Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

- опанування теоретичних положень сучасної кон­цепції культури видання та формування практичних навичок творчого і кваліфікованого вирішення складних проблем якості видань;

- вивчення та готування до випуску видань окремих видів літератури: художньої, світоглядної, довідкової, навчальної, науково-популярної, дитячої, наукової, рекламної та ін., що покликані сформувати навички редакторського опрацю­вання текстів різних видів літератури та забезпечити досконале втілення авторського оригіналу у книжкову форму (з урахуванням цільового та читацького призначення майбутньої книжки).

 

Завдання:

- дати студентам комплекс знань, що стосуються основних аспектів якості книжки (не лише з погляду змісту, супро­водження авторського тексту додатковими елементами, а й з огляду на її матеріальну конструкцію та поліграфічне втілення);

- сприяти опануванню понятійно-термінологічного апарату видавничої справи та поліграфії;

- сформувати вміння і навички редакторської підготовки супроводжувальних текстів видань (з урахуванням їх ці­льового та читацького призначення), вибору доцільного художньо-технічного оформлення та досконалого полі­графічного втілення;

- виробити науково обґрунтований підхід до оцінки якості книжки, орієнтуючись на тип видання, вид літератури, цільо­ве та читацьке призначення;

- показати вплив сучасних видавничих (зокрема комп'ютер­них) та поліграфічних технологій на якість видання, їх тісний взаємозв'язок.

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 

- загальну теорію редагування, організацію сучасного редак­ційно-видавничого процесу у видавництвах різних форм власності;

- головні положення типології книжки, її завдання;

- роль редактора як відповідальної особи за якість підготов­леного до друку оригіналу;

- основоположні методичні засади редакторського аналізу авторського твору;

- суть сучасних видавничих (зокрема, комп'ютерних) та поліграфічних технологій, їх зв'язок з якістю книги;

- основні теоретичні положення, що стосуються художнього і технічного аспектів підготовки видавничого оригіналу та його втілення на поліграфічному підприємстві у книжкову форму, участь редактора у цьому процесі.

вміти:

- орієнтуватися у змісті та визначальних теоретичних положеннях дисципліни;

- оцінювати якість видавничої продукції, передусім книжкових видань, не лише з погляду основного (авторсько­го) тексту, а й з урахуванням додаткових (супроводжувальних) елементів передмови, вступної статті, коментарів і приміток;

- бібліографічних відомостей та інших складових службової частини;

- характеризувати рівень художньо-технічного оформлення та якість поліграфічного відтворення, їхню роль у формуванні куль­тури видань різних типів та видів літератури;

- користуватися редакційно-ви­давничими засобами та методами;

- опрацьовувати окремі елементів книжки, що впливають на рівень культури.

 

Date: 2015-04-23; view: 485; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию