Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 15. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

План

1. Загальна характеристика зміни умов трудового договору.

2. Поняття і види переведень на іншу роботу.

3. Переведення з ініціативи роботодавця.

4. Переведення з ініціативи працівника.

5. Переміщення на іншу роботу.

6. Зміна істотних умов праці.

Конституція України забороняє власнику чи уповноваженому ним органу вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором. Ст. 31 КЗпП України закріплює це конституційне право гарантуючи принцип свободи трудового договору. Однак трудові правовідносини, які виникають на його підставі, не залишаються незмінними, постійними. В зв’язку з запровадженням нової техніки та технологій, іншої організації праці і нового розміщення працівників або перерозподілу їх обов’язків, суміщення професій, збільшення або зменшення обсягу робіт вони мають властивості змінюватись. Відповідно ст.32 КЗпП можливі такі зміни трудового договору як: переведення на іншу роботу, переміщення на інше робоче місце та зміну істотних умов праці. Слід з’ясувати поняття та види переведень на іншу роботу та вміти відрізняти від переміщення. Зміна істотних умов праці можлива незалежно від того чи відбулось переміщення або переведення, вона може виступати як самостійна категорія. Студенти повинні знати які умови праці є істотними, надати їх перелік (ч.3 ст.32 КЗпП України), який порядок їх зміни.

СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 01.11.1996 р. №9, // Право України. – 1996. – №12.

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р., №9 // Бюл. зак-ва і юрид. практики України. – 2006. – №2.

Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Сов. гос-во и право. – 1970. – №7. – С. 104 – 108.

Височина О.В. Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров`я // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – Вип. 29. – C. 316 – 321.Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике. – X.: Вища школа. Изд-во при ХГУ, 1982. Данукин В.П., Тюрин А.Ф. Защита прав наемного работника при переводах и увольнениях // Юрист. – 2000. – №6. – C. 50 – 52.

Ильенкова А. Изменение существенных условий трудового договора как перевод на другую постоянную работу // Законность. – 2005. – №10. – C. 36 – 38.

Киян В.Я. Переведення та переміщення: особливості правового регулювання // Вісн. Запорізького юрид. ін.-ту. – 2003. – №3(24). – C. 84 – 92.

Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 9. – C. 25 – 30.

Нестерова Т. Изменение трудового договора // Законность. – 2006. – №7. – C. 37 – 39. Парпан Т. Примусова праця і переведення у зв`язку з виробничою потребою // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. – Вип. 34. – Львів: ЛДУ, 1999. – C. 132 – 134.

Пересунько В. Гарантії трудових прав працівника при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – №9. – C. 51 – 55. 40

Пилипенко П. Про істотні умови трудового договору та проблеми, пов’язані з переведенням і переміщенням працівників // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. – Вип. 37. – Львів: ЛДУ, 2002. – C. 337 – 342.

Повзун С. Удосконалення правового регулювання переведень на іншу роботу у разі простою // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІII регіон. наук.-практ. конф. (8-9 лютого 2007 р.). – Л.: ЛДУ, 2007. – C. 407 – 409.

Приходько С. Як захищаються права працівників при трансфері підприємств у процесі їх реструктуризації (за європейським трудовим правом) // Право України. – 2006. – №3. – C. 100 – 106.

Сергеев А.В. Понятие и значение института перевода на другую работу // Юрист. – 2001. – №1. – C. 53 – 65.

Юшко А. Переведення чи зміна істотних умов праці // Право України. – 1998. – №5. – С.68 – 73.

 
Date: 2015-10-22; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию