Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОНСТРУКТОРИ З ПАРАМЕТРАМИ

При необхідності конструкторами можна передавати аргументи призначенні для ініціалізації об’єктів. Параметри конструктора так само задають як і будь-які інші функції.

Наприклад:

#include<iostream>

Using namespase std;

Class myclass{

Int a,b;

Public: myclass(int I; int j ); {a=I;b=j}

Void show()

{cout<<a<<” “<<b;} }; int main() {myclass оb(3,5); оb.show(); return 0;}
При описі констр. Myclass параметри I,j використовуються для ініціалізації членів а та в це найпоширеніший спосіб задання аргументів при оголошенні об’єкта який використовує конструктор з параметрами.Зокрема команда Myclass ob(3,5) свт.обэкт оb і передає аргументами I nd j конструктора myclass значення(3,5).

 

31. Цикл For його параметри. Внутрішнє оголошення параметрів. Операція «кома».

Цикл — это повторение одного и того же участка кода в программе. Последовательность действий, которые повторяются, называюттелом цикла. Один проход цикла — это шаг или итерация. Переменные, изменяющиеся внутри цикла и влияющие на его окончание, называютсяпараметрами цикла.

Даний цикл можна представити такою конструкцією;

for (початкові присвоювання; вираз; прирощення) оператор;

Тут начальние_прісваіванія - оператор або група операторів, які застосовуються для присвоєння початкових значень величинам використовуваним в циклі; вираз - визначає умова виконання циклу, якщо воно істинне, то цикл виконується; прирощення - оператор, який виконується після кожного кроку (проходу) по тілу циклу; оператор - будь-який оператор.

Давайте на прикладі задачі розглянемо цикл з параметром. Нам необхідно порахувати суму чисел від 1 до 500.

Як не дивно, програмісти рідко приділяють увагу вивченню та використанню операції кома (comma operator) в мові C ++. Давайте подивимося, що це таке.

Перш за все, слід знати, що не всяка кома в тексті вашої програми являетcя операцією. Перерахуємо коми, які є не операціями, а разделителями:

Коми, що розділяють аргументи макропідстановок. Приклад:

#define MIN (a, b) (((a) <(b))? (a): (b))

Коми, що розділяють аргументи шаблонів. Приклад:

template <class A, class B> class C;

Коми, що розділяють аргументи функції (при її визначенні, описі, і виклик);

Коми, що розділяють змінні при описі декількох змінних:

int a, * b, c;

Коми, що розділяють виклики конструкторів внутрішніх об'єктів. Приклад:

class C {int x; float y; public: C (void): x (9), y (2.5) {; }};

Коми, що розділяють елементи ініціалізаторів масивів і структур:

int a [] = {1, 2, 3};

Решта коми є операціями. Операція кома має найнижчий пріоритет серед всіх операцій мови C ++. У цій операції є 2 операнда (лівий і правий).


Date: 2015-08-24; view: 202; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию