Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні функції філософії

Світоглядна функція. Філософія допомагає людині шукати сенс жит­тя. Щоправда, від філософії не варто чекати остаточних відповідей на запитання: для чого я живу? — адже у філософії важливим і є не стільки кінцевий результат, скільки сам процес пошуку. Однак людина не може жити без усвідомлення бодай якогось сенсу — інакше її чекає «сенсожиттєвий вакуум», який вона заповнюва­тиме штучним шляхом — пияцтвом, наркоманією, суспільно небезпечною поведінкою.

Уважається, що філософія покликана сприяти пробудженню твор­чого, конструктивного осмислення людиною самої себе. Дехто нази­ває таке філософське прозріння «потрясінням свідомості». Потрясін­ня — пролог до пробудження духу, до самостійного і відповідального

Філософія не готує однозначної відповіді для всіх, вона продукує багато смислів, і ця множинність (плюральність) створює для людини можливості вибору. Таким чином, за допомогою філософії кожен може Швидше адаптуватися до життєвих обставин, які в нашому складному світі змінюються з карколомною швидкістю.

Методологічна функція. Філософія моделює основні напрями і принципи пізнання світу. Принципи філософії не є настільки точними, як закони науки, однак саме філософія встановлює ті межі, в яких роз­вивається наука. Філософія ж підсумовує результати діяльності науки, вписує їх у загальну картину світу.

Аксіологічна функція. Філософія обґрунтовує всі л цінності, високі гуманістичні ідеали, що їх людство виробило, а точніше — вистраждало у складному процегі розв'язання проблем і протиріч минулого та сучас­ності. Тож, узагальнюючи практичний, інтелектуальний і духовний досвід людства, філософія, як справжня мудрість поколінь, з одного боку, за­стерігає («не переступайте межі загальнолюдських цінностей, бо це шлях у нікуди»), а з іншого — пропонує («спирайтеся на нагромаджуваний віками світоглядний, пізнавальний, методологічний та інший арсенал, збагачуйте його, щоб гідно відповісти на виклики сьогодення»).

У добу загострення глобальних проблем філософія покликана про­аналізувати допустимі межі «інструментального» ставлення до світу та альтернативні шляхи прогресу, розвитку сучасної цивілізації. Нині, на межі тисячоліть, немає нічого актуальнішого, ніж збереження життя на Землі, запобігання глобальній катастрофі людства. Сьогодні філософія не може абстрагуватися від небезпеки апокаліпсису, кінця світу, вона повинна служити збереженню життя на Землі. 

3. Специфіка філософії яскравіше виявляє себе через зіставлення зі світоглядом, наукою та релігією. Філософія та світогляд

Світогляд — це сукупність наявних у кожної людини широких уявлень про себе та світ, у якому вона живе.

Між філософією та світоглядом є дві суттєві різниці:

— філософія теоретична, а світогляд покликаний керувати практичною поведінкою людини;

— філософіяуніверсальна, а світогляд — справа суто індивідуальна. Певний світогляд має кожна людина, але при цьому далеко не кожна є філософом.

Утім, можна сказати і так, що філософія є особливим — теоретич­ним — типом світогляду, який спромігся піднестися від особистих проблем до всезагальності погляду на проблеми людства в цілому.
Date: 2015-08-15; view: 341; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию