Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Трудове навчання

За підручником В.П.Тименка, І.М.Веремійчика

1 год на тиждень

№ уроку   Тема уроку   Дата Примітки
Вступ.Місце праці та професії в житті лю­дини. Правила організації робочого місця на уроці. Ознайомлення з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та при­стосуваннями. Загальні правила безпеки життя на уроках. Демонстрація виробів, ви­готовлених учнями у попередні роки. Практична робота. Практичне ознайом­лення з інструментами, прийомами безпеч­ної роботи, правилами поведінки з ними. С. 5 - 16    
Папір.Види і властивості паперу. Папір і його призначення. Загальне уявлення про виробництво паперу. Бережливе ставлення до паперу, економне використання матеріа­лів. Послідовність дій під час виготовлення виробів із паперу. Практична робота. Виготовлення апліка­ції з рваних частин паперу. С.17 - 23    
Рвання паперу.Властивості паперу. Рван­ня паперу. З'єднання відірваних частин па­перу за допомогою склеювання. Аплікація. Послідовність дій під час виготовлення аплікації із рваних частин паперу. Охайність та акуратність під час виконання прак­тичних робіт. Практична робота. Виготовлення апліка­ції із рваних частин паперу. С.24 - 29      
Різання паперу.Різання паперу ножиця­ми. Різання по прямій лінії і по лінії згину. Нанесення зображення на папір за допо­могою шаблону, лінійки, кутника. Поняття «шаблон». Копіювання зображення за до­помогою шаблону. Практична робота. Різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм, розмічених за допомогою шаблону. С. 30    
Різання паперу.Різання паперу ножиця­ми. Різання по прямій лінії і по лінії згину. Нанесення зображення на папір за допо­могою шаблону, лінійки, кутника. Поняття «шаблон». Копіювання зображення за до­помогою шаблону. Практична робота. Різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм, розмічених за допомогою шаблону. Створення аплікацій із вирізаних форм. С. 31    
Робота із природними матеріалами.При­родні матеріали (сухі квіти та листя, плоди, кора, гілки, мох, камінці та ін.) та їх вико­ристання для виготовлення виробів. Під­готовка природних матеріалів до роботи. Інструменти для роботи. Послідовність дій під час виготовлення виробів із природних матеріалів. Практична робота. Виготовлення апліка­цій із природних матеріалів з використан­ням клеєного способу з'єднання. С.51 - 57    
Робота із природними матеріалами.При­родні матеріали (сухі квіти та листя, плоди, кора, гілки, мох, камінці та ін.) та їх вико­ристання для виготовлення виробів. Під­готовка природних матеріалів до роботи. Інструменти для роботи. Послідовність дій під час виготовлення виробів із природних матеріалів. Практична робота. Виготовлення персонажів казок та мульт­фільмів із природних матеріалів на площи­ні. С. 57    
Робота із природними матеріалами.При­родні матеріали (сухі квіти та листя, плоди, кора, гілки, мох, камінці та ін.) та їх вико­ристання для виготовлення виробів. Під­готовка природних матеріалів до роботи. Інструменти для роботи. Послідовність дій під час виготовлення виробів із природних матеріалів. Практична робота. Виготовлення композицій за мотивами ка­зок. С. 58 - 60    
Симетричні форми.Симетрія у приро­ді. Послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм із паперу. Практична робота. Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікацій із вирізаних простих симетричних форм. С. 32 - 34    
Згинання і складання паперу.Раціональ­не використання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу. Ознайомлення з технікою оригамі (загальні поняття). Практична робота.Створення найпро­стіших виробів у техніці оригамі. С. 35-36    
Згинання і складання паперу.Раціональ­не використання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу. Ознайомлення з технікою оригамі (загальні поняття). Практична робота.Створення найпро­стіших виробів у техніці оригамі. С. 37 - 40    
Прикраси із паперу.Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготов­лення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів. Практична робота. Виготовлення при­крас, валентинок, простих ялинкових ігра­шок із паперу (грибочки, зірочки, рибки, ланцюжки, гірлянди, дощик тощо). С. 61 - 63    
Прикраси із паперу.Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготов­лення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів. Практична робота. Виготовлення при­крас, валентинок, простих ялинкових ігра­шок із паперу (грибочки, зірочки, рибки, ланцюжки, гірлянди, дощик тощо). С. 64    
Прикраси із паперу.Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготов­лення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів. Практична робота. Виготовлення при­крас, валентинок, простих ялинкових ігра­шок із паперу (грибочки, зірочки, рибки, ланцюжки, гірлянди, дощик тощо). С. 66    
Прикраси із паперу.Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготов­лення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів. Практична робота. Виготовлення при­крас, валентинок, простих ялинкових ігра­шок із паперу (грибочки, зірочки, рибки, ланцюжки, гірлянди, дощик тощо). С. 67 - 68    
Аплікація з паперу.Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій. Практична робота. Виготовлення натюр­морту. С.41,С. 44- 45    

Основи здоров’я

За підручником О.В.Гнатюк


Date: 2015-10-19; view: 160; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию