Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрогрес

Міністри вітають різні ініціативи, що починаються після Празького

саміту з вищої освіти, і спрямовані на збільшення сумісності і сумірності

освіти, на створення більш прозорих структур вищої освіти і поліпшення

якості вищої освіти в Європі на рівні вузів і на національному рівні. Міністри

цінують співробітництво і зобов'язання всіх партнерів - вищих навчальних

закладів, студентів і інших зацікавлених осіб - із цією метою.

Міністри підкреслюють важливість усіх елементів Болонського

процесу для створення загальноєвропейського простору вищої освіти і

наголошують на необхідності активізувати зусилля на рівні вузів,

національному і загальноєвропейському рівнях. Однак, щоб стимулювати

подальший розвиток процесу, міністри зобов'язуються притримуватися

проміжних пріоритетів у плині наступних двох років, активізуючи зусилля

для розвитку ефективних систем забезпечення якості, просування

ефективного використання системи, заснованої на двох циклах, і

удосконалення системи визнання ступенів і періодів навчання.

Забезпечення якості

Як показує практика, якість вищої освіти лежить в основі розвитку

загальноєвропейського простору вищої освіти. Міністри зобов’язуються

підтримувати подальший розвиток системи забезпечення якості на рівні

вузів, на національному і загальноєвропейському рівнях. Вони також

підкреслюють необхідність розвитку загальних критеріїв і методологій

забезпечення якості. Міністри підкреслюють, що, відповідно до принципу

інституційної автономії, основна відповідальність за забезпечення якості

лежить на кожному з вузів, що є основою для реальної підзвітності

академічної системи в рамках національної системи якості.

Отже, міністри дійшли згоди, що до 2005 р. національні системи із

забезпечення якості повинні в собі містити:

• визначення обов'язків органів і установ, які беруть участь;

• оцінювання програм і вузів, що охоплює внутрішню і зовнішню

оцінку, з врахуванням участі студентів і публікації результатів;• система акредитації і атестації;

• міжнародне партнерство, співробітництво і створення мережі.

На європейському рівні міністри закликають ENQA за допомогою

впливу на членів цієї організації, у співробітництві з EUA, ЕURASHE і ЕSІВ,

створити набір погоджених стандартів, процедур і керівних принципів

забезпечення якості; дослідити способи забезпечення адекватної погодженої

системи перевірки якості і/або акредитації агентств і організацій, а також

дати звіт із цих питань міністрам через комісії в 2005 р. Належним чином

буде врахований і досвід інших асоціацій і організацій у забезпеченні якості.

Структура ступенів: прийняття системи, яка складається з двох

основних ступенів

Міністри з задоволенням відзначають, що після прийняття зобов'язання

про двоступеневу систему в Болонській Декларації всебічна реструктуризація

системи європейської вищої освіти йде повним ходом. Усі міністри

зобов'язуються почати реалізацію двоступеневої системи до 2005 р.

Міністри наголошують на важливості консолідації досягнутих

результатів і поліпшення розуміння і прийняття нових кваліфікацій за

допомогою укріплення діалогу й у рамках вузів, і між вузами та

працедавцями.

Міністри підтримують ініціативу країн-учасниць у розробці структури

погоджених і сумірних / зіставних кваліфікацій для системи вищої освіти, яка

б прагнула дати визначення кваліфікаціям, з огляду на показники об'єму

роботи, рівня, результати навчального процесу, компетенції і профіль. Вони

також беруть на себе відповідальність за розробку узагальненої структури

кваліфікацій для загальноєвропейського простору вищої освіти.

У цих рамках ступені повинні мати різні чітко визначені результати.

Ступені першого і другого рівнів повинні мати різні спрямованості і профілі,

щоб забезпечувати різноманітні індивідуальні, академічні нестатки і потреби

трудового ринку. Ступені першого рівня повинні давати доступ, відповідно

до Лісабонської Конвенції про визнання щодо програм другого рівня.

Ступені другого ступеня повинні надавати можливість подальших

досліджень для одержання докторського ступеня.

Міністри наголошують на своєму зобов'язанні зробити вищу освіту

доступною для всіх, використовуючи всі можливості і відповідні засоби:

Загальноєвропейський простір вищої освіти (ЕНЕА) і

загальноєвропейський простір дослідження (ЕКА) - два основних принципи

суспільства, заснованого на знаннях.

Усвідомлюючи необхідність створення більш тісних зв'язків між ЕНЕА

і ЕКА у Європі знань, а також важливість дослідження як складової частини

вищої і освіти на території Європи, міністри вважають потрібним додати

докторський рівень як третій ступінь Болонського процесу, що доповнює два

основних ступені вищої освіти. Вони також підкреслюють важливість

дослідження, дослідницького навчання і підтримки міждисциплінарних

зв’язків в досягненні й поліпшенні потрібного рівня якості вищої освіти й узбільшенні конкурентноздатності вищої європейської освіти в цілому.

Міністри роблять необхідні кроки для більшої привабливості та

ефективності партнерства вищих навчальних закладів Європи. Тому

міністри звернулися до вузів із проханням про збільшення ролі та вагомості

досліджень у відношенні технологічної, соціальної і культурної еволюції і

потреб суспільства.

Міністри розуміють, що на шляху досягнення цієї мети є перешкоди,

які вузи не можуть подолати поодинці. Необхідна сильна підтримка, у тому

числі фінансова, а також відповідні вирішення від національних урядів і

європейських органів.

Відтак, міністри заявляють про необхідність підтримати мережі,

утворені на докторському рівні, у їхньому подальшому удосконаленні і

становленні як однієї з показових ознак загальноєвропейського простору

вищої освіти.
Date: 2015-07-22; view: 173; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию