займенника «Ви» в етикетних мовленнєвих

формулах.

5. Назвіть мовні формули науковців під час полеміки, диспуту.

6. Наведіть приклади мовних формул при вітанні, прощанні, захисті дисертації чи будь-якого публічного виступу.


Тема 9


Date: 2015-04-23; view: 676; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2023 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию