:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Gyvenamosios patalpos nuomotojo pareigos

1. Gyvenamosios patalpos nuomotojas privalo perduoti nuomininkui laisv, tinkam gyventi gyvenamj patalp, nurodyt sutartyje. Patalpa laikoma netinkama gyventi, jeigu yra tokios bkls, kad gyvenimas joje kelt grsm nuomininko ar jo eimos nari sveikatai ar saugumui, ar visuomens saugumui ir sveikatai.

2. Nuomotojas neturi teiss atsisakyti sudaryti gyvenamosios patalpos nuomos sutart arba j pratsti ar nustatyti sunkesnes nuomos slygas vien tuo pagrindu, kad nuominink ar jos eimos nar yra nia arba nuomininkas ar jo eimos narys turi vaik, iskyrus atvejus, kai nuomotojas negali inuomoti gyvenamosios patalpos dl jos areto ar dydio (io kodekso 6.578 straipsnio 4 dalis).

3. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties slygos, panaikinanios arba apribojanios nuomotojo atsakomyb nuomininkui arba nustatanios nuomininko atsakomyb be kalts, negalioja.

4. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties slygos, suteikianios teis nuomotojui vienaalikai pakeisti nuomos sutarties slygas dl nuomininko eimos nari skaiiaus padidjimo arba ribojanios nuomininko teis pirkti turt ar paslaugas i nuomininko pasirinkt asmen, negalioja.

5. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties slygos, nustatanios nuomininkui netesybas, virijanias nuomotojui padaryt reali nuostoli dyd, arba suteikianios teis nuomotojui reikalauti sumokti nuomos mokest u vis nuomos termin, jei nuomininkas laiku nesumoka nuomos mokesio, negalioja.

6. Nuomotojas privalo utikrinti tinkam gyvenamojo namo, kuriame yra inuomota gyvenamoji patalpa, naudojim, teikti nuomininkui u mokest sutartyje numatytas btinas komunalines paslaugas arba utikrinti j teikim, utikrinti daugiabuio namo bendro turto ir komunalini paslaug teikimo rangos, esanios name, remont.

 

Date: 2015-05-05; view: 410; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) -