Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який термін характеризує генеральну комплексну програму діяльності підприємства, яка визначає його місію, головні цілі та напрями діяльності?

1. Стратегія.

2. Програма.

3. Проект.

4. План.

 

52. Що розуміють під методами планування?

1. Спосіб обґрунтування показника на майбутній період.

2. Кількісне визначення показника.

3. Порядок (етапи) розробки плану.

4. Процес планування.

 

53. Який метод не використовується при розрахунках планових завдань?

1. Усі перераховані методи використовується при розрахун­ках планових завдань.

2. Евристичні методи.

3. Факторно-аналітичний метод.

4. Нормативний метод.

 

54. Який метод планування передбачає ув’язування обсягу пот­реб у використанні ресурсів з обсягом їх отримання?

1. Балансовий.

2. Факторно-аналітичний.

3. Економіко-статистичний.

4. Економіко-математичний.

 

55. Який метод планування виходить з визначених потреб під­приємства у фінансових ресурсах?

1. Програмно-цільовий.

2. Економіко-математичний.

3. Нормативний.

4. Факторно-аналітичний.

 

56. Який метод планування передбачає за допомогою матема­тичного апарата формалізацію взаємозалежності між окремими показниками та факторами, що не знаходяться у функціональному взаємозв’язку між собою?

1. Економіко-математичний.

2. Нормативний.

3. Факторно-аналітичний.

4. Економіко-статистичний.

 

57. Який метод планування передбачає розрахунок показників на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників?

1. Факторно-аналітичний.

2. Нормативний.

3. Економіко-статистичний.

4. Економіко-математичний.

 

58. Який метод планування передбачає розрахунок показників на підставі прогресивних норм використання ресурсів?

1. Нормативний.

2. Факторно-аналітичний.

3. Економіко-статистичний.

4. Економіко-математичний.

 

59. Основними критеріями оцінки альтернативних варіантів планів підприємства є:

1. Усі відповіді вірні.

2. Повнота віддзеркалення мети та завдань розвитку об’єкта планування.

3. Обґрунтованість вибору методів планування, якість ресурсів, які використані для розроблення плану.

4. Варіативність плану, напруженість його реалізації.


Date: 2015-09-24; view: 329; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию