Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття митного контролю та основні форми його здійснення

 

Митний контроль є одним із найважливіших інститутів митного права. Він охоплює широке коло правових, організаційних та методичних питань, що стосуються багатьох сторін митної справи, у першу чергу митного оформлення, переміщення товарів та транспортних засобів, митних платежів та ін. Згідно з п. 15 ст. 1 МК України митний контроль – це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм МК України, законів та інших нормативно-правових атів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митному контролю підлягають усі товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, при цьому під товарами розуміються будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються для міжнародних перевезень пасажирів та товарів, включаючи транспортне обладнання (вони є предметом митного контролю як транспортні засоби).

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів України у формах, визначених МК України, а також іншими законами України з питань митної справи.

Основними формами митного контролю є:

1) перевірка документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

2) митний огляд (огляд та переогляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд громадян);

3) облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

4) усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;

5) перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

6) огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом.Митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України та міжнародних договорів України. За загальним правилом не припустимо під час митного контролю заподіяння неправомірної шкоди особам, їхнім товарам і транспортним засобам.

Розглянемо основні форми митного контролю.

Перевірка документів та відомостей, необхідних для митного контролю– найчастіше застосовувана документальна форма контролю. Вона полягає у вивченні документів із метою встановлення їх відповідності чинним правилам митного законодавства та повноти їх оформлення.

Документи, необхідні для проведення митного контролю, за їх призначенням можна класифікувати як транспортні, торгові, митні та ін.

Транспортні документи супроводжують переміщення товарів на всьому шляху проходження. При перевезенні товарів автомобільним, залізничним, повітряним, водним транспортом використовуються коносаменти, накладні. На залізничному транспорті використовуються також дорожні відомості, вагонні листи, вантажні квитанції.

Торгові документи – це контракти, рахунки, інвойси, специфікації, фактури, пакувальні документи, які складають постачальники товарів.

Митними документамиє митні декларації, інші документи на товари, що підлягають врученню митному органу призначення (документи контролю доставки), свідоцтва про допущення транспортних засобів для перевезення товарів під митними печатками та пломбами, ліцензії, що видаються митними органами на здійснення діяльності митного брокера, митного перевізника, свідоцтва про визнання підприємства декларантом, а також інші документи. Митні документи видаються і засвідчуються посадовими особами митних органів.

До інших документів, необхідних для митного оформлення, можуть бути віднесені уставні документи, що підтверджують право займатися ЗЕД; сертифікати відповідності; ветеринарні, фітосанітарнісертифікати; карантинні; дозвільні документи, видані різними державними органами.

Зазначені документи повинні містити відомості, що дозволяють ідентифікувати товари та транспортні засоби. До таких відомостей належать: найменування одержувача товарів, перевізника, відомості про транспортний засіб, узагальнена інформація про комплектність товарів і їхню якість.

У випадках, встановлених чинним законодавством, на деякі товари вимагається подання посадовій особі митного органу дозвільних документів. Це стосується окремих товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Необхідні для здійснення митного контролю документи подаються митному органу при: перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України; декларуванні товарів і транспортних засобів; повідомленні митному органу про намір здійснення переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до МК України.Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначає Кабінет Міністрів України. Подані документи повинні бути справжніми, містити достовірні відомості й бути належно оформленими.

Усі документи підлягають перевірці посадовими особами митних органів перед прийняттям рішення про випуск і використання товарів і транспортних засобів відповідно до обраного режиму. При цьому можуть бути застосовані спеціальні технічні засоби митного контролю.

Правоохоронні органи України, фінансові установи, податкові та інші контролюючі органи відповідно до законодавства України на запити митних органів або за власною ініціативою інформують митні органи про наявність у них відомостей, необхідних для здійснення митного контролю.

Митний огляд та переоглядце адміністративні дії посадових осіб митних органів (вид адміністра­тивно-попереджувальних заходів), які полягають у фактичній перевірці транспортних засобів, товарів та речей громадян. Мета проведення:

– встановлення законності переміщення через митний кордон об’єктів митного контролю;

– запобігання ввезенню чи вивезенню заборонених предметів;

– визначення у встановленому порядку найменування товарів і коду за класифікатором товарів ЗЕД, їх ціни та кількості;

– виявлення прихованих від митного контролю або переміщуваних без дозвільних документів предметів, а також контрабанди.

Це одна з найважливіших форм митного контролю. Застосовується з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Здійснюється тільки в присутності особи, яка їх переміщує. Рішення про перегляд приймається керівником митного органу або його заступником (ст. 55 МК України).

За наявності підстав вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України товари, які підлягають обліку і відповідним видам контролю органів державної влади, чи товари, при митному оформленні яких справляються податки і збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а в разі необхідності й переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням (ст. 56 МК України).

Огляд і переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюється в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.

За відсутності громадянина чи його уповноваженого представника огляд та переогляд ручної поклажі та багажу в окремих випадках здійснюється:

1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей, тварин та рослин, а також довкілля;

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з’явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

3) якщо товари пересилаються в міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

4) у разі залишення на території України ручної поклажі й багажу з порушенням зобов’язання про їх транзит через територію України.

Огляд та переогляд ручної поклажі й багажу в разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання. За результатами проведення огляду та переогляду речей, що викликають підозру щодо небезпеки для життя і здоров’я людей, тварин та рослин, а також довкілля, або несупроводжуваного багажу, за яким громадянин чи уповноважена ним особа не з’явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу, складається акт за формою, встановленою Держмитслужбою України.

Митний огляд товарів та транспортних засобів поділяється на обов’язковий,щовстановлюється Держмитслужбою України (стосовно товарів, що підлягають оподаткуванню; товарів, близьких за найменуванням до підакцизних товарів; відносно осіб, які раніше допустили порушення митної процедури внутрішнього транзиту; щодо товарів, які перевозяться власним транспортом фізичних осіб) та такий, що здійснюється за розсудом посадових осіб митних органівнапідставі відомостей, що містяться в товаросупровідних документах, а також встановлюються під час основного митного оформлення.

Огляд здійснюється шляхом розкриття тари та упаковки товарів, підрахунку кількості, перевірки якості товару, встановлення найменування, перевірки всіх місць (з урахуванням особливостей як товару, так і транспортного засобу, що використовується) з метою виявлення сховищ, в яких можуть знаходитися предмети контрабанди.

Треба зазначити, що головним принципом огляду є принцип вибірковості, тобто визначення форми та обсягів митного контролю, достатніх для забезпечення дотримання митного законодавства, інших нормативно-правових актів, контроль за виконанням яких покладено на митні органи України.

Під час митного огляду митні органи застосовують такі методи: ідентифікаційний огляд; огляд з перерахуванням кількості вантажних місць без їх розкриття або з розкриттям; огляд з перерахуванням кількості предметів, вимірами й визначенням характеристик товарів; цілеспрямований огляд (по виявленню контрабандних товарів); повторний огляд.

Для здійснення митного контролю можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров’я людини, тварин та рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам. У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти. Може здійснюватися взяття проб і зразків для експертизи. Ця процедура здійснюється відповідно до Порядку взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовт. 1998 р. № 1665[19].

Результати митного огляду оформлюються Актом митного огляду товарів та інших предметів, що переміщуються за вантажною митною декларацією або Актом про проведення митного огляду транспортного засобу[20].

Митним кодексом України й законами передбачено звільнення від митного огляду. Відповідно до ст. 67 МК України митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.

Митні органи України мають право застосовувати виняткову форму митного контролю – особистий огляд. Його застосування регламентовано ст. 57 МК України. Особистий огляд проводиться за наявності достатніх підстав вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

Особистий огляд проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує. На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов’язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду.

Особистий огляд проводиться посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі, а при необхідності – перекладача, медичного працівника. Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ до приміщення осіб, які не беруть участі в огляді й не мають до нього відношення, забороняється. Обстеження тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.

Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред’явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов’язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред’явити приховувані товари.

Під час проведення особистого огляду складається протокол, який підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а в разі обстеження медичним працівником – також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.

Копія протоколу надається громадянинові.

Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.

Новий МК України суттєво розширив можливості застосування переогляду або повторного митного огляду. Підлягають перевірці щодо митного контролю товари, уже пропущені через митний кордон, тобто митний контроль можливо здійснювати як у процесі митного оформлення, так і після пропуску товарів і транспортних засобів, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи.

Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.

Посадові особи митних органів перевіряють наявність товарів і транспортних засобів, повторно їх оглядають, перевіряють контракти, рахунки, відомості, зазначені в митній декларації.

Облік товарів і транспортних засобівяк форма митного контролю застосовується у випадках: переміщення через митний кордон та зберігання під митним контролем товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України; застосування митних режимів магазину безмитної торгівлі (надходження товарів, їх продаж) та митного складу; використання складів тимчасового зберігання. Товари та транспортні засоби в інших випадках реєструються митним органом з метою здійснення їх митного контролю.

Держмитслужба України встановлює форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів.

Окремою формою митного контролю є усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Відповідно до ст. 59 МК України усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю – це отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.

У ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Перевірка системи звітності й обліку переміщуваних через митний кордон України товарів і транспортних засобів, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів як форма митного контролю закріплена у ст. 60 МК України та визначається як проведення митними органами на підприємствах дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, встановленим МК України та іншими законами України.

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, здійснюється з метою перевірки дотримання чинного законодавства та відповідності фактичної кількості відомостям, заявленим у митній декларації. Посадові особи митних органів перевіряють приміщення та інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, зовнішнє досліджують вантажні приміщення, транспортні засоби щодо установлення законності переміщення через митний кордон і виконання митних формальностей.

За результатами проведення огляду територій та приміщень складається акт встановленого Держмитслужбою України зразка1.

 


Date: 2015-08-06; view: 256; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию