Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки до ІІ розділу

Таким чином, детально вивчивши матеріал, який розглянуто у ІІ розділі, можна сказати, що для формування в молодших школярів дослідницько-пошукових здібностей доцільно використовувати певні прийоми. Зокрема, ними є - розширення педагогічного поля, стимулювання допитливості, стимулювання пізнавального інтересу та активності, формування позитивної установки на "нецікаве", створення ситуації успіху.

Таким чином, застосовуючи ці прийоми, вчитель формує мотиватори навчання (потреби, нахили, інтереси, позитивне ставлення до діяльності, моральні принципи, установки, самооцінку), що сприятиме формуванню пізнавального мотиву навчання.

Організовуючи роботу на уроці, вчителеві слід розуміти, що він має не тільки вносити у навчальну діяльність елементи зовнішньої привабливості, а й шукати мотив радості у самому процесі навчання — мотиви, пов'язані зі змістом цієї діяльності. Мотиви набуття узагальнених способів дій — мотиви власного зростання — самовдосконалення (Я не вмів а тепер умію). Позиція школяра — це не просто позиція учня, що відвідує школу та ретельно виконує вимоги вчителя, а позиція людини, що вдосконалює саму себе, у цьому й полягає суспільна значущість навчання, власне удосконалення набуває суспільного значення.

Головна мета дослідницького навчання - формування здібності самостійно, творчо, освоювати, перебудовувати нові шляхи діяльності у будь-якій сфері людської культури.

Останні роки в школі діти перестають проводити досліди самостійно, завдяки новим комп’ютерним технологіям. У зв’язку з цим, у навчанні дитини значною мірою втрачається головна риса дослідницького поведінки - пошукова активність. Результатом чого стає втрата допитливості, здібності самостійно мислити, роблячи у результаті практично неможливими процеси самонавчання, самовиховання, отже, і саморозвитку.

Саме тому, підготовка дитини до дослідницької діяльності, навчання його умінням і навичкам дослідницького пошуку набирає величезної ваги завданням освіти і сучасного вчителя.

 
Date: 2015-10-19; view: 95; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию