Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3.3. Мистецтво як засіб виховання особистості

Перелік питань, винесених на семінарське заняття

1. Світоглядна функція мистецтва.

2. Мистецька освіта як складова системи освіти.

3. Структура художнього сприйняття та етапи його формування.

4. Індивідуально-психологічні особливості художнього сприйняття.

Тематика рефератів, виступів

1. Творче самовираження як основа мистецької діяльності.

2. Функції синестезії у мистецтві.

3. Мистецтво у розвитку духовності особистості.

4. Театральне мистецтво і його роль у формуванні особистості.

5. Зображення і вираження як основні категорії художньої творчості.

Питання для самоперевірки

Охарактеризуйте особливості мистецької освіти.

Які функції виконує мистецька освіта?

Які функції виконує мистецтво у суспільстві?

В чому сутність світоглядної функції мистецтва?

Яку роль виконує театральне мистецтво у вихованні особистості?

Як ви розумієте поняття «творче самовираження»?

Охарактеризуйте особливості художнього сприйняття.

Яке значення синестезії у створенні та сприйманні художніх образів?

Чи можуть бути негативні наслідки від випливу мистецтва на особистість (суспільство)?

В чому полягають відмінності зображення і вираження?

В чому сутність духовності особистості (суспільства)?

Доведіть, що мистецтво (театральне мистецтво зокрема) є вагомими засобами формування духовної особистості.

Список рекомендованої літератури:

1. Будянський В.І. Шкільний театр / В.І. Будянський, Д.В. Будянський. – Суми: ВАТ “СОД”, вид-во “Козацький вал”, 2002. – 184 с.

2. Жорнова О.І. Теорія і методика формування культуротворчості / О.І. Жорнова. – Запоріжжя: Дике поле, 2006. – 416 с.

3. Миропольська Н. Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання. / Н. Миропольська, Н. Ничкало, В. Рагозіна, Л. Хлєбнікова, В. Шахрай – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 240 с.

4. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посіб. / За заг. ред. О.П. Рудницької. – К.: АТЗТ “Експрес-об’ява”. – 183 с.

5. Основи національного виховання: Концептуальні положення / В.Г. Кузь, Ю.Д. Руденко, З.О. Сергійчук та ін., За заг. ред. В.Г. Кузя та ін. – Інформ.-видав. центр “Київ”, 1993. – (ч.1). – 152 с.

6. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

 


Date: 2015-09-05; view: 188; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию