:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Nuomininko eimos nariai

1. Nuomininko eimos nariai yra kartu gyvenantys sutuoktinis (sugyventinis) j nepilnameiai vaikai, nuomininko ir jo sutuoktinio tvai.

2. Pilnameiai vaikai, j sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nuomininko vaikaiiai priskiriami prie eimos nari, jei jie su nuomininku turi bendr k.

3. Globjai ir globotiniai, apsigyven globjo arba globotinio gyvenamojoje patalpoje, negyja globjo ar globotinio eimos nari teisi. Jeigu globai pasibaigus jie toliau kartu gyvena ir bendrai tvarko nam k, tai bet kurio i j reikalavimu eimos nariu gali bti pripainti teismo tvarka.

4. Artimieji giminaiiai, kiti ilaikytiniai, kartu su nuomininku, jo eimos nariais ar vienu i j igyven ne maiau kaip vienerius metus ir su jais bendrai tvark nam k, teismo tvarka gali bti pripainti nuomininko eimos nariais.

5. Tvai, pilnameiai vaikai ir j sutuoktiniai (sugyventiniai), apsigyvendami nuomojamoje patalpoje, gyja eimos nari teises, jei jie su nuomininku turi bendr k ir jei nuomininkas bei jo eimos nariai su tuo sutinka.

6. U nuomininko eimos nari veiksmus, paeidianius nuomos sutart, nuomotojui atsako nuomininkas ir pilnameiai jo eimos nariai.

7. Gyvenamojoje patalpoje gyventi asmen turi tiek, kad kiekvienas j galt turti normalias sanitarines slygas ir naudotis normaliais patogumais.

 

Straipsnis. Nuomininko eimos nari teiss ir pareigos

1. Gyvenamosios patalpos nuomininko eimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandanias i gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas.

2. Fiziniai asmenys, nustoj bti nuomininko eimos nariais, bet toliau gyvenantys nuomojamoje patalpoje, turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir nuomininkas bei jo eimos nariai.

 

Date: 2015-05-05; view: 401; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -