Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРОГНОЗУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Попередньою стадією планування кадрової роботи є прогнозування, що є основою підготовки планових рішень і завдань.Прогнозування застосовується для передбачення зміни структури і динаміки кадрової роботи в майбутньому на основі аналізу минулого і сьогодення і виходить з цілей розвитку підприємства, об'єднання, галузі, які необхідно досягти на визначеному перспективному етапі. Динаміка розвитку організацій і галузей обумовлена різноманіттям факторів, що діють на ці господарські системи, наявністю рухливих зв'язків між окремими ланками структури керування. Тому сутність прогнозу структури кадрів, шляхів її удосконалювання визначається передбаченням змін у системах підбору, підготовки, розміщення і виховання кадрів, станом демографічних змін у регіоні і країні, зростанням вимог до кадрів і кадрової роботи. Прогнозування будується на основі переробки необхідної інформації. Основні етапи процедури прогнозування:

1) ретроспекція — вивчення стану кадрової роботи і структури кадрів у минулому (за останні 10—15 років);

2) діагноз — визначення характеру, стану кадрової роботи і структури кадрів на підставі всебічного їхнього дослідження. Тут насамперед виявляються тенденції в розвитку структури кадрів, визначаються шляхи удосконалення кадрової роботи, мети прогнозування і коло кадрових завдань, що підлягають вирішенню;

3) вибір методу — найбільш відповідальний етап у прогнозуванні кадрової роботи. Методи можуть бути формалізованими і неформалізованими: у першому випадку використовується апарат математичної статистики, у другому — експертні оцінки і пропозиції якісного характеру на основі останніх досягнень науки і практики в області підбора, підготовки, розміщення і виховання кадрів;

4) прогноз — передбачення основних змін і структурних зрушень у професійно-кваліфікаційному і соціально-демографічному складі кадрів, організація і проведення кадрової роботи на виробництві.

До основних методів планування і прогнозування кадрової роботи відносяться балансовий метод планування, метод порівняльного аналізу, метод експертних оцінок, системний аналіз, моделювання, економіко-математичні методи й ін. На їхній основі аналізується динаміка соціальних і кадрових процесів у трудових колективах будівництв і підприємств, виявляються закономірності в їхньому розвитку, визначаються конкретні шляхи оптимізації цих процесів з урахуванням специфіки діяльності конкретної організації (підприємства). 

Рекомендована література:

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. К.”Кондор”. – 2003.- С. 49-71

Менеджмент для магистров: Учеб. Пособие. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. С.4633-507

Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева и др. – М.: ИНФРА-М, 1998. С.404-410

Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – С.271-278

Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995. С.136-251

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. Посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – С.247-249

Щекин Г. Теория и практика управления персоналом. – К.: МАУП, 1998. С.100-112, 118-126

Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник – К.: МАУП, 1999. С.57-62

Кривонос А. Оптимизация численности управленческого персонала на основе оценки его загруженности. / Персонал, 2001, №5. С.24-28


Date: 2015-09-24; view: 234; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию