Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаАралық бақылауц мен қорытынды бақылау сұрақтары

1-аралық бақылау сұрақтары:

1. Білім беру философиясының негізгі ұғымдары, олардың өзара бір-бірімен байланысын көрсету

2. Жаһандық білім беру және дүниежүзілік білім беру кеңістігі.

 1. Қазіргі кездегі орта білім берудің дамуындағы негізгі тенденциялар.Білім беру» ұғымына анықтама.
 2. ҚР Білім беру ісінің мәні, міндеттері және принциптері.
 3. Халыққа білім мен тәрбие беру жүйесі. 12 жылдық оқыту жағдайында білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметтің моделі
 4. Бекітілген 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшу жөніндегі іс-шаралар жоспарының оқу-әдістемелік қамтамасыз ету
 5. Жаңа форматция мұғалімі қызметінің мақсаты-оқушының өзін-өзі тұлғалық дамуына жағдай жасау.
 6. Жеке тұлға ұғымы, оның педагогикалық сипаттамасы.
 7. Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.
 8. Қазіргі әлеуметтік-мәдени ортаның жеке тұлға қалыптасуына ықпалы

12. «Үздіксіз білім беру» ұғымының мәні

13. Үздіксіз білім беру – білім алуға қол жетерлікті қамтамасыз ететін үрдіс ретінде.

14. Үздіксіз білім алу тұлғаның кәсіби сұранысқа ие болу және болашақ маманды дайындаудағы құзіреттілік тұрғыда оқытуды іске асыру факторы

 1. Педагогикалық мамандықтың пайда болуы және қалыптасуы
 2. Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктері
 3. Педагогикалық мамандықтың даму перспективалары
 4. Педагогикалық қызметті ұйымдастырудың негізгі принциптері
 5. Мұғалім қызметін ғылыми тұрғыда ұйымдастыру.
 6. Педагогикалық қызмет және эргономика.

21. Педагогикалық білім беру жүйесі туралы түсінік22. Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі түрлері

23. Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымы.

24. Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесі

25. Үздіксіз педагогикалық білім беруде студент даярлығын қалыптастыру факторлары мен жағдайлары.

 

 

2- аралық бақылау сұрақтары:

1. 1.«Құзыреттілік», «құзірет», «құзіреттілік тұрғысы» ұғымдары

2. Мұғалімнің кәсіби-дидактикалық кұзіреттілігі

3. Құзіреттілікті қалыптастыру жолдары

4. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық құзіреттілігі ұғымының мәні.

5. Білім беру қызметтері нарығында педагогтың бәсекеге қабілеттілігі.

6. Педагогикалық тәжірибенің мақсат-міндеттері, түрлері.

7.Болашақ кәсіби, маман ұстаз даярлаудың маңызды буыны

8.Педагогикалық іс-тәжірибе

9. Педагогикалық тәжірибені анықтау

10. Үздіксіз практика – болашақ мұғалімдердің кәсіби қызметінің алғашқы қадамы ретінде.

11. Қазақстан Республикасының педагогикалық білім беру жүйесі

12. Жоғары педагогикалық білімнің мазмұны

13. Студент–практикант – сынып жетекшісінің, пән мұғалімінің көмекшісі.

14. «Жобалау» ұғымының түсінігі

15. Педагогикалық жобалау принциптері

16. Педагогикалық жобалау - педагогтың функциясы

17. Педагогикалық қарым-қатынас мәні.

18. Педагогикалық қарым-қатынас түрлері, жүйесі мен стилі.

19. «Мен-жеке тұлға» бағдарламасы арқылы педагогтардың кәсіби білімін арттыру

жолдары.

20. Педагогтың сойлеу кабілетінің жетілдіруы оқу материалды дұрыс қабылдаудың шарты.

21. Педагогикалық тәжірибе

22. Педагогикалық тәжірибеге басшылық жасау жүйесі

23. Педагог мамандығының шығармашылық сипаты

24. Педагог мамандығының болашақ дамуы

25. Педагогтың қарым-қатынас мәдениеті

26. Педагогтық такт туралы түсінік

27. Педагогикалық мамандықтың қоғамдағы орны

28. Педаог мамндығына қойылатын талаптар

29. Педагогтың қабілеті мен шеберлігі30. Педагогикалық сөздің түрлері, коммуникативтік сапасы, функциялары.

31. Педагогикалық іс-әрекет құрылымындағы педагогтың сөйлеуі

32. Өзін-өзі тәрбиелеудің мәні

33. Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу қазіргі мұғалім тұлғасын дамыту шарты ретінде.

34. Педагог тұлғасының өзін-өзі тәрбиелеудегі педагогикалық ұжымның рөлі.

35. Қазіргі жағдайда өздігінен білім алу мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің нормасы

мен түрі ретінде.

36. Қазіргі педагог тұлғасы өздігінен білім алу субъектісі ретінде.

37. Өздігінен білім алу әдістері

 

Қорытынды бақылау сұрақтары:

1. Білім беру философиясының негізгі ұғымдары, олардың өзара бір-бірімен байланысын көрсету

2. Жаһандық білім беру және дүниежүзілік білім беру кеңістігі.

3. Қазіргі кездегі орта білім берудің дамуындағы негізгі тенденциялар.

4. Білім беру» ұғымына анықтама.

5. ҚР Білім беру ісінің мәні, міндеттері және принциптері.

6. Халыққа білім мен тәрбие беру жүйесі.

7. 12 жылдық оқыту жағдайында білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметтің моделі

8. Бекітілген 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшу жөніндегі іс-шаралар жоспарының оқу-әдістемелік қамтамасыз ету

9. Жаңа форматция мұғалімі қызметінің мақсаты-оқушының өзін-өзі тұлғалық дамуына жағдай жасау

10. Жеке тұлға ұғымы, оның педагогикалық сипаттамасы.

11. Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.

12. Қазіргі әлеуметтік-мәдени ортаның жеке тұлға қалыптасуына ықпалы

13. «Үздіксіз білім беру» ұғымының мәні

14. Үздіксіз білім беру – білім алуға қол жетерлікті қамтамасыз ететін үрдіс ретінде.

15. Үздіксіз білім алу тұлғаның кәсіби сұранысқа ие болу және болашақ маманды дайындаудағы құзіреттілік тұрғыда оқытуды іске асыру факторы ретінде

16. Педагогикалық мамандықтың пайда болуы және қалыптасуы

17. Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктері

18. Педагогикалық мамандықтың даму перспективалары

19. Педагогикалық қызметті ұйымдастырудың негізгі принциптері

20. Мұғалім қызметін ғылыми тұрғыда ұйымдастыру.

21. Педагогикалық қызмет және эргономика. Педагогикалық білім беру жүйесі туралы түсінік

22. Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесі

23. Үздіксіз педагогикалық білім беруде студент даярлығын қалыптастыру факторлары мен жағдайлары.

24. «Құзыреттілік», «құзірет», «құзіреттілік тұрғысы» ұғымдары

25. Мұғалімнің кәсіби педагогикалық құзіреттілігі ұғымының мәні.

26. Білім беру қызметтері нарығында педагогтың бәсекеге қабілеттілігі.

27. Педагогикалық тәжірибенің мақсат-міндеттері, түрлері.

28. Үздіксіз практика – болашақ мұғалімдердің кәсіби қызметінің алғашқы қадамы ретінде.

29. Студент–практикант – сынып жетекшісінің, пән мұғалімінің көмекшісі.

30. «Жобалау» ұғымының түсінігі

31. Педагогикалық жобалау принциптері

32. Педагогикалық жобалау - педагогтың функциясы

33. Педагогикалық қарым-қатынас мәні.

34. Педагогикалық қарым-қатынас түрлері, жүйесі мен стилі.

35. «Мен-жеке тұлға» бағдарламасы арқылы педагогтардың кәсіби білімін арттыру жолдары.

36. Педагогтың сойлеу кабілетінің жетілдіруы оқу материалды дұрыс

қабылдаудың шарты.

37. Педагогикалық сөздің түрлері, коммуникативтік сапасы, функциялары.

38. Педагогикалық іс-әрекет құрылымындағы педагогтың сөйлеуі

39. Өзін-өзі тәрбиелеудің мәні

40. Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу қазіргі мұғалім тұлғасын дамыту шарты ретінде.

41. Педагог тұлғасының өзін-өзі тәрбиелеудегі педагогикалық ұжымның рөлі.

42. Қазіргі жағдайда өздігінен білім алу мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің нормасы мен түрі ретінде.

43. Қазіргі педагог тұлғасы өздігінен білім алу субъектісі ретінде.

44. Өздігінен білім алу әдістері

 

 
Date: 2015-09-27; view: 1332; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию