Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика організації й керівництва музично-мовленнєвою діяльністю дітей

Одним із складників художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку виступає музична діяльність.

Музична діяльність дітей дошкільного віку - це різні способи й засоби пізнання дітьми музичного мистецтва (а через нього - довкілля й самого себе), за допомогою яких здійснюється музичний і загальний розвиток.1

У дошкільному закладі здійснюються два види музичної діяльності. Перший пов'язаний із залученням дітей до мистецтва музики. Це слухання класичної і сучасної музики, заучування пісень і танців, оволодіння елементарними навичками гри на музичних інструментах. Означений вид діяльності вимагає певного рівня розвитку музичних здібностей.

Музичні здібності - це індивідуально-психологічні властивості особистості, що є передумовою успішного виконання музичної діяльності.

Б.Теплов уважає, що успіх музичної діяльності залежить не тільки від музичної здібності, а від музичної обдарованості людини, під якою він розуміє «якісно своєрідне поєднання здібностей...»2

Музична обдарованість подекуди виявляється досить рано, ще у 3-8 років, і може спостерігатися тільки в окремих дітей. На музичних заняттях присутні всі діти, у них виховують любов до музики, пісень, танців, розвивають музичні здібності.

Другий вид музичної діяльності пов'язаний з грою і

хРадынова ОЛ. Музыкальное воспитание дошкольников.- М.: Просвещение, Владос, 1994 - С. 63.

2 Теплое Б.М. Способности и одаренность.-Избр. труды. - В 2-х т. - Т.1. - М.: Педагогика, 1985. - С. 43.


художньою літературою, тобто це різного роду музичні ігри, змістом яких є художні тексти: ігри-драматизації у музичному супроводі, народні хороводні ігри із співом, діалогами, рухами, дитячі оперні вистави за казками, розігрування українських народних пісень під музику та заняття у музичному супроводі. Цей вид діяльності одержав назву «музично-мовленнєва діяльність», тобто діяльність, побудована на основі відтворення дітьми змісту знайомих художніх творів у супроводі музики, розігрування художніх образів, які слугують засобом творчого самовираження дитини.Отже, музично-мовленнєва діяльність - один з видів художньо-мовленнєвої діяльності, що пов'язаний з вербалізацією музичних образів (у різних типах висловлювання), які сприймає чи відтворює дитина в різних способах музично-ритмічної активності. Формування культури художньо-естетичного сприймання музичних творів, їх елементарного аналізу неможливе без участі мовлення, що може виступати в різних формах вербалізації музичних образів. Водночас створені під впливом художніх вражень образи, втілені в будь-яких типах зв'язних висловлювань, збагачують можливості їх яскравого вираження в танці, співах, музикуванні тощо.

Крім того, на кожному музичному занятті використовують музично-дидактичні ігри, які обов'язково передбачають і завдання з розвитку мовлення дітей. Музично-дидактичні ігри— це ігри пізнавального характеру, спрямовані на збагачення й закріплення знань, пов'язаних з музичною діяльністю, активізацією в словнику дітей назв жанрів музичних творів, музичних інструментів, нот, іграшок і т. ін. у супроводі музики. Наприклад, музично-дидактичні ігри «Музичний будиночок», «Чарівні мелодії*.

Мета: закріпити назви знаків нотного стану (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі) та музичних інструментів (дзвоник, барабан, бубон, трикутник, скрипка), активізувати словник дітей.

Хід гри.' Зала оформлена у вигляді королівського палацу. У центрі - два трони. Під урочисту музику входить паж.

Паж: - Його Величність Король Скрипковий Ключ та її Величність Королева Музика!

Під мелодію падеграсу Король і Королева у супроводі семи нот заходять до зали. Король і Королева сідають на трон, а нотки стають обабіч. Лунають фанфари. Паж імітує гру на сурмі.

1 Рог І. Пригода у Королівстві Семинотка // Дошкільне виховання. - 2004. - №6. -С 29-31.


 
Паж:

Увага! Увага!

Королівство Семинотка

Вас запрошує на вал.

У палаці, у тронній залі

Нині буде карнавал.

Тож Король і Королева

Видали такий наказ:

«Всіх, хто музику шанує,

Запросити у палац».

Король: - Лихо спіткало моє королівство. Адже бал має бути веселим, радісним, а в залі лунають лише звуки смутку. Мої вірні нотки, підкажіть, що робити?

Нотки розводять руками й сумно схиляють голови.

Королева: - Ці музичні звуки нагадують плач. Паже, я вам наказую грати веселу музику.

Паж: - Ваша Величносте, вибачте, але моя сурма мовчить.

Король і Королева (разом): - Ой лишенько! Хто ж нам допоможе?

Нотка До: - Шановні Королю Скрипковий Ключ та Королево Музика! У нашій залі багато дітей, які люблять і шанують музику. Можливо, вони зарадять вашій біді. Діти, спробуємо врятувати від лиха Королівство Семинотку?

Нотка Ре: - Ось у цьому будиночку (підходить до будиночка, що стоїть неподалік) живуть музичні Інструменти. Королева Фальшивія зачаклувала їх і зробила їхні голоси ледь чутними. А до того ж вони не можуть вибратися зі свого будиночка, доки ви їх не впізнаєте.

Музично-дидактична гра «Музичний будиночок».Хід ери. Вихователь за будиночком грає по черзі на різних дитячих музичних інструментах. Якщо дитина правильно назвала його, цей інструмент вручається їй. На допомогу дітям можна використати загадки про музичні інструменти, По закінченні гри діти, які отримали інструменти, виконують на них музичну п'єсу, вивчену заздалегідь.

Нотка Мі підходить до другого будиночка, на якому зображений нотний стан.

Нотка Мі: - А в цьому будиночку живуть різні мелодії: веселі й сумні, швидкі й повільні, бадьорі й ніжні.

Нотка Фа: - їх часто запрошували до королівського палацу, щоб звеселити або потішити королівську родину.

Нотка Ля: - От і сьогодні їх запросили на королівський бал. Та через підступну королеву Фальшивію вони не можуть потрапити до тронної зали. 270


Нотка Сі: - Ті, хто хоче допомогти їм у скруті, мають бути уважними, рухатися відповідно до характеру музики. Заграє весела музика - стрибайте, як зайченята, а під ніжну мелодію кружляйте, як метелики.

Музично-дидактична гра «Чарівні мелодії». Під музику різного характеру діти виконують відповідні рухи.

Хід гри. Музкерівник грає початки знайомих мелодій пісень про іграшки. Якщо діти правильно їх упізнають, з'являється іграшка (дитина у відповідному костюмі) і разом з усіма співає цю пісню.

Наводимо приклад ще однієї дидактично-музичної гри.

Музичні ляльки-неваляйки.' (Музично-дидактична гра для дітей чотирьох-шести років).

Мета: розвивати в дітей звуковисотний слух, пам'ять, увагу; вчити розрізняти напрям руху мелодії; закріплювати вміння сприймати на слух та визначати кількість звуків (один, два, три) під час звучання інтервалів та тризвуччя. Словник: мелодія, звук, назви кольорів, лялька-неваляйка. Корекційні завдання: розвивати фіксацію зорової функції; сприяти тренуванню зорового аналізатора та розвиткові сенсорних здібностей; формувати вміння орієнтуватись у мікропросторі. Матеріал: сім площинних ляльок-неваляйок різного кольору; картки із зображенням нотного стану та набори різноколірних кружечків-ноток (за кількістю гравців); музичні інструменти: фортепіано, металофон, дзвоники різного тембру; фланелеграф із зображенням нотного стану.

Хід гри. Перший варіант.

Діти сидять півколом. Кожен має набір кольорових кружечків-ноток. Музичний керівник показує дітям ляльок-неваляйок та розповідає про кожну з них. Звертає увагу: ляльки мають різні імена та колір убрання.

Синя - До, а Ре - зелена.

Мі - салатова, не темна.

Фа - як сонце, жовтий зайчик.

Соль - оранжева, як м'ячик.

Ля - неначе мак, червона.

Сі - рожевим дзвоном повна.

Дітям пропонують вибрати кружечок-нотку такого кольору, як убрання ляльки, про яку розповідає музичний керівник. Нехай послухають голосок кожної ляльки (він відповідає певній ноті) та визначать, яка з них співає високо, а

1 Якимаха Л„ Солов'янова І. Музичні ляльки-неваляйки // Дошкільне виховання. - 2004. - №11 - С 28.


яка низько. Шестирічним дітям пропонують проспівати звуки разом з ляльками.

Другий варіант.

Дітям роздають картки із зображенням нотного стану і набори кружечків-ноток. Ляльки-неваляйки викладені на фланелеграфі відповідно до кольору й назви (синя - до, зелена -ре...).

Музичний керівник грає ноту в низькому, а потім у високому регістрі Й пропонує дітям віднайти серед ляльок на фланелеграфі тих, які співали низьким голосом, і тих, які співали високим голосом. Діти віднаходять також кружечки, колір яких відповідає вбранню неваляйок, і викладають їх на нотному стані (на нижній та горішній лінійках). Для озвучення співу ляльок можна використати фортепіано, металофон або дзвоники.

Третій варіант.

Музичний керівник грає мелодію (на фортепіано, металофоні), яка «рухається» вниз або вгору. Діти проспівують її на склад «ля» й визначають напрямок руху. Далі на нотному стані викладають кружечками рух мелодії.

Четвертий варіант.

Музичний керівник розповідає дітям, що ляльки приготували для них концерт і співатимуть по одній, удвох і навіть утрьох. Діти мають визначити, скільки ляльок співає.

Музичний керівник програє один звук, інтервал або тризвуччя (на дзвониках, фортепіано, металофоні), а діти відгадують, скільки неваляйок співають.

У кожній віковій групі один раз на місяць планують музичні розваги, на яких закріплюються як художньо-мовленнєві знання, так і музично-естетичні та рухові вміння й навички. Наприклад, розвага для дітей третього року життя «Осінній листочок на гостинах у малят».1

Мета: закріпити знання дітей про осінь та осінні явища; спонукати читати знайомі вірші про осінь; виховувати бадьорий, ліричний настрій. Словник: осінь, листочки, бабине літо, лелека, кавун. Матеріал: вірші, пісні, ляльковий театр.

Хід розваги. Під ліричну музику малята заходять до зали. Ведуча звертає їхню увагу на оформлення.

Ведуча:

- Осінь в гості завітала,

Листячко подарувала.

Ой яке ж воно гарненьке —

1 Пол тикова Н. Осінній листочок на гостинах у малят // Дошкільне виховання.-2004. - М9 - С 29-30.


І червоне, і жовтеньке.

(Піднімає листочки)

Один, два, три, чотири, п'ять -

Час настав нам танцювать.

Діти виконують танок з листочками (на вибір музкерівника).

Ведуча: - Малята, давайте зберемо великий букет із осінніх листочків та прикрасимо нашу залу.

Голос (з-за ширми): - Ой, усі листочки позбирали, а про мене й не згадали.

Ведуча: - Діти, хто це говорить?

Голос: - Це я! Подивіться на мене!

Під веселу музику на ширмі з'являється осінній Листочок (лялька-рукавичка).

Листочок: - Усі листочки зібрали, а мене, мабуть, не помітили, тому й не приєднали до свого чудового букета. Мені ж одному сумно.

Ведуча: - Не переймайся, осінній Листочку. Наші малята зможуть тебе розважити. Ось послухай, які чудові віршики вони вивчили про осінь. (Діти читають вірш).

Павло Чубинський. Осінь. Привітно сонечко ще сяє

І, як улітку, гріє,

А літо вже від нас тікає -

Холодний вітер віє.

Петро Король. Бабине літо. Літо бабине прийшло, Нитку срібну принесло, З тої нитки павуки Килимок сплели легкий. І летить той килимок Понад полем на ставок.

Наталка Поклад. Лист. Листочок листочку листа написав, Що дощик пройшов і його покупав, А як передати листа - і не знає: На липі поштової скриньки немає.

Ганна Черінь. Жовтень. В жовтні жовте сонце гріє -Так, що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, Жовті діти й огірочки,


Що достигли на насіння, Бо прийшла пора осіння.

В. Каранський. Вересень. До морозів ще далеко, Ще у зелені весь ліс, Та за море вже лелека Тепле літечко поніс.

Марія Пономаренко. Лелеки.

Лелеки, лелеки, -. Не летіть далеко,

Не несіть на крилах літо,

Бо за ним сумують діти.

Листочок: - Дякую вам, малята, за гарні вірші. Ой, що це? Звідки взялися краплинки? (Музичний керівник виконує п'єсу «Дощик» М Любарського), Так, це мій друг Дощик завітав до нас у гості.

На ширмі з'являється лялька-рукавичка у вигляді Дощика.

Дощик: - Добрий день, малята! Я - осінній Дощик. Понад усе люблю наздоганяти й мочити до нитки і діток, і матусь, і татусів. А ще мені подобається робити величезні калюжі.

Листочок: - Зачекай, друже Дощику. Не будь таким бешкетником. А то малята не будуть з тобою гратися. Вони про тебе пісеньку вивчили. Може, ти її послухаєш і станеш лагіднішим.

Діти виконують пісню про дощик (на вибір музкерівника).

Дощик: - Чудова пісенька! Вона мені дуже сподобалася. Я став добріший і хочу погратися з дітками у гру «Сонечко і дощик ». Хто хоче зі мною грати, нехай уважно слухає умову гри.

Ведуча:

- Коли світить сонечко,

Можна йти гуляти,

Тупотіти ніжками,

Навіть танцювати.

А як дощик накрапає,

То малеча утікає.

Парасолька - ось яка,

Заховає всіх вона.

Проводиться гра «Сонечко і дощик» (музика М.Раухвергера)

Ведуча: - Ой, діти, ми з вами гралися, а Листочок десь

полетів. Давайте його покличемо.

Діти (гукають): - Листочку; Листочку!


Проводиться гра з листочком. Листочок з'являється в різних кінцях ширми і говорить; «Я тут». Ведуча не встигає підійти до нього, як він ховається. Так кілька разів. Мета гри -розвеселити дітей.

Ведуча: - Ну й витівник ти, Листочку! Ледве-ледве тебе знайшли.

Листочок: - Доки ви грали, я зі своїм другом Вітерцем літав до лісу й приніс звідти осінні подаруночки.

Ці гарнесенькі хустинки -

Подарунок горобинки

Для усіх, усіх маляток -

І дівчаток, і хлоп'яток.

Будем з ними танцювати,

В піжмурки зі мною грати.

Ведуча роздає хустинки (з ними проводиться гра).

На веселу музику діти танцюють, погойдуючи хустинками і повторюючи прості танцювальні рухи за ведучим. Із закін­ченням музики присідають і ховаються за хустинки. Листочок шукає їх.

Листочок: - Весело грали зі мною хлопчики і дівчатка й гарно розважили мене. Бачу, вони дружні, веселі, знають багато віршиків, пісень та ігор про осінь. За це я пригощу всіх малят кавунчиком.

Із-за ширми з'являється маленький кавунчик.

Ведуча: - Дякуємо, тобі, Листочку! Але цей кавунчик такий маленький, що його не вистачить усім малятам покуштувати. Потрібно зробити так, щоб він швидше виріс. Малята, давайте, покличемо Сонечко.

Діти співають пісеньку «Вийди, вийди, сонечко» (українська народна мелодія). На ширмі з'являється Сонечко. З-за ширми викочується більший кавун.

Ведуча: - Наш кавунчик виріс. А якщо ми покличемо Дощик і напоїмо кавунчика, він стане ще більшим.

Діти виконують поспівку «Іди, іди, дощику» (українська народна мелодія).

Кавунчик зникає за ширмою. Ведуча заходить за неї й виносить великого кавуна (бутафорського).

Ведуча: - Подивіться, малята, якого великого кавуна ми виростили. Давайте розріжемо його й подивимося, який він усередині.

Ведуча виймає скибку з кавуна, а всередині — цукерки, якими частують усіх дітей.


Розвага для дітей середнього та старшого дошкільного віку «День народження в садочку відзначаємо».'

Мета: залучити дітей до святкового дійства; вчити їх бути уважними, пам'ятати про дні народження дітей своєї групи, вітати їх, брати участь у спільному святковому дійстві. Словник: день народження, іменини, вітаємо, даруємо, іменинник, диводень, подарунки, свято.

Хід розваги. Зала прикрашена малюнками, вишивками, поробками, які виготовили діти в дарунок іменинникам. Біля центральної стіни - стільці (за кількістю іменинників), оформлені у вигляді тронів.

Діти заходять до зали й шикуються у дві колони.

Ведуча:

- У нас сьогодні свято незвичайне:

Вітаєм іменинників своїх.

Під музику веселу та святкову

До зали ми запрошуємо їх.

Під оплески малят та бадьору музику іменинники проходять по центру зали й сідають на почесні місця.

Діти виконують пісню «З днем народження».

День народження відзначаємо

І чекаємо гостей.

Дуже радо їх зустрічаємо -

І дорослих, і дітей.

Приспів:

День народження! День народження!

Це чудове, гарне свято!

День народження! День народження!

Подарунків так багато!

Всі вітаються, обіймаються, -

Настрій радісний у всіх.

Мрії начебто збуваються,

Дзвенять пісні тут та сміх.

Приспів.

Діти (по черзі):

- Ми вітаємо Тетянку,

Ярослава і Мар'янку,

Щастя зичимо їм щиро,

Сонця, радості та миру.

Будьте ви завжди здорові,

Будьте ви завжди красиві,

1 Педченко Н. День народження в садочку відзначаємо // Дошкільне виховання. - 2004. - №5. - С. 27, 30-31


Чемні, лагідні, дбайливі

Й до роботи не ліниві.

Іменинникам своїм

Ми танок даруємо,

Разом з ними, разом з ними

Весело танцюємо.

Іменинники за власним бажанням вибирають таночок і запрошують до нього усіх дітей.

Діти сідають на стільці. До зали під ніжну мелодію заходить Весна (вихователька або дівчинка-школярка).

Весна:

- Я прийшла до вас, малята,
Іменинників вітати

З пречудовим гарним святом.

А хто ж у нас іменинники? Давайте поговоримо про них. (Весна підходить до кожного іменинника, а діти розповідають усе хороше, що про нього знають. Наприклад, Маринка весела, мов дзвіночок, лагідна, товариська. Вона добра господиня, завжди допомагає черговим накривати стіл, любить квіти тощо).

Весна:

- Я - Весна чарівна
Іменинникам на свято
Диво-квіти принесла.

Діти виконують танок квітів або танок з квітами (на вибір музкерівника).

Весна: - Наші іменинники з'явилися на світ у дивовижну весняну пору. Вся природа пробуджується від зимового сну, радіє сонечку, теплу. Полишають свої нірки їжаченята, з барлогу виходять ведмежата. І метелики, такі ніжні й гарні, як наші іменинники, пурхають легко з квітки на квітку. Вони дарують усім дітям свій таночок (Виконується танок квітів та іменинників).

Весна: - Ми поговорили про те, що наші іменинники -чудові діти, ви їх усі добре знаєте. Я придумала для вас гру «Впізнай іменинника».

Діти стають у коло, у центрі - дитина із зав'язаними очима. Під спокійну музику малята йдуть по колу. Із закінченням музики дитина, що стояла в центрі кола, підходить до дітей і, йдучи по колу від однієї дитини до іншої, навпомацки намагається знайти іменинника. Знайшовши, разом з ним виходить з гри. Гра повторюється стільки разів, скільки на святі іменинників. Після закінчення гри дітям, які впізнали іменинників, надається право заспівати разом з ними.Під музику до зали входять крокодил Гена та Чебурашка. Крокодил Гена:

- Всі малята у садку
Мене добре знають,
Вони й пісеньку мою
Весело співають.
Друже вірний Чебурашко,
Діставай-но швидше ноти,
Я маляток-оркестрантів
Прошу стати до роботи,
Во які ж то іменини,

Як не грають музиканти? Пречудова це нагода

Показать свої таланти,

Діти-оркестранти виконують вивчену заздалегідь музичну п'єсу. Ведуча:

- Час настав у фанти грати,
Подарунки роздавати,

Бо в садку про наше свято

Знали вже давно малята.

Готували подарунки,

Витинанки і малюнки,

Вчили віршики, пісні,

Ще й таночки запальні.

Тож іменинники мають присудити,

Якому фанту що й коли робити.

Діти грають у фанти. Іменинники по черзі призначають, що має виконати кожний фант (прочитати вірш, заспівати пісеньку, затанцювати танець, подарувати малюнок або якусь іншу свою роботу).

Весна:

- Іменинників вітаймо,
«Добрий день» для них співаймо.

Діти співають пісню «Добрий день».

- Добрий, добрий, добрий день,
Для Андрійка добрий день.
(Проспівується ім'я дитини-іменинника).
І для мами, і для татка.

Бо чудове в них дитятко.

Добрий, добрий, добрий день. Добрий, добрий диводень.

Для усіх сьогодні свято,


Бо в Андрійка гарна дата.

Приспів:

Вудь багатий, як земля,

Вудь красивий, як весна.

Вудь і сонцем, і зорею,

І надією моєю.

Добрий, добрий, добрий день,

Для Андрійка добрий день.

Добра пісня, добрий сміх

І дарунків цілий міх.

Добрий, добрий, добрий день,

Добрий, добрий диводень.

Для усіх сьогодні свято,

Бо в Андрійка гарна дата.

Весна: - У мене для весняних іменинників теж є подарунок. Одному я подарую гілочку вишневого цвіту (одягає на голову дитини-іменинника шапочку, оздоблену вишневим цвітом), тож він буде вишневим цвітом. Другому - весняне тепле сонечко (одягає шапочку сонечка). Третьому - дзвінкий голубий струмочок (одягає шапочку струмочка), всі разом пограємо у гру «Яке коло швидше збереться».

Навколо кожного Іменинника діти утворюють коло. Під веселу музику іменинник танцює, а малята рухаються підстрибом навколо нього або плескають у долоні. На тиху спокійну музику діти присідають і заплющують очі, а іменинники знаходять собі інші місця у залі. Із закінченням музики діти шукають свого іменинника й утворюють навколо нього коло. Перемагає та команда, чиє коло швидше збереться.

Ведуча:

- Іменинників вітають

Наші кухарчата

Напекли вони смачних

Пиріжків до свята

(Кухарчата вносять таці з пиріжками).

Пригощайтесь малюки!

Пригощають іменинників та всіх дітей пиріжками. Лунає весела музика.

Доцільно організовувати з дітьми і свята українського фольклору, української пісні, в яких беруть участь, крім дітей, дорослі - вихователі, музичний керівник, батьки.

Наводимо сценарій вечора української пісні для дітей старшого дошкільного віку за участі вихователів і батьків.


 
Вечір української пісні.'

Мета: викликати веселий, бадьорий настрій; виховувати любов до української народної пісні, до української поезії (Т'.Шевченко, М.Рильський, Р.Завадович), українських танців (гопак). Словник: українська народна пісня, червона калина -символ України, козаки, козачата, кетяги.

Хід розваги. Центральна стіна зали прикрашена великим вінком, від якого розходяться різноколірні стрічки (їхні кінці заховані під вишивані українські рушники, що звисають по краях лаштунків). По центральних кутках стоять букети чорнобривців, жовтого листя та горобини.

Діти, співаючи пісню «Чорна гречка», кривим танцем заходять до зали і стають півколом. По обидва боки від них стають ведучі.

Перша ведуча: - Шановні гості, любі діти! Ми раді вітати вас на вечорі української пісні. Бо як без верби і калини нема України, так і без пісні її немає. Чудово про цей вид мистецтва сказав поет Максим Рильський. Друга ведуча:

- Коли пісні мого краю

Пливуть у різних голосах,

Мені здається, що збираю

Цілющі трави я в лугах.

В піснях і біль, і даль походу,

І жаль, і усміх, і любов.

І гнів великого народу,

І за народ пролита кров.

Перша ведуча: 3 перших днів нашого життя нас оточує ніжна, лагідна материнська колискова. Сьогодні Наталочка для усіх матусь і гостей виконає українську народну пісню «Повішу я колисоньку». Друга ведуча: - Де, як і звідки прийшла до нас народна пісня? Колись якась добра людина придумала слова, склала до них мелодію, і народилася пісня. І була вона така гарна, що співали її різні люди. Мандрувала пісня од села до села, змінювалися трохи її слова, мелодія, і вже ніхто не міг пригадати першого автора, який придумав цю пісню.

Перша ведуча: - Є чимало творів, написаних відомими поетами і композиторами. Вони стали такими популярними, що їх приймають за народні.

Друга ведуча: - Одну з таких пісень у виконанні дітей пропонуємо до вашої уваги. Слова Тараса Шевченка, музика Якова Степового «Зоре моя вечірняя».

1 Рибальська Н. Вечір української пісні // Дошкільне виховання. - 2004. -№10. - С 29-30.


Діти виконують пісню «Зоре моя вечірняя».

Перша ведуча: - Пісня кликала наших воїнів на боротьбу проти ворогів.

Друга ведуча: - Саме такою є пісня «Ой у лузі червона калина». Давайте всі разом заспіваємо її.

Діти, батьки і вихователі виконують пісню «Ой у лузі червона калина».

Перша ведуча: - Червона калина - символ України. Про неї співали в піснях і дорослі, і малі. Помандруємо й ми разом з піснею до лісу. Там біля куща калини поспіваємо й потанцюємо.

Діти виконують хоровод «Ой є в лісі калина» і сідають на стільці.

На середину зали виходить дівчинка з гілочкою калини й читає вірш:

- Ось калина над рікою
Віти стелить по воді.
Хто це щедрою рукою
їй намистечко надів?
Росянисте, променисте,
Розцвітає, як вогні.

Дай хоч трішечки намиста, Калинонько, і мені.

Хлопчик читає вірш «Червоні кетяги калини»:

- Червоні кетяги калини
Горять вогнями усіма.
Без калини нема України,
Без народу країни нема.

Дівчинка в костюмі калини читає вірш:

- Я не груша і не слива,

Я - калинонька вродлива.

Я стою в зеленім листі

І червоному намисті.

А чому я так прибралась?

Бо до свята готувалась.

Дівчатка виконують танець «Калина», а вихователі співають пісню «Похилилася калина».

Друга ведуча: - Марина гарна, як калина. Саме так співається в одній з українських народних пісень. Дівчина порівнюється з образом калини. А пісні про калину можуть бути і сумні, і веселі, як людська доля. Однією з них є пісня «Червона калина так рано розцвіла».
Date: 2015-09-18; view: 1502; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.034 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию