Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


В регіоні, як цілісній системі спостерігається (точніше є обов’язковою умовою) триєдність середовищ: природного, матеріального (створеного людиною) та соціального

З поняттям "регіон" пов'язаний термін регіональна економіка — це самостійний науковий напрямок, що вивчає закономірність розміщення продуктивних сил та районів. Його основою є комплекс знань з економічних і суміжних наук які вивчають особливості розвитку і взаємодії природної, виробничої, соціальної систем, регулювання соціально-економічних процесів на рівні регіонів що історично сформувалися в межах однієї держави чи великих територій декількох держав.

Основною метою розвитку і становлення регіональної економіки як науки є необхідність забезпечення високого рівня і якості життя населення регіону.

Основним завданням регіональної економіки є практичне застосування результатів досліджень:

· виявлення закономірностей та впливу регіональних чинників соціально-економічну сферу регіону,

· визначення сучасних проблем регіонального розвитку,

· корекція національної регіональної політики та її вплив на економічний розвиток регіону,

· аналіз світового досвіду регіональних досліджень,

· вивчення сучасних методів і технологій дослідження соціально-економічного розвитку регіону, та ін.

Регіональна економіка ґрунтується таких основних принципах:

1. Врахування зростаючих потреб населення регіону, стану і динаміки сформованих ринків – споживчого та продуктивного, при цьому врахування інтересів держави та окремих суб’єктів господарювання.

2. створення умов максимальної адаптації структури економіки регіону до впливу зовнішніх і внутрішніх чинників,

3. активна реалізація соціально-економічних інтересів регіону.

 

2. Методи вивчення регіональної економіки

У дослідженнях регіональна економіка використовує загальні та спеціальні методи наукового пізнання.

Серед них:

· системний аналіз – сукупність методів і засобів що ґрунтуються на комплексному підході врахування взаємозв’язків та взаємодії між елементами системи. За допомогою цього методу вивчаються структура галузей господарського комплексу регіону.

· Метод систематизації – складовими цого методу є класифікація, типологія, тощо. Пов’язаний він із групуванням досліджуваних соціально-економічних явищ відповідно до поставленої мети дослідження та вибраних критерії.· Балансовий метод – він полягає у співставленні різних систем показників, таких як виробництво та розподіл, виробництво та споживання, ресурси та їх використання, доходи та витрати. Даний метод дає змогу визначити оптимальне співвідношення між галузями спеціалізації.

· Метод економіко-географічного дослідження – він включає три складові: дослідження напрямів формування та розвитку територій, галузевий метод (географічні особливості функціонування галузей економіки), місцевий метод (вивчення розвитку і розміщення виробництва за його первинними ланками).

· Картографічний метод – дає змогу визначити особливості територіального розміщення виробництва.

· Метод соціально-економічного прогнозування – комплекс способів та інструментів опрацювання інформації про розвиток соціально-економічних явищ і процесів що відбуватимуться в майбутньому. Цей метод є складним і включає в себе таку групу методів – екстраполяцію, моделювання, експертних оцінок, вони всі пов’язані між собою.

· Метод економіко-математичного моделювання - тобто моделювання територіальних пропорцій розвитку регіону. Цей метод ґрунтується на використанні сучасних електронних засобів.

· Метод соціологічних досліджень – стандартизовані інтерв’ю з представниками різних галузей і сфер соціально-економічного комплексу регіону.

· Методи співставлення рівня життя населення і прогнозування розвитку регіональної соціальної інфраструктури. – полягає у виявленні фактичних відмінностей у рівні життя, які безпосередньо пов’язані із розвитком регіональної інфраструктури.

· Метод польових досліджень – використовується для отримання соціально-економічної інформації на місці. З його допомогою досліджують планову структуру і межі досліджуваного об’єкта (процесу, явища).

· Статистичний метод – дає змогу забезпечити систематизацію статистичної інформації кількісно охарактеризувати фактори які впливають на стан об’єкта, порівняти конкретні кількісні та якісні характеристики.

 

3. Регіональна економіка як сфера реальної господарської діяльності

Регіональна економікаяк сфера реальної господарської діяльності виконує ряд функцій:

· в регіоні відбувається виробництво товарів і послуг за регіональними програмами для внутрішніх і зовнішніх ринків, суспільно необхідних продуктів – створення шляхів сполучення, їх утримування, утилізація відходів, озеленення населених пунктів, та ін.

· регулюються ціни і тарифи, запроваджуються пільги та штрафні санкції, безпосередньо в регіоні здійснюється податкова політика.

· Формуються регіональні канали розподілу товарів і послуг.

· Формуються механізми стимулювання виробництва та реалізації товарів та послуг, організації сервісного обслуговування, формування системи суспільної інформації, реклами, регіональних систем телекомунікацій, формуються статистичні бази даних.· Ін.


Date: 2015-09-24; view: 87; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию