Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бор жүйесi К

Бор жүйесінің түзілімдері әсерлі кең таралған және орта юраның су жырып кеткен қабатында жатыр. Литологиялық қасиеттері жөнінен олар екі кешенге жіктеледі: төменгі бөлімді құрастыратын, терригенді және жоғарғы бөлім, карбонатты.

Төменгi бөлiм К1

Төменгi бор шөгiндiсi стрaтиграфиялық келiспеуiмен және әртүрлi жайылу дәрежесiмен юра жыныстарын жауып тастайды.Бұл түзiлiс негiзiнен теңiздiк шөгiндiлерде артықшылықты кужсем свитасының субконтинетальды герригендiк жыныстар ала-бажақ түстi болмағанда, жоғарғы готерив баррем сияқты жинақталған. Берриас-валанжин ярусы алевролиттердiң басым болуымен саз және iзбестастардың әркелкi қабаттасуымен көрсетiлген. Төменгi бөлiкте алевролиттер қабаттарымен және мергель немесе сазды iзбестас қабатшалары кездесуi ереже сияқты. Берриас-валажина қимасының структурасының көтерiлген бөлiктерiне iзбестастар және саз қабатшалары бар жұқа қалыңдықтағы алевролит қабаттарымен конгломератты құмтасты, iзбестасты, базальды негiзiнде құралған. Берриас –валенжин шөгiндiсi бай фороминифер кешенi бойынша бөлiнген болды.

Готерив ярусы Қаламқас ұңғыларының барлық қималарында қалыптастырылған. Готерив шөгiндiсi табылуымен берриас-валенжин жыныстарын жуып тастаған және жоғары қарай бiрте-бiрте кугесиль авиталарының тұнбалары ала бажақтанады. Төменгi готерив жыныстары аз сулы теңiз тұнбаларымен берiлген және негiзiнен жасыл-сұр мергельдермен, алевролиттi қабатшалы саздармен көрсетiлген. Саз басымдылығынан төменгi және орта бөлiк қимашалары, ал алевролиттерден жоғарғы бөлiк қимашалары қарастырылады. Жоғары готеривте жыныстар сұрдан, жасыл-сұр алабажаққа дейiнгi түсте. Готерив жыныс жасы форомениферали бойынша макрофаун анықтауы негiзiнде көптеген ұңғылар (2, 13, 22, 17, 52, 58) қималарында қалыптастырылған.Баррем ярусы литолого-каротаждық сипаттама және қимадағы жағдайы бойынша бөлiнедi. Баррем шөгiндiсi алевролиттер мен алабажақ түстi саздардың әркелкi қабаттасуымен көрсетiлген. Құмтастың қабатшалары мен аз қалыңдықтағы қабаттары сирек кездеседi. Жыныстар қоңыр, сұр және қызыл-қоңыр, жасыл сұр түстi болады. Саздарда мергелдiк бекiтулер жиi кездеседi. Неокомның жалпы қалыңдығы 134-215м құрайды. Альб ярусы барлық жерде жайылуымен және баррем жынысында шайылуымен орналасқан. Альб табанында тұнбалар күңгiрт қараға жақын алабажақ түстер алмасып орналасқан. Альб ярусы негiзiнде гравелит линзалары қосылған алевролит құмтас жынысты базаль қабаты қарастырылады. Талыс және қиыршық тас кейде фосфоратталған сынықтармен жергiлiктi корбонаттық жыныстар және кварцпен көрсетiлген Слюдалы және майлы сезiлетiн күңгiрт сұр қараға жақын бiртектi саздар қалыңдығы жоғары жатады. Саздар iзбестассыз, кейде пирит қосылған әлсiз iзбестасты, гладконит түйiршiгiнiң ұясымен сыннықтар және пеледиподпен гостроподты ұсақ роковинiмен болады.

Альб қимасының жоғарғы жартысындағы сағдарда ашық түстi алевролиттермен құмтастардың ұсақ түйiршiктi қабатшаларының таралуы көрсетiлген.

Қаламқаста өндiрiстiк геофизикалық берiлгендер бойынша альб ярусы қимасының төменгi бөлiгiнде сазы көп алевролиттермен саздардың әркелкi, ал орта және жоғары бөлiктерде алевролиттердiң қабаттасуын көрсетедi. Альб қалыңдығы 340-361 метрге жетедi.

Жоғарғы бөлiм К2

Қаламқаста жоғарғы бор шөгiндiсiнен тек сеноман және турон ярустарының жыныстары сақталып қалған. Сеноман ярусы үлгiмен сипатталмаған. Қима жағдайды және кафитат бойынша бөлiнедi.LQ және ПС қисықтары бойынша шешкенде синоман қимасы бойынша құмтасты-алевролиттi жыныс қабатшасы бар саз қалыңдығы жатқан базаль горизонтынан басталады. Сеноман қалыңдығы 79 метрден 100 метрге дейiн өзгередi. Туран ярусы сол сияқты өндiрiстiк-геофизикалық берiлгендер бойынша бөлiнедi. Туран қалыңдығы 3 ұңғыда 50 метрден 25 ұңғыда 160 метрге дейiн өзгередi.


Date: 2015-11-13; view: 513; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию