:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Ilaikymo dydio ir formos pakeitimas

1. Teismas gali pagal vaiko, jo tvo (motinos) arba valstybins vaiko teisi apsaugos institucijos ar prokuroro iekin sumainti arba padidinti priteisto ilaikymo dyd, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas ilaikymas, primimo i esms pasikeit ali turtin padtis.

2. Priteisto ilaikymo dydis gali bti padidintas atsiradus papildomoms vaiko prieiros ilaidoms (vaiko liga, sualojimas, slaugymas ar nuolatin prieira). Prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir bsimas vaiko gydymo ilaidas.

3. Teismas pagal io straipsnio 1 dalyje nurodyt asmen praym gali pakeisti priteisto ilaikymo form.

 

Straipsnis. Ilaikymo iiekojimas, kai vaikui nustatyta globa (rpyba)

1. Jeigu vaikui yra nustatyta globa (rpyba), tai ilaikymas iiekomas globjui (rpintojui), kuris privalo naudoti gaut ilaikym iimtinai vaiko interesams.

2. Jeigu vaikas, kuriam priteistas ilaikymas, gyvena vaik globos institucijoje, ilaikymas iiekomas ir mokamas vaik globos institucijai. Tokiu atveju vaik globos institucija atidaro kiekvieno ilaikym gaunanio vaiko sskait valstybs kontroliuojamoje kredito staigoje. ioje sskaitoje esaniomis lomis statym nustatyta tvarka savo interesais gali disponuoti tik pats vaikas ar vaiko interesais jo globjas (rpintojas).

 

Straipsnis. Ilaikymo naudojimas

1. Vaikui skirtas ilaikymas privalo bti naudojamas tik jo interesams.

2. Vaikui skirtas ilaikymas, kur jo tvai, globjai (rpintojai) panaudoja ne vaiko interesams, yra iiekomas i asmens, panaudojusio ilaikym ne vaiko interesams, turto pagal vaiko atstov, valstybins vaik teisi apsaugos institucijos ar prokuroro iekin.

 

Date: 2015-05-05; view: 383; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -