Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Номенклатура посад, що підлягають заміщенню фахівцями з вищою освітою

Назви посад спеціалістів, службовців і кеірвників З них підлягають заміщенню спеціалістами з вищою освітою
Номер і назва спеціальності вищої освіти   Кількість посад

 

Типова номенклатура посад розробляється на всіх рівнях управління — від підприємства до міністерства — і служить вихідною базою для розробки нормативів насиченості фахівцями і потреби в них у розрізі спеціальностей. Підсумковий рядок номенклатури посад представляє нормативну чисельність фахівців з вищою освітою, тому від якості розробки номенклатур залежить вірогідність розрахунків потреби, на основі яких формуються плани підготовки фахівців високої і середньої кваліфікації. У розробці номенклатур поряд із працівниками кадрових служб беруть участь співробітники технічних, планово-економічних, виробничих і інших підрозділів, що здійснюють функції поточного і перспективного планування.

Для додання номенклатурам посад більшої гнучкості доцільно в залежності від специфіки галузі і підприємства передбачати на кожну посаду кілька спеціальностей з метою більш повного обліку перспектив розвитку виробництва.

При визначенні потреби у фахівцях на довгострокову перспективу і при відсутності докладних планових показників застосовують метод розрахунку коефіцієнта насиченості, що обчислюється з відношення числа фахівців на 1 тис. чи працівників на 1 млн. грн. обсягу виробництва і може використовуватися при визначенні потреби у фахівцях як для галузі, так і для окремої організації, підприємства. Потреба у фахівцях з вищою освітою (А) по даному методі розраховується по наступній формулі:

А = Чр * Кн

де Чр среднесписочная чисельність працюючих;

Кн— нормативний коефіцієнт насиченості фахівцями.

Нормативний коефіцієнт насиченості розраховується як відношення нормативної чисельності фахівців (підсумковий рядок номенклатури посад) до среднеслисочной чисельності працюючих у році, що відповідає розробці номенклатури посад.

Універсальним і найбільш надійним методом розрахунку потреби в кадрах управління є нормативний метод, що припускає розробку спеціальної методики розрахунку нормативів чисельності керівників і службовців, що забезпечують оптимальне число фахівців для кожної галузі, організації, підприємства з урахуванням організаційно-технічних умов конкретного виробництва. Даний метод заснований на застосуванні нормативів навантаження, обслуговування, керованості і чисельності фахівців.Нормативи навантаження й обслуговування можуть застосовуватися в галузях невиробничої сфери (наприклад, охороні здоров'я, утворенні, побутовому обслуговуванні й ін.), а на підприємствах галузей матеріального виробництва (промисловості і будівництва) доцільно застосовувати нормативи чисельності фахівців. Використання в розрахунках потреби нормативів чисельності припускає встановлення залежності між кількісними і якісними показниками кадрів фахівців і основних техніко-економічних показників діяльності підприємства (найменування обсягу продукції, що випускається, продуктивності праці, вартості основних виробничих фондів і ін.):

Нц = Чс : І

де Нц норматив чисельності фахівців з вищою освітою;

Чс, чисельність фахівців;

І — значення обраного техніко-економічного показника діяльності підприємства.

 

 


Date: 2015-09-24; view: 190; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию