Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


У чому проявляється взаємозв’язок цілей підприємства та суспільства?

Тема 3. Планування діяльності підприємства

1. План підприємства – це:

1. Документ, який формалізує результати планування: цілі, завдання та засоби їх реалізації; критерії та пропорції в реалізації окремих завдань; організацію та контроль виконання плану.

2. Документ, яка містить відомості про обсяг і склад витрат підприємства у перспективному періоді;

3. Письмове розпорядження щодо контролю за цільовим використанням ресурсів підприємства у плановому періоді;

4. Документ, в якому обґрунтовано обсяг чистого прибутку підприємства у плановому періоді та напрями його використання.

 

2. Яке визначення характеризує поняття "планування"?

1. Це процес визначення цілей, яких підприємство передба­чає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.

2. Це процес вибору оптимальної альтернативи при заданій меті.

3. Це процес створення точної та придатної до реалізації системи норм для наступних дій.

4. Це процес виявлення відхилень між фактичними та плано­вими показниками.

 

Якому терміну можна дати визначення: "кількісні та якісні характеристики функціонування підприємства, досягнення яких воно прагне"?

1. Цілі підприємства.

2. Місія підприємства.

3. Стратегія діяльності.

4. Дерево цілей.

 

Які цілі виділяють за їх відношенням до головної мети?

1. Кінцеві та проміжні.

2. Перспективні та поточні.

3. Життєво необхідні та бажані.

4. Кількісні та якісні.

 

Як класифікують (поділяють) цілі в залежності від сту­пеня їх досягнення?

1. Життєво необхідні і бажані.

2. Перспективні та поточні.

3. Глобальні та локальні.

4. Кількісні та якісні.

 

У чому проявляється взаємозв’язок цілей підприємства та суспільства?

1. Підприємство може отримати певний економічний ефект тільки при виробництві та реалізації продукції, яка користується попитом на ринку.

2. Переважання на ринку підприємств колективної форми власності.

3. У обов’язковості відрахувань частини прибутку на благо­дійність.

4. Взаємозв’язку між цими цілями не існує.

 


Date: 2015-09-24; view: 512; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.035 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию