:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Bendrai naudojamo turto padalijimo tvarka

1. Kad padalyt bendrai sugyventini gyt ir naudojam turt io kodekso 3.232 straipsnyje nurodytais atvejais, teismas nustato sugyventini bendrai gyt ir naudojam turt ir kiekvieno j atskir turt. Kai nustatomas sugyventini bendrai gytas ir naudojamas turtas, atimamos sutuoktini bendros skolos, kurias sugyventiniai turjo pasibaigus j bendram gyvenimui.

2. Liks bendrai gytas ir naudojamas turtas, atskaiiavus sugyventini bendras skolas, padalijamas tarp j lygiomis dalimis, iskyrus io straipsnio numatytas iimtis.

3. Nuo lygi dali principo teismas turi teis nukrypti, jeigu, atsivelgiant sugyventini nepilnamei vaik interesus, sugyventini bendro gyvenimo trukm, j ami, sveikat, turtin padt, asmenin indl bendro turto sukaupim bei kitas svarbias aplinkybes, bt teisinga ir protinga vienam sugyventiniui priteisti didesn turto dal.

4. Gyvenamasis namas ar butas gali bti paliktas sugyventiniui, kuriam, atsivelgiant jo ami, sveikat, turtin padt, jo nepilnamei vaik interesus bei kitas svarbias aplinkybes, jis yra reikalingesnis. Tokiu atveju io sugyventinio kito turto dalis mainama. Jeigu gyvenamojo namo ar buto vert virijo sugyventinio, kuriam jie priteisti, dal, jis turi imokti kitam sugyventiniui kompensacij pinigais.

5. Gyvenamasis namas ar butas, kuris priklaus nuosavybs teise vienam sugyventiniui prie prasidedant j bendram gyvenimui, gali bti paliktas uzufrukto teise kitam, jeigu is sugyventinis turi bendr nepilnamei vaik arba dl savo sveikatos, amiaus ar dl kitoki svarbi aplinkybi neturi savo gyvenamosios patalpos.

6. Kitas turtas, nenumatytas io kodekso 3.230 straipsnyje, kuris buvo gytas ar priirimas panaudojant abiej sugyventini las, dalijamas pagal bendrosios dalins nuosavybs taisykles.

 

Date: 2015-05-05; view: 457; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) -