Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття адміністративного суду та його склад

2) адміністративний суд - суд загальної юрисдикції, до

компетенції якого цим Кодексом віднесено розгляд і вирішення

адміністративних справ;

 

3) суд - суддя адміністративного суду, який розглядає і

вирішує адміністративну справу одноособово, колегія суддів

адміністративного суду;

Звернемося до поняття «адміністративний суд», яке використовується в п. 2 ст. З цього Кодексу. Необхідно зазначити, що вказане поняття в Кодексі адміністративного судочинства України, на відміну від Закону України «Про судоустрій України», вжито лише в процесуальному розумінні, а саме для позначення суду загальної юрисдикції, до компетенції якого віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ. Це поняття необхідно тлумачити у широкому значенні, а саме: це поняття, відповідно, означає, що таким судом є не тільки суд, який містить назву «адміністративний», але й будь-який інший суд, який розглядає і вирішує справи адміністративної юрисдикції. Ним може бути окружний адміністративний суд, місцевий суд (при розгляді і вирішенні адміністративних справ), апеляційний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд України, Верховний Суд України (при розгляді судових рішень в адміністративних справах).

Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства

суддею одноособово

 

1. Усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім

випадків, встановлених цим Кодексом, розглядаються і вирішуються

суддею одноособово.

 

2. Суддя для розгляду конкретної справи визначається в

порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього

Кодексу.

{ Статтю 23 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1475-VI

( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

 

Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства

колегією суддів

 

1. Адміністративні справи, предметом оскарження в яких є

рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України,

міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади,

Національного банку України, їхньої посадової чи службової особи,виборчої комісії (комісії з референдуму), члена цієї комісії

розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді

колегією у складі трьох суддів.

{ Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2181-VI ( 2181-17 ) від 13.05.2010 }

 

2. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в

окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як

адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також з

ініціативи судді в разі їх особливої складності.

{ Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009, N 2453-VI ( 2453-17 ) від

07.07.2010; в редакції Закону N 4054-VI ( 4054-17 ) від

17.11.2011 }

 

3. Перегляд судових рішень в адміністративних справах в

апеляційному порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів.

 

4. Перегляд судових рішень в адміністративних справах у

касаційному порядку здійснюється колегією у складі не менше трьох

суддів.

{ Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

 

5. Адміністративні справи, підсудні Київському апеляційному

адміністративному суду як суду першої інстанції, розглядаються і

вирішуються колегією у складі трьох суддів.

{ Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI

( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

 

6. Адміністративні справи, підсудні Вищому адміністративному

суду України як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються

колегією у складі не менше п'яти суддів.

 

7. Питання про допуск адміністративної справи до провадження

Верховного Суду України вирішується у Вищому адміністративному

суді України колегією у складі п'яти суддів.

{ Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4054-VI

( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

 

8. Перегляд судових рішень в адміністративних справах у

Верховному Суді України здійснюється колегіально.

{ Частина статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2953-IV ( 2953-15 ) від 06.10.2005; в редакції Закону N 2453-VI

( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

 


Date: 2015-07-27; view: 498; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию