Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. ПРИНЦИПИ ТА ПРАВИЛА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

1. Понятійний апарат. Слово «принцип» означає основу, першопричину, керуючу ідею, головну вимогу, що витікає із закономірності. Аналіз перелічених значень поняття принципу в поєднанні з педагогічним процесом віддає перевагу останньому варіанту, тобто «основній вимозі, що витікає із закономірності». По-перше, це пов'язує поняття принципу з раніше розглянутим поняттям закономірності педагогічного процесу, по-друге – воно є найбільш технологічним із перелічених варіантів, а, значить, найбільш доцільним у педагогічній діяльності.

Виходячи з цього:

 

Принципи педагогічного процесу – це система вимог до навчання та виховання, дотримання яких забезпечує ефективність вирішення освітніх завдань

 

Із принципів педагогічного процесу витікають його правила.

 

 

Правила педагогічного процесу – це механізм його реалізації відповідно до принципів (вимог).

 

Якщо принципи говорять про те, що треба робити, то правила показують, яким чином це можна здійснити.

У педагогічній літературі представлено не менше сотні принципів педагогічного процесу. Розглядати всі підходи й усі принципи в межах посібника немає сенсу, тому ми зупинимося лише на основних, угрупувавши їх за змістовною схожістю. Кожна з отриманих у такий спосіб груп принципів складається з системоутворюючогопринципу (він стоїть у переліку першим і може дати умовну назву всій групі принципів), і тих, що витікають із нього (або доповнюють його). Усі вони в своїй сукупності, розширюючи та коректуючи одне одного, розкривають одну з головних ідей педагогіки сучасної школи.

З огляду на змістовну подібність принципів однієї групи, правила педагогічного процесу формулюються як сукупні для всієї групи принципів. Їх перелік, даний у посібнику, не вичерпує всіх можливих варіантів і потребує подальшого самостійного напрацювання правил педагогічного процесу, що може лягти в основу творчого завдання до семінарського заняття.

 


Date: 2015-09-02; view: 59; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию