Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тест сұрақтары

$$$ 1

Қандай қозғалмалы тасымалдаушылар n типті жартылай өткізгішке негіз болып табылады?

A) электрондар

B) оң иондар

C) теріс иондар

D) кемтіктер

E) позитрондар

$$$ 2

Жартылай өткізгіште тасымалдаушылар диффузиясы дегеніміз не?

A) электрлік өріс арқылы тасымалдаушылардың қозғалысы

B) тасымалдаушылардың тәртіпсіз қозғалысы

C) концентрация айырмасы арқылы қозғалыс

D) тасымалдаушылардың әр түрлі өткізгіштігі арқылы қозғалыс

E) теріс заряд қабылдауы

$$$ 3

Диффузия әсерінен өткел арқылы электрондар қай бағытта қозғалады?

A) p-аймағынан n-аймағына

B) n-аймағынан p-аймағына

C) екі бағытта да бірдей ықтималдылықпен

D) бұл акцепторлық қоспаға тәуелді болады

E) бұл донорлық коспаға тәуелді болады

$$$ 4

P-типті жартылай өткізгіште қандай қозғалмалы тасымалдаушылар негізгі болып табылады?

A) электрондар

B) оң иондар

C) теріс иондар

D) кемтіктер

E) позитрондар

$$$ 5

Электр өрісі әсерінен p-n өткелі арқылы кемтіктер қай бағытта қозғалады?

A) p-аймағынан n-аймағына қарай

B) n-аймағынан p-аймағына қарай

C) екі бағытта да бірдей ықтималдылықпен

D) бұл акцепторлық қоспа концентрациясына байланысты

E) бұл донорлық қоспа коцентрациясына байланысты

$$$ 6

Электр өрісі әсерінен p-n өткелі арқылы электрондар қай бағытта қозғалады?

A) p-аймағынан n-аймағына қарай

B) n-аймағынан p-аймағына қарай

C) екі бағытта да бірдей ықтималдылықпенD) бұл акцепторлық қоспа концентрациясына байланысты

E) бұл донорлық қоспа коцентрациясына байланысты

$$$ 7

Электрон-кемтік жұптарының пайда болу үрдісі қалай аталады?

A) рекомбинация

B) термогенерация

C) қалпына келтіру

D) реконструкция

E) генерация

$$$ 8

Қоспалы жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі неге байланысты ?

A) қоспа концентарциясына

B) берілген кернеудің полярлығына

C) ағымды токтың бағыттына

D) қоспалардың түрлеріне

E) сыртқы кернеу шамасына

$$$ 9

Жартылай өткізгішті диод деп

A) бір немесе бірнеше p-n өткелден

B) бір p-n, n-p- өткелінен және екі электродтан

C) бірнеше n-p, p-n- өткелдерінен

D) n-p-n- өткелінен және үш электродтан

E) p-n-p- өткелінен туратын бірнеше

түрлендіргіш аспаптарын айтамыз

$$$ 10

Түзеткіш диодтар қолдану аймағына қарай бөлінеді

A) кіші, орташа, үлкен, кері кернеулі

B) кіші тура токты, орташа қуатты

C) кіші, орташа және үлкен қуатты

D) кіші, орташа және үлкен тура токты

E) кіші, орташа және үлкен кернеулі

$$$ 11

Үлкен қуатты диодтардың

A) тура тогы 300мА-дан, кері кернеуі 5000В-тен асады

B) тура тогы 10А-ден, кері кернеуі 50в-ке шейін

C) тура тогы 10А-ден асатын, кері кернеуі 300В-тен асатын

D) тура тогы 300мА-ден, кері кернеуі 1000В-тен асатын

E) тура тогы 300мА-ден 10А-ге дейін, тура кернеуі 1000В-тен асатын

$$$ 12

Транзистордың инверсті режимі дегеніміз не?

A) Эмиттерлік және коллекторлық өткелдер жабық

B) Эмиттерлік және коллекторлық өткелдер ашық

C) Эмиттерлік өткел ашық және коллекторлық өткел жабық

D) Эмиттерлік өткел жабық және коллекторлық өткел ашық

E) Эквиваленттік активті кедергілер ғана болып , эквиваленттік сыйымдылық кедергілер болмайтын режим

$$$ 13

р-n өткелдің қандай қосылуы кері деп аталады?

A) р-п өткелге жылжымалы тасымалдаушылардың қозғалысын амалдайды

B) n -аймаққа сыртқы қорек көздің плюсі, р -аймаққа минусы

C) р-аймаққа сыртқы қорек көздің плюсі, n-аймаққа минусы

D) p-n өткелінде секіріс потенциалын кемітетін

E) бір біріне қарама қарсы жалғануы

$$$ 14

Диодтың вольт-амперлік сипаттамасы деп

A) токтың кернеуге

B) кері кернеуге

C) тура токтың кері кернеуге

D) тура токтың тура кернеуге, кері токтың кері кернеугеE) кері токтың тура кернеуге

тәуелділігін айтамыз

$$$ 15

Стабилитронның жұмыс істеу принципі

A) туннелдік және ағындық

B) тунелдік

C) ағындық

D) жылулық

E) жылулық және ағындық

$$$ 16

Варикаптың жұмыс істеу принципі диодтың:

A) тура тогының

B) кері кернеуінің

C) тура кернеуінің

D) сиымдылығының

E) индуктивтілігінің

өзгеруіне негізделген

$$$ 17

Транзистор дегеніміз

A) бірнеше p-n өткелінен тұратын, екі электроды бар

B) екі p-n өткеліден тұратын, үш электроды бар

C) бірнеше p-n өткеліден тұратын, бірнеше электроды бар

D) үш p-n өткелден тұратын, үш электроды бар

E) екі p-n өткелден, екі n-p өткелден тұратын

жартылай өткізгішті аспапты айтамыз

$$$ 18

Биполярлы транзисторларда

A) электронды

B) теріс

C) оң

D) электронды және кемтік

E) кемтік

заряд тасымалдаушылар бар

$$$ 19

Транзисторларды тізбекке қосудың

A) ортақ кернеулі, ортақ базалы, ортақ эмиттерлі

B) ортақ базалы, ортақ эмиттерлі, ортақ коллекторлы

C) ортақ эмиттерлі, ортақ кернеулі, ортақ базалы

D) ортақ коллекторлы, ортақ кернеулі, ортақ эмиттерлі

E) ортақ коллекторлы, ортақ базалы

схемалары бар

$$$ 20

Транзисторлардың активті күйі дегеніміз не?

A) эмиттерлік және коллекторлық өткелдер жабық

B) эмиттерлік және коллекторлық өткелдер ашық

C) электрлік ашық және коллекторлық өткел жабық

D) электрлік өткел жабық және коллекторлық өткел ашық

E) эквиваленттік активті кедергілер ғана болып, эквиваленттік сиымдылық кедергілер жоқ режим

$$$ 21

Өрістік транзисторлардың шығыс тогы:

A) кіріс тогымен

B) шығыс кедергісімен

C) электр өрісімен

D) шығыс кернеуімен

E) магнит өрісімен

басқарылады

$$$ 22

Өрістік транзисторларды тізбекке қосудың:

A) ортақ базалы, эмиттерлі, коллекторлы

B) ортақ жаппалы, құймалы, бастаулы база

C) ортақ базалы, құймалы, бастаулы

D) ортақ жаппалы, эмиттерлі, коллекторлы

E) ортақ жаппалы, коллекторлы, бастаулы

схемалары бар

$$$ 23

Өрістік транзисторлар төменгі параметрлермен шектеледі

A) Uбаст.мах , Iжал.мах , Pмах

B) Uком .мах, Iбаза .мах

C) Uқұй.мах, Iбаст.макс

D) Uбаза.мах, Iком.мах

E) Iбаст.мах, Iжал.мах, Iқұй.мах

$$$ 24

Өрістік транзисторлардың қолдану принципінің негізі:

A) қоректі кернеу жоғалғанда ақпарат өлшеуі

B) кернеуге қосқанда ақпарат өлшеуі

C) тура ток пен кері кернеу жүргенде ақпарат өлшеуі

D) кері ток жүргенде, кері кернеу түскенде ақпарат өлшеуі

E) кері ток жүргенде ақпарат өлшеуі

$$$ 25

Өрістік транзисторлар төмендегідей

A) биполярлы, әдейі арнап жасалғаны, p-тектес каналы бар

B) әдейі арнап жасалған p, n- тектес каналы бар, индукцияланған p, n- тектес каналы бар, оқшауланған затворы бар

C) индукцияланған, оқшауланған каналдары бар

D) оқшауланған затворы бар, биполярлы

E) оқшауланған бастауы, құймасы бар

деп бөлінеді

$$$ 26

Тиристор дегеніміз:

A) n-p, p-n екі құрылымды

B) n-p-n үш құрылымды

C) n-p-n-p төрт құрылымды

D) n-p-n-p-n, p-n-p-n-p бес құрылымды

E) n-p-n-p-n-p, p-n-p-n-p-n алты қабатты

жартылай өткізгішті аспапты айтамыз

$$$ 27

Тиристорлардың қосылыстары төмендегідей аталады

A) анод, катод

B) анод, катод, басқарушы электрод

C) база, эмиттер, коллектор

D) жаппа, құйма, бастау

E) база, анод, катод

$$$ 28

Симметриялы тиристор (симистор) деп;

A) бір жаққа ғана басқару арқылы

B) бір жаққа ғана

C) екі жаққа да өткізбейтін

D) екі жаққа да басқару арқылы

E) бір жаққа өткізіп, екінші жақа өткізбейтін

жартылай өткізгішті аспапты айтамыз

$$$ 29

Оның сипаттамаларында ОА аумағында динистор тогының аз мәнін немен түсіндіруге болады ?

 


A) Құрылымның шеткі өткелдері жабық;

B) Құрылымның ортаңғы өткелдері жабық;

C) Динистордың базалық аудандарында негізгі емес тасымалдаушылардың инжекциясының болмауы;

D) Динистордың базалық аудандарында негізгі емес тасымалдаушылардың экстракциясының болмауы;

E) Сыртқы әсердің болмауымен.

$$$ 30

Оптоэлектронды аспаптар деп:

A) көрінетін, инфрақызыл және ультракүлгін электромагниттік сәулелерді қабылдайтын және шығаратын

B) инфрақызыл сәулелерді шығаратын

C) ультракүлгін сәулелерді қабылдайтын, әрі шығаратын

D) тек қана көрінетін сәулелерді қабылдайтын, әрі шығаратын

E) көрінетін инфрақызыл және ультракүлгін электромагниттік сәулелерді тек қабылдайтын жартылай өткізгішті аспаптарды айтамыз

$$$ 31

Фоторезистор деп

A) кедергісі тұрақты

B) кедергісі айнымалы

C) кедергісі электромагнитті сәулелерге тәуелді

D) кедергісі электромагнитті сәулелерге тәуелсіз

E) кедергіі электромагнитті сәулелердің оптикалық диапазонына сезімтал

$$$ 32

Фотодиодта кемтік-электрон жұптарын генерациялау кезінде

A) тура кернеу бар кезінде тура ток көбееді

B) тура кернеу бар кезінде кері ток көбееді

C) кері кернеу бар кезінде кері ток көбееді

D) кері кернеу бар кезінде кері ток азаяды

E) тура кернеу азайған кезде тура ток көбееді

$$$ 33

Фототранзисторлардың шығыс сипаттамасының орналасауы

A) базадағы токтың коллекторға түскен

B) жарық ағынының

C) коллектор-эмиттер тізбегіне түскен кернеудің

D) коллектор тізбегіндегі кедергінің

E) базадағы түскен жарық ағынының шамасына байланысты

$$$ 34

Оптрон деп

A) бірнеше диод-транзисторладың сәулелік байланысын

B) тек резисторлар жарық мен диодтардың сәулелік байланысын

C) жарық көзі мен жарыққабылдаушының оптикалық байланысын

D) жарық көзі мен жарық қабылдаушының магниттігі

E) жарық көзі мен жарық қабылдаушының тікелей байланысып, бір қорапта орналақан жартылай өткізгіш аспаптарын айтамыз.

$$$ 35

Сәулелік диод деп

A) көзге көрінбейтін жарық шығаратын n-p-n өткелін

B) көзге көрінбейтін жарық шығаратын диодты

C) көзге көрінбейтін жарық шығаратын p-n өткелін

D) ультракүлгін жарық шығаратын

E) инфрақызыл жарық шығаратын

$$$ 36

Жартылай өткізгішті индикаторлар деп

A) цифрлар мен әріптер жазатын

B) жарық шығаратын электр тізбектерін қосатын

C) бөлмелерді жарықтандыратын

D) жарық шығаратын микросхемалардан тұратын

E) газдардың жану принципіне негізделген

диодтарды айтамыз.

$$$ 37

Индикаторларға

A) люминисцентті, диэлектрикті, магнитті

B) электромагнитті, магнитті, термоэлектрлі

C) газорязрядты, сұйық кристалды

D) сұйық кристалды, диэлектрикті

E) жартылай өткізгішті, вакуумді люминисценті, газразрядтағышты, сұйық кристалды аспаптарды айтамыз

$$$ 38

Интегралды микросхема немесе микросхема деп:

A) транзисторлар мен диодтар

B) интегральды принциппен жасалған, белгілі бір бөлікті, аспапты құрайтын транзистор, диод, резистор, конденсаторлар т.б.

C) транзисторлар мен диодтар

D) конденсаторлар мен диодтар

E) резисторлар, диодтар мен транзисторлар жинағын айтамыз.

$$$ 39

Микросхемалар ішіндегі активті элементтеріне байланысты

A) аналогты

B) цифрлы

C) цифрлы және аналогты

D) МДП

E) биполярлы микросхемалар

деп бөлінеді

$$$ 40

Операциялық күшейткіш деп

A) айнымалы сигналдарды

B) тұрақты және айнымалы сигналдарды белгілі бір диапазонында

C) айнымалы сигналдарды

D) тұрақты сигналдарды

E) тұрақты және айнымалы сигналдарды

күшейтуге арналған жоғары сапалы аспап

$$$ 41

Күшейткіштер деп:

A) токты, кернеуді, қуатты

B) жиілікті, кедергіні, токты

C) токты, қуатты, сиымдылықты

D) жиілікті, сиымдылықты, инуктивтілікті

E) индуктивтілікті, кернеуді

күшейтуге арналған аспап

$$$ 42

Күшейкіштердің негізгі көрсеткіштері

A) жиілікті, кедергіні, токты

B) токты, кернеуді, қуатты

C) токты, қуатты, сиымдылықты

D) жиілікті, сиымдылықты, индуктивтілікті

E) индуктивтілікті, кернеуді, кедергіні

күшейту коэффициенттері.

$$$ 43

Тұрақты ток күшейткіштері деп

A) жиілігі 0-ге жуық уақыт бойынша жай өзгеретін

B) жиілігі аз

C) синусойдалық

D) тербеліс периодтары үлкен

E) тербеліс периоды өте аз

сигналдарды күшейтетін аспапты айтамыз

$$$ 44

Тұрақты ток күшейткіштерінің дрейфы деп:

A) кіріс кернеу тұрақты болғанына қарамастан

B) шығыс кернеудің өздігінен

C) шығыс кернеудің тұрақты болғанына қарамастан

D) кіріс кернеудің өздігінен

E) күшейткіштердің транзисторларының темпиратурасының

өзгеруін айтамыз

$$$ 45

Биполярлы транзисторлы күшейткіш каскадтар:

A) ортақ эмиттерлі, коллекторлы

B) ортақ эмиттерлі, коллекторлы, базалы

C) ортақ базалы, коллекторлы

D) ортақ эмиттерлі, кернеулі

E) ортақ базалы, кернеулі

болып бөлінеді.

$$$ 46

Өрісті транзисторлы күшейткіш каскадтар:

A) ортақ жаппалы, бастаулы, құймалы

B) ортақ жаппалы, бастаулы

C) ортақ бастаулы, құймалы

D) ортақ кернеулі, бастаулы

E) ортақ құймалы, кернеулі

болып бөлінеді

$$$ 47

Күшейткіштерге кері байланыс кіргізу

A) күшейткіштердің күшейту қуатын жақсарту үшін

B) күшейткіштердің көрсеткіштерін жақсартып, оған ерекше қасиет беру

C) күшейткіштердің шығыс кернеуін жақсарту

D) күшейткіштердің күшейту диапазонын арттыру

E) шығыс тогының кіріс тогына қатынасын ұлғайту үшін қолданылады

$$$ 48

Операциялық күшейкіштердің динамикалық параметрлері:

A) кіріс кернеу мен шығыс кернеудің деңгейінің жету жылдамдығы

B) шығыс кернеуінің деңгеінің жету жылдамдығы

C) шығыс кернеуінің деңгеінің жету жылдамдығы мен тұрақтану уақыты

D) кіріс кернеуінің тұрақтанған уақыты

E) кіріс кернеуінің деңгейінің жету жылдамдығы мен тұрақтану уақыты

$$$ 49

Жолақты күшейткіштер деп

A) белгілі бір жиілікті

B) бірнеше герцтен жүздеген мегагерцке дейін

C) жоғары жиілікті

D) төменгі жиілікті

E) импульсті

сигналдарды күшейтетін электронды аспаптарды айтамыз

$$$ 50

Талғағыш күшейткіштер деп

A) белгілі бір жиілікті

B) бірнеше герцтен жүздеген мегагерцке дейінгі

C) жоғары жиілкті

D) төменгі жиілікті

E) импульсті

сигналдарды күшейтетін электронды аспаптарды айтамыз

$$$ 51

Импульсті күшейткіштер деп

A) белгілі бір жиілікті импульсті

B) бірнеше герцтен жүздеген мегагерцке дейінгі

C) жоғары жиілікті импульсті

D) төменгі импульсті

E) жалпы импульсті

сигналдарды күшейтетін электронды аспапты айтамыз

$$$ 52

Синусоидты тербелістер генераторы деп

A) кірісіндегі тұрақты периодты импульсті кернеуге

B) кірісіндегі тұрақты токты тұрақты кернеуге

C) кірісіндегі айнымалы кернеуді шығысындағы керекті жиілікті айнымалы кернеуге

D) тұрақты токты қорек көзі энергиясын керекті жиілікті айнымалы токқа

E) кірісіндегі айнымалы кернеуді шығысында күшейтілген айнымалы кернеуге айналдыратын электронды аспаптарды айтамыз.

$$$ 53

Электрлік сүзгі деп:

A) тек төменгі жиіліктегі кейбір сигналдарды өткізбейтін

B) жиіліктер жолағында бар сигналдарды өткізетін

C) жоғары жиіліктерде кейбір сигналдарды ғана өткізетін

D) барлық жиіліктер жолағында кейбір сигналдарды өткізетін

E) керекті жиіліктер жолағында сигналдарды өткізіп, ал басқа жиіліктегі ол сигналдарды өткізбейтін электронды аспапты айтамыз.

$$$ 54

Импульстің негізгі бөліктері:

A) кесігі, биіктігі

B) фронты, қалыңдығы

C) орта тогы, кернеуі, ені

D) ұзындығы, биіктігі, қуаты

E) фронты, биіктігі, кесігі

$$$ 55

Импульстің негізгі параметрлері

A) тогы, қуаты, амплитудасы, фронт ұзақтығы

B) амплитудасы, ұзақтығы, фронт ұзақтығы, кесігінің ұзындығы

C) кернеуі, амплитудасы, тогы, қуаты

D) ұзақтығы, фронт ұзақтығы, биіктігі

E) кесігінің ұзындығы, құлау уақыты

$$$ 56

Компоратор деп:

A) кіріс кернеу мен тіректі кернеуді салыстыратын

B) кіріс кернеуді шығысында тура қайталайтын

C) кірісіндегі кернеуді шығысындағы импульсті кернеуге айналдыратын

D) кірісінде екі синусойдалы кернеуді салыстыратын

E) кірісіндегі синусойдалық кернеуді шығысындағы тік төртбұрышты кернеуге айналдыратын операциялық күшейткіштерді айтамыз.

$$$ 57

Мультивибратор деп

A) кіріс кернеуі синудойдалы шығысы периодты тік төртбұрышты

B) кіріс кернеуі тіктөрбұрышты, шығысында синусойдалы

C) кіріс кернеуі тұрақты шығыс онда синусойдалы

D) кіріс кернеуінен тік төртбұрышты шығыс

E) периодты тік төрбұрышты кернеу шығаратын импульсті аспапты айтамыз.

$$$ 58

Мультивибраторлар:

A) симметриялы, тіктөртбұрышты

B) симметриялы, симметриясыз

C) синусойдалы, синусойдасыз

D) синусойдалы, симметриялы

E) синусойдасыз, симметриялы

$$$ 59

Блокинг-генератор

A) аз уақытты тік төртбұрышты кернеу, ток импульстерін

B) синусойдалы формалы кернеу импульстерін

C) ара тәріздес импульстерді

D) түзу сызықты өзгеретін импульстерді

E) периодты тік төртбұрышты импульстерді

жасауға арналған электрондық аспап

$$$ 60

Кварц генератор деп

A) операциялық күшейткішке негізделген

B) табиғи монокристальды кварцтен жасалған, пьезоэффектісіне негізделген

C) синусойдалы тербелістер шығаратын

D) тік бұрышты периодты импульстер шығаратын

E) ара тәріздес кернеу шығаратын генераторларды айтмыз

$$$ 61

Екіншілік қорек көздері деп

A) гальваникалық элементтен

B) тізбектелген батареялардан тұратын

C) электронды немесе басқа қондырғыларды кернеумен қамтамассыз ететін

D) химиялық процестерден алынған

E) күн көзі энергиясынан алынған

қорек көздерін айтамыз.

$$$ 62

Логикалық элементтер деп

A) екілік системада импульстік

B) ондық системада аналогтік

C) екілік системада аналогтік

D) екілік системада дискреттік

E) ондық системада дискреттік

сигналдарға әр түрлі логикалық операциялар жасау үшін қолданылатын элементтерді айтамыз.

$$$ 63

Негізгі логикалық элементтер:

A) или, 2и-или, 2и-или-не

B) 2или, 2и-не, 2и-не-или

C) 3или,2не, 4и-2не, 2или-не

D) 4и-не, 2или-4не, 3или-3не

E) или, и, не, и-не, или-не

$$$ 64

Триггер деп

A) кіріс импульс жоқ кезде, шығысынан екілік ақпаратта жоқ болатын

B) кіріс импульс тоқтағаннан кейін екілік ақпаратты сақтай алатын

C) кіріс импультегі екілік информация шығысында да болатын

D) кірісінде импульс болмаса шығысында да импульс жоқ

E) кірісіндегі импульс шығысында да болатын электрондық бөлшекті айтамыз

$$$ 65

Триггерлердің негізгі түрлері:

A) T-R, D-S, T-J, K

B) S, T-S, T-D-Y, K-D

C) R-S, D, T, J-K

D) R-S-D, T-J-K, R-S

E) T-D-R-S, J-R-S, J-R

$$$ 66

Есептегіштер деп

A) диодтар

B) транзисторлар

C) тиристорлар

D) импультер

E) күшейткіштер

санын есептейтін электрондық бөлшекті айтамыз

$$$ 67

Есептегіштердің негізгі көрсеткіштері:

A) есептеу модулі, жылдамдығы

B) қорек көзінің деңгейі, шығыс тогы

C) максималды импульс саны, ондық есептеу жұмысы

D) жылдамдығы мен импульстер саны

E) ондық және екілік санақ жүйесі

$$$ 68

Регистор деп ақпаратты:

A) тек қабылдап-сақтайтын

B) оң деп-түрлендіретін, өткізетін

C) ақпаратты қабылдайтын, сақтайтын, өткізетін және түрлендіретін

D) импульстерді санап өткізетін, түрлендіретін

E) импульстерді қосып-азайтатын

функционалды электронды бөлшектерді айтамыз

$$$ 69

Кері қосылғанда p-n өткелі қалыңдығы қалай өзгереді?

A) ұлғаяды

B) кішірейеді

C) өзгермейді

D) өткел қалыңдығы әуелі ұлғаяды, сосын кернеу түсуі өскен кезде кішірейеді

E) әуелі кішірейеді, сосын ток өскен кезде ұлғаяды

$$$ 70

Қандай жартылай өткізгіш қоспалы деп аталады?

A) әр түрлі жартылай өткізгіштердің бірнеше қоспасы

B) диэлектрик пен металл бөлшегінің қоспасы

C) жартылай өткізгіш пен диэлектрик қоспасы

D) кремний мен германийдің басқа өткізгіштермен қоспасы

E) металдардың қоспасы.

$$$ 71

Варикап қалай белгіленеді?

 
 

 

 


$$$ 72

Стабилитронның қосылу сұлбасын көрсетіңіз?

     
 
 
 

 


$$$ 73

Стабилитронның вольтамперлік сипаттамасының кері тармағын көрсетіңіз?

 
 

 

 


$$$ 74

h-параметрлердің қайсысы токтың беру коэффициенті болып есептеледі?

A) h11;

B) h12;

C) h21;

D) h22;

E) h01.

$$$ 75

Егер жүктемеден Rж = 100 Ом 0.1 А ток өткен кезде, ал кіріс кернеуі 0.2В тең болса, күшейткіштің кернеу бойынша күшейту коэфициенттін анықтау керек.

A) 20;

B) 40;

C) 50;

D) 100;

E) 10.

 

$$$ 76

h11 параметрінің анықтамасын көрсетіңіз ?

A) h11= ;

B) h11= ;

C) h11= ;

D) h11= ;

E) h11= .

$$$ 77

Транзистордың қай қосылыс сұлбасында минималды шығыс кедергісі бар ?

A) ОБ;

B) ОК;

C) ОЭ;

D) ОБ және ОК сұлбаларында бірдей минималды көрсеткіш;

E) Барлық сұлбаларда бірдей.

$$$ 78

Ортақ эмиттері бар сұлба бойынша транзистордың қосылу кезіндегі h21 тогының беріліс коэфициентінің анықтамасын көрсетіңіз.

A) h21= ;

B) h21= ;

C) h21= ;

D) h21= ;

E) h21= .

$$$ 79

Транзистордың қай қосылу сұлбасында токтың күшейтілуін алуға болады?

A) ОБ сұлбасынаң;

B) ОЭ және ОК;

C) ОЭ және ОБ;

D) ОК және ОБ;

E) барлық сұлбаларда.

$$$ 80

Өрістік транзистордағы токпен басқару неге негізделген?

A) Кірістік кернеудің өзгеруі кезінде база каналының қиылысуы және өткелдің енінің өзгеруіне;

B) Инжекторлы тасымалдаушының тұрақтану нәтижесінде каналдың кедергісінің өзгеруін;

C) Кірістік кернеудің әсерінен токтың беріліс коэффициентінің өзгеруі;

D) Өткелдің сыйымдылығының өзгеруінен;

E) Шығыстағы потенциалдар айырымының өзгеруіне.

$$$ 81

Күшейткіштің шығысында кернеу және жүктемедегі ток 0,1А және 2В тең болатын болса онда күшейткіштің қуатын анықтау керек ?

A) 0,2 Вт;

B) 20 Вт;

C) 0,02 Вт;

D) 2 Вт;

E) 4 Вт.

$$$ 82

Тринистрдің қосып-өшіру мезетімен басқару қалай өтеді?

A) Тасымалдаушының база аймағына енгізілуі;

B) Эмиттердегі кернеуді сақтау кезінде коллектордағы кернеудің өзгеруімен;

C) Төрт қабатты құрылымның шеткі аймақтарына токты енгізумен;

D) Эмиттердегі токтың өзгеруімен;

E) Қосылым кернеуінің мәніне дейінгі жүктемедегі кернеудің ұлғаюымен.

$$$ 83

Фотодиодтың вентилді режимі дегеніміз не?

A) Сыртқы тізбектегі кернеу қорегінің жоқ болу режимі;

B) Сыртқы тізбектегі кернеуі бар режим, бірақ жүктемесіз;

C) Кернеу көзі бар режим және сыртқы тізбектегі жүктемесі бар режим;

D) Тік бағыттағы фотодиод режимі;

E) Кері бағыттағы фотодиод режимі.

$$$ 84

Шоттки диоды қалай белгіленеді?

A)

 

 

B)

 

 

C)

 

 

D)

 

E)

 
 

$$$ 85

Jэ>0 кезінде ОБ-лы транзистордың p-n-p типті шығыс сипатттамасын көрсетіңіз.

 

A)

 

B)

 

 

C)

 

 

D)

 

 

E)

 

 

$$$ 86

Туннелдік диодтың вольт-амперлік сипаттамасы қандай?

 
 


A)

 

 

 
 


B)

 

 

 
 


C)

 

 
 


D)

 

 
 


E)

 

 

$$$ 87

Құрылған n-каналы бар МДШ-транзисторының шартты белгісін көрсетіңіз.

 
 

A)

B)

 
 

C)

 
 

 
 

D)

E)

 
 

$$$ 88

Фототранзистор арқылы токты өзгерту үшін, фототранзистордың қай ауданың жарықпен жарықтату керек ?

A) егер олардың қалындығы тасмалдаушылардың диффузиялық ұзындығынан кіші болса, фототранзистордың тогы қандай да болсын ауданды жарықтаған кезде өзгереді;

B) тек базаға жарық түсірген кезде, өйткені база тасмалдаушылар үшін «қақпанң болып келеді;

C) тек коллекторға жарық түсірген кезде, өйткені коллектор тасмалдаушылар үшін «қақпанң болып келмейді;

D) тек эмиттерге жарық түсірген кезде, өйткені коллектор тасмалдаушылар үшін «қақпанң болып келмейді;

E) тек коллектор мен эмиттерге жарық түсірген кезде, өйткені олар беттік аудандар болып келеді.

$$$ 89

Сұлбадағы p-n өткелін қосып, транзисторды іске асыруға бола ма ?

 
 

 


A) Болады, егер екі өткелдің ара қашықтығын азайтса;

B) Болады, себебі бұл жерде екі өткел және транзисторда сияқты жартылай өткізгіштің үш облысы бар;

C) Болмайды, себебі өткел арасында өзара әсер жоқ;

D) Болмайды, себебі екі n облыста кернеудің үлкен түсуі орын алады;

E) Дұрыс жауап жоқ.

$$$ 90

Бірінші және екінші каскадтың шығыс кернеуі 0,1В және 3В болған кезде, ал кіріс сигналдың кіріс қорегінің кернеуі 0,01В болған кездегі екі каскадты күшейткіштің кернеуі бойынша күшею коэфицентін анықтау керек.

A) 250;

B) 200;

C) 100;

D) 150;

E) 150.

$$$ 91

Егер кірістегі кернеу Uкір =10 мВ, ал шығыстағы кернеу Uшығ=3В тең болса, төменгі жиілікті күшейткіштің кернеу бойынша Ku күшейту коэффициенті неге тең?

A) 0,2;

B) 10;

C) 300;

D) 100;

E) 50.

$$$ 92

Суретте қандай сұлба бейнеленген ?

 
 

 

 


A) Біржартыпериодты түзеткіш ;

B) трансформатордың орташа нүкте шығысы бар екіжартыпериодты түзеткіш;

C) Екіжартыпериодты түзеткіштің көпірлік сұлбасы;

D) Сақиналық модулятор;

E) Дұрыс жауап жоқ.

$$$ 93

Суретте қандай сұлба бейнеленген?

 

A) Біржартыпериодты түзеткіш;

B) Екіжартыпериодты түзеткіш;

C) Интегратор;

D) Логарифмдік құрылғы;

E) Дифференциатор.

$$$ 94

Транзистордың база мен эмиттер тоқтарын беру коэффициентері a және b өзара қалай байланысқан ?

A) b=a/(1-a);

B) b=a-(1/a);

C) b=1-a;

D) b=(1-a)/(1+a);

E) b=1/(a-1).

$$$ 95

ОБ немесе ОЭ қосылу сұлбаларының қайсысында тікелей тоқты беру коэффициенті жиілікке күшті тәулді?

A) Ортақ эмиттер сұлбасында;

B) Ортақ база сұлбасында ;

C) Екі сұлбасында да бірдей;

D) Бұл температураға байланысты ;

E) Бұл жасалу материалына байланысты ;

$$$ 96

Инвертелмейтін күшейткіш кернеу бойынша күшейткіш коэффициенттің көрсетіндер?

A) Koc=-(Roc/R)*K;

B) Koc=-(Roc/R);

C) Koc=(Roc/R1)+1

D) Koc=Uшығ/((Iкір2-Iкір1)*Rшығ);

E) Koc=Ku*(Iшығ/Iкір).

$$$ 97

Транзистордың қай қосылыс сұлбасында кішкентай шығыс кедергі болады?

A) ОБ-да ;

B) ОК-да ;

C) ОЭ-де;

D) ОБ мен ОК сұлбасында бірдей минималды ;

E) Барлық сұлбасында бірдей.

 

$$$ 98

Транзистордың қай қосылыс сұлбасында токты күшейтілуін алуға болады?

A) ОБ-да ;

B) ОЭ мен ОК-да ;

C)ОБ мен ОЭ-де;

D) ОБ мен ОК -де;

E) Барлық сұлбасында бірдей.

$$$ 99

Өрістік транзисторда токты басқару неге негізделген?

A) Өткел енінің өзгеруінен және кіріс кернеу өзгергенде база каналынын қиылуы;

B) Инжекторлық тасмалдаушылар салдарынан канал кедергісінің өзгеруінен;

C) Кіріс кернеуінің әсерінен токты беру коэффициентінің өзгеруінен;

D) Өткелдің сыйымдылық өзгеруінен;

E) Кірісте потенциалдар айырмасынын өзгеруінен.

$$$ 100

Жарық ағыны барда вентильдік күйде жұмыс істегенде фотодиодта қандай таңбада кернеу пайда болады?

A) п-облысында плюс және р-облысында минус ;

B) р-облысында плюс және п облысында минус ;

C) Кернеу полярлығы жарық ағыны толқын ұзындығымен анықталады ;

D) Кернеу полярлығы жарық ағыны қарқындылығымен анықталады ;

E) Кернеу полярлығы сырттан берілген кернеу полярлығына тәуелді болады.

 
Date: 2015-05-09; view: 1326; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.121 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию