Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жеке табыс салығын есептеу және төлеу тәртібі. Қызметкердің табысы бойынша жеке табыс салығының сомасы ставкаларды қолдану арқылы есептеледі

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Қызметкердің табысы бойынша жеке табыс салығының сомасы ставкаларды қолдану арқылы есептеледі. Жеке табыс салығын есептеу мен төлеу ай сайын жүргізіледі.

Төлем козінен салық салынатын жеке табыс салығын есептеу жэне төлеу салықтық агенттермен табысты төлеу күнінен кешіктірілмей төленуі тиіс.

Жеке табыс салығын төлеу:

- төлем көзінен салық салынатын төленген табыстар бойынша салык агенттерімен - төлем орны бойынша келесі айдың 25 жұлдызына дейін.

Жеңілдетілген деклараңия негізінде арнайы салық режимдерін пайдаланушы шағын бизнес субъектілері үшін салық агенттерімен жеке табыс салығын төлеу мерзімдері арнайы салық режимі шеңберінде бекітілген.

- Резидент салық төлеушілер салық кезеңінің қорытындысы мен орналасу орны бойынша деклараңияны өткізу күнінен 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Патент немесе жеңілдетілген декларация негізінде арнайы салык режимін қолданушы жеке кэсіпкерлер көрсетілген арнайы салық режимдері шеңберінде жеке табыс салығын төлеуге жатады.

  1. Мемлекет бюджеттерінің шығыс бөлігінің мазмұны мен құрылымы.

2. Банктің шығыстарының жіктемесі.

3. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі.

 

1.Бюджет шығыстарының функциялык сыныптамасы функңия-лық жэне ведомстволық белгілер бойынша бюджеттік каражаттардың жұмсалу бағыттарын айқындайтын, мемлекет функңияларының орындалуын, Қазақстан Республикасының стратегиялық жэне бағдарламалық қүжаттарын іске асыруды көрсететін барлық деңгейлер бюджеттері шығыстарының топтамасы болып табылады.

Бюджет шығысгарының функциялық сыныптамасы мынадай төрт деңгейден тұрады: функциялык топтар, функциялык кіші топтар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар).

Функциялық сыныптама қызмет, шаралар түрлерінің жэне бюджеттік қатынастар қатысушыларының жазулы сипаттамасы болып көрінеді.

Функциялық топ елдің стратегиялық даму басымдықтарына сай келетін жэне әрқайсысының айқын мақсатын көрсететін елдін негізгі даму бағыттарын бейнелеп көрсетеді.

Негізгі функциялық топтар бойынша шығыстар былай бөлінеді: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер, корғаныс, қоғамдық тәртіп. қауіпсіздік, құкықтық, сот қылмыстық-атқару қызметі, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек жэне әлеуметтік камсыздандыру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, мәдениет, спорт, туризм жэне ақпараттық кеңістік, экономика салалары, борышка қызмет көрсету, трансферттер. Аталған деңгейлердің үйлесуі шығыстардын функциялық сыныптамасының кодын құрады.

Функциялық кіші топ елді дамытудың әрбір стратегиялык басымдығы жөніндегі міндеттер топтарын функциялык топ ішінде нақтылайды.

Бюджет шығыстарының функциялық сыныптамасының негізінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін және бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) топтастыру арқылы жасалатын бюджет шығыстарының ведомстволық сыныптамасы қалыптастырылуы мүмкін.

Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру үшін мемлекеттік мекемелер жүзеге асьгратын операцияларды көрсетілетін экономикалык сипаттамалар бойынша бюджет шьгғыстарын топтастыру болып табылады.

Санат ағымдагы шығыстарды, күрделі шығыстарды, кредиттер беруді, қаржыландыруды кіріктіреді. Сынып, кіші сынып және ерекшелік шығыстардың арналымы мен сипатын нактылайды.

2.Коммерциялық банктердің шығыстарын формасына жэне есепке алу тәсіліне карай жіктеуге болады.

Формасына қарай, олар мынадай түрлерге бөлінеді:

1. пайыздық шығыстар;

2. пайызсыз шығыстар;

3. басқа да шығыстар.

Пайыздық шығыстар клиенттердің талап ету жэне мерзімді депозиттері, басқа банктердің депозиттері бойынша, басқа да банктерден сатып алынған несиелік ресурстар үшін, сондай-ақ шығарған бағалы қағаздары бойынша төленген пайыздардан кұралады.Пайызсыз шығыстарга жалпы банктің операциондык шығыстары мен баскару аппаратын ұстау шығындары жатады.

Басқа да шығыстар, банктік операциялардың өзіндік кұнына жататын резервтерді кұру, салық төлеу шығыстарын, бағалы кағаздар нарығында, валюталық нарықта алыпсатарлық операцияларды жүзеге асыруға, банктің мүлкін сатуға және т.б. байланысты болатын зияндарды сипаттайды.

Есепке алу тәсіліне карай банктік шығыстарды мынадай түрлерғе бөледі:

1. банктің операцниондық және түрлі шығыстары: банктің төлейтін салыктарының бір бөлігі, (мүлік, жол, көлік құралдары, жер, ҚҚС, яғни бүл салықтар банктің операцияларының өзіндік қүнына жатады) тартқан қаражаттар бойынша төленғен пайыздар, негізгі күралдардың амортизациясы, арзан бағалы тез тозатын заттардын және материалдык емес активтердің тозуы, жалгерлік шығыстары, жарнама, есептесу орталықтарының, пошта және телеграф кызметтері үшін төлемдер, окытуға төлемдер, бланктер, ақпарат тасымалдаушылар, орайтын материалдар үшін шығыстар және капиталдык емес сипатттағы басқа да шығындар;

2. басқару аппаратын ұстау шығыстары: жалақы, сыйлықақы, ынталандыру ақысы, ғимаратты, кұрал-жабдықтарды және жеңіл машиналарды ұстау, күзет үшін шығыстар, іс-сапар және кеңсе заттары үшін шығыстар, яғни олар пайызсыз шығыстарды білдіреді;

3. банктің төлейтін айыппұлдар, пенялары және т.б. шығыстары.

3. Патент - жеке табыс салығын (төлем көзiнен ұсталатын жеке табыс салығын қоспағанда), әлеуметтік салықты, міндетті зейнетақылық жарналар мен әлеуметтік аударымдарды төлеу фактісін растайтын электрондық құжат.

Патент негізінде арнаулы салық режімін мынадай шарттарға сай келетін:
1) қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;

2) жеке кәсіпкерлік нысанында қызметті жүзеге асыратын;

3) салық кезеңіндегі шекті табысы республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған ең төменгi жалақының 300 еселенген мөлшерiнен аспайтын дара кәсiпкерлер қолданады.
Салық кезеңі

Күнтізбелік жыл салық кезеңі болып табылады.Date: 2015-08-24; view: 717; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию