Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Образотворче мистецтво

За підручником С.К. Трач, М.І.Резніченка

1 год на тиждень

№ уроку   Тема уроку   Дата
1. ТЕМА 1. ВІДТВОРЕННЯ ПРОСТИХ ФОРМ ЛІНІЄЮ, ПЛЯМОЮ, В ОБ’ЄМІ. Бесіда «Краса навколо нас». Загальне ознайомлення з поняттям «образотвор­че мистецтво», а також з матеріалами й інструментами, якими працює художник. Різноманітність форм навколишнього сві­ту. Прості геометричні форми: площин­ні — прямокутник, квадрат, трикутник, коло, овал; об'ємні — куб, циліндр, конус, куля. Лінія, пляма, крапка, штрих як засоби створення форми. Графічні матеріали та інструменти. Прийоми роботи графічни­ми інструментами. Практична робота: «Прапорці та повітряні кульки». С. 4-14  
2. Види і типи ліній. Виражальні можливості лінії. Створення (на елементарному рівні) виразного образу лінійними засобами на основі творчої уяви. Елементарні засоби компонування про­стих форм на площині. Створення компо­зиції з крапок, ліній, плям. Правила корис­тування гуашевими фарбами та пензлем. Виражальні можливості силуетної фор­ми. Виготовлення силуетних форм за до­помогою шаблонів. Правила роботи з но­жицями та кольоровим папером. Значен­ня раціонального використання паперу для екології Землі. Практична робота: «Святковий салют». С.26-32  
3. Заповнення площини аркуша силуетними зображеннями. Послідовність дій у робо­ті при виготовленні аплікації з природних матеріалів. Практична робота: «Осінній акваріум» (аплікація з природ­них матеріалів). С. 33-35  
4. Передавання простих форм в об'ємі. Лі­плення природної форми за зразком. Правила роботи з пластиліном. Практична робота: «Равлик на листочку». С. 36-40  
5. ТЕМА 2. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЗАСОБИ КОМПОНУВАННЯ ПРОСТИХ ФОРМ. Поняття композиції (на пропедевтичному рівні). Заповнення площини аркуша (ве­лике зображення). Поняття про лінію горизонту. Розміщення елементів зображення з дотриманням їх просторового взаєморозташування (біля, над, під, зліва, справа, вгорі, внизу). Практична робота: «Хатин­ка під горою». С. 39-47  
6. Поняття про основні (жовтий, червоний, синій) та похідні (жовто-гарячий, зелений, фіолетовий) кольори. Способи утворення похідних кольорів. Ознайомлення з при­йомами користування гуашевими та ак­варельними фарбами, пензлями, палі­трою. Практична робота: «Три веселих гноми».С. 48-51  
7. Ознайомлення зі спектральними кольо­рами та їхньою послідовністю. Розбіл і замутнення спектральних кольорів; від­тінки кольорів (світло-зелений, темно-си­ній та ін.). Ознайомлення з групами «теплих» та «холодних» кольорів. Практична робота: «Синє небо, синє море...».С. 52-57  
8. Поняття декору. Вирізування симетрич­ної силуетної форми та її оздоблення простими елементами. Витинання як вид художньої роботи з па­пером. Вирізування симетричних форм із застосуванням однієї або декількох вісей симетрії. Практична робота: «Чарівні сніжинки».С. 58-66, с. 123-125  
9. ТЕМА 3. ЗОБРАЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ І ЇХНІХ ЧАСТИН У ГРАФІЦІ ТА ЖИВОПИСІ. Усвідомлення вибору положення аркуша паперу залежно від форми об'єкта зобра­ження. Розмаїття форм. Взаємозв'язок основної форми та її частин. Практична робота: «Снігуронька». С. 67-70  
10. Особливості зображення складної фор­ми на основі простих форм. Порівняння розмірів форм та їхніх складових частин. Практична робота: «Веселий Сніговик». С. 71-74  
11. Виражальні можливості ліній (актуаліза­ція знань). Створення виразного образу графічними засобами на основі творчої уяви. Практична робота: «Їжачок-хитрячок». С. 75-80  
12. Закріплення знань про лінію горизонту. Поняття плановості. Ознайомлення з тех­нікою набризку. Поглиблення знань про колір, його вира­жальні можливості. Асоціативне сприй­няття кольорів («веселий», «легкий», «ніжний» тощо). Практична робота: «Казкові птахи». С. 81- 87  
13. Створення засобами кольору певного за характером виразного образу. Елементарні поняття про гармонію спо­ріднених кольорів (наприклад, блакит­ний — синій — фіолетовий, світло-зеле­ний — зелений — темно-зелений тощо). Практична робота: «Весняна галявина». С. 88 - 94  
14. Симетрія як засіб гармонізації форми. Ознайомлення з технікою монотипії. Практична робота: «Ди­вовижні метелики». С. 95-98  
15. ТЕМА 4. ЦІЛІСНІСТЬ ФОРМИ В СКУЛЬПТУРІ ТА АРХІТЕКТУРІ. Цілісність форми. Особливості створен­ня складної форми на основі простих форм в об'ємі. Практична робота: «Домашні улюбленці». С. 99-102  
16. Зображення в об'ємі птахів, тварин з ура­хуванням пропорцій. Узгодження осно­вної форми з елементами декору. Практична робота: «Дивовижний птах». С. 103 – 105, с. 111 - 122  

 


Date: 2015-10-19; view: 199; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию