:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. vaikintojo sutuoktinio sutikimas vaikinti

1. Jeigu vaik vaikina vienas i sutuoktini, btinas kito sutuoktinio raytinis sutikimas vaikinti.

2. Kito sutuoktinio sutikimo vaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra prims sprendim dl sutuoktini gyvenimo skyrium arba jei sutuoktinis yra paskelbtas neinia kur esantis ar pripaintas neveiksniu.

 

Straipsnis. Pasirengimo vaikinti patikrinimas

1. Valstybins vaikinimo institucijos atestuoti socialiniai darbuotojai isiaikina, ar bsimiems tviams nra io kodekso treiojoje knygoje numatyt klii vaikinti, itiria j gyvenimo slygas, bd, surenka informacij apie sveikatos bkl ir pateikia ivad dl bsimj vaikintoj pasirengimo vaikinti. Medicinini kontraindikacij, kurioms esant asmenys negali bti vaikintojai, sra patvirtina Vyriausyb ar jos galiota institucija.

2. Jei bsimieji tviai nesutinka su atestuoto socialinio darbuotojo ivada dl j pasirengimo vaikinti, jie gali i ivad apsksti teismui.

3. Ar tviai turi tinkamas slygas ir deramai pasireng vaikinimui, nusprendia teismas, nagrinjantis praym dl vaikinimo.

4. Bsimiesiems tviams, ketinantiems vaikinti vaik usienyje, ivad, ar nra statym numatyt klii vaikinti ir ar bsimieji tviai tinkamai pasireng vaikinti, nutartimi patvirtina Vilniaus apygardos teismas.

 

Straipsnis. Duomen apie vaikinam vaik pateikimas

1. Valstybin vaikinimo institucija pateikia teismui duomenis apie vaikinamo vaiko kilm, vystymsi, sveikatos bkl ir eim.

2. Duomenis apie galimus vaikinti vaikus iki praymo vaikinti padavimo teismui valstybin vaikinimo institucija privalo pateikti visiems asmenims, raytiems norini vaikinti eil.

 

Date: 2015-05-05; view: 396; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) -