Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


На основі біографії і творів Миколи Куліша письмово доведіть або спростуйте одну з тез

а) «Кого Бог хоче погубити, в того відбирає розум» (Софокл);

б) «Батьки найменше прощають дітям ті вади, які самі ж їм прищепили» (Фрідріх Шиллер);

в) «Ох і драматург же був! Світ бачив по-новому і писав по-новому — як Тичина в поезії, Курбас на сцені, Довженко — в кіно» (Олександр Підсуха).

 

 

Модуль 7. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Тема № 1. Література в Західній Україні(до 1939 р.). Загальний огляд творчості Тодося Осьмачки.

1. Еміграційна література.

2. Тематична спрямованість творів письменників - емігрантів.

3. Позаідеологічність, дотримання національних традицій, ідейно-тематичне багатство творів Тодося Осьмачки.

 

Питання для дискусії

1. Представте опрацьовані літературні статті про еміграційну літературу.

2. У чому трагізм долі Т. Осьмачки?

3. Що відомо вам про переслідування українських письменників, їхня трагічна доля в роки сталінських репресій?

4. Кого з українських письменників, які жили в еміграції, ви знаєте?

5. Які історичні обставини зумовили появу «Празької школи» поетів?

6. Чим актуальні для нашого часу ідеї nоетів «Празької школи»?

7. Яким змальовується образ України у творах «пражан»?

Словникова робота

З’ясуйте значення термінів: табірна повість, неокласицизм, сюрреалізм, метаморфоза, динамізм.

Теми повідомлень

- Письменники-емігранти.

- Тематика творів письменників Західної України.

- Доля українських письменників-емігрантів.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати повідомлення на тему: "Розвиток української літератури за межами радянської України".

2. Розповісти про письменників, які відстоювали ідею українізації за межами України.

3. Підготувати "Літературний калейдоскоп".

4. Складіть тези на тему: " Особливості поезії представників "Празької школи".

Завдання для самоконтролю

1. У яких суспільно-історичних умовах розвивалася українська література в Західній Україні між двома світовими війнами? Хто з письменників-класиків продовжував творити?2. Схарактеризуйте літературні угруповання «Митуса», «Логос», «Дажбог», «Дванадцятка».

3. Хто є творцем української табірної повісті?

4. У річищі яких стильових течій розвивалася драматургія 20—30-х років XX століття на західноукраїнських землях?

5. З'ясуйте значення творчості митців цього періоду.

 

 

Тема № 2.Творчість Євгена Маланюка. Поезії.

1. Огляд життєвого шляху письменника.

2. Загальна характеристика збірок поета.

3. Оповідаття і повісті про життя дітей та підлітків.

4. Драматичні твори письменника.

5. Своєрідність творчого стилю письменника.

6. Поезії: “Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, “Земна мадонна”: художнє осмислення життєвих проблем, ностальгічні мотиви, філософічність поезій.

 

Питання для дискусії

1. Яким відображує ліричного героя поетичних творів Євген Маланюк?

2. Чому поет називає Україну Елладою?

3. Яким, на думку автора має бути ставлення до Батьківщини?

4. Розкажіть про "Празьку школу" українських письменників.
Date: 2015-10-22; view: 986; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.036 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию