Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зін-өзі бақылау мен өзін-өзі тексеруді ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқау

 

Сабаққа әзірлік жаднамасы:

1. Сабақ тақырыбын талдаңыз, талқылауға қойылған оның мақсаты мен негізгі проблемалары туралы ойланыңыз.

2. Оқытушының сабақта осы тақырып бойынша берілген материалын анықтап оқып шығыңыз.

3. Ұсынылған әдебиетті оқыңыз, сонымен қатар, семинарда талқылау кезінде қажет болатын жазбалар жасай отырыңыз.

4. Әрбір мәселе бойынша өз ойыңызды қалыптастыруға және оны дәлелдеуге тырысыңыз.

5. Оқулықтармен және ғылыми әдебиеттермен өздік жұмысы уақытында туындаған сұрақтарды семинарда оларға жауап алу үшін жазып алыңыз.

Сабақта жұмыс істеу кезінде:

1. Сабаққа басқа қатысушыларының баяндамаларын мұқият тыңдаңыз, олардың айтқан ойын өзіңіздің көзқараспен салыстыруға, салғастыруға тырысыңыз.

2. Қарастырылып жатқан мәселелерге белсене қатысыңыз, өз ойыңызды айтудан қорықпаңыз және өз ойыңызды негізді дәлелдермен бекітуге тырысыңыз.

3. Егер сіз біреудің көзқарасымен келіспейтін болсаңыз, оны сынаңыз, бірақ айтқан сыныңыз негізделген және конструктивті болсын, басқаша айтқанда балама ретінде нақты ұсыныс енгізіңіз.

4. Сабақтан кейін қаралған мәселелердің соңғы дұрыс жауабын қысқаша қалыптастырыңыз.

 

Оқулықтағы параграфпен нақты жұмыс істеуді ұйымдастыруға жаднама

1. Барлық параграфты оқып шығыңыз, онда айтылған оқиғалар, құбылыстар туралы жалпы ұсынысын құраңыз.2. Оқулықта берілген фактілерге, тұжырымдарға, идеяларға мұқият назар аударыңыз.

3. Кеңейтілген жоспарды құрыңыз, ол орындалатын тапсырманың әзірлігін жеңілдетеді.

4. Аудиторияда сабақта естіген және көрген, дәптерге жазғанды параграф материалымен байланыстыруға тырысыңыз.

5. Өтіп жатқан тақырып бойынша не оқыдыңыз, мұражайда, кинофильмде не көрдіңіз, соны еске түсіріңіз.

6. Қажет болған жағдайда алдағы уақытта оқытылатын параграфтарды қараңыз.

7. Егер түсініксіз болса немесе қандай да бір сұрақ сізді қызықтыратын болса, онда сөздікті, энциклопедияны қараңыз.

8. Тақырып материалын білесіз бе, тексеріңіз, одан кейін жоспарды басшылыққа ала отырып, кейін жоспарсыз мазмұнын айтыңыз.

9. Параграф соңында орналасқан сұрақтар мен тапсырмаларға жауап әзірлеңіз. Семинарға арналған тапсырманы орындаңыз.

 

Оқулық параграфының күрделі жоспарын құру үшін жаднама

1. Мұқият мәтінді оқып шығыңыз, оны аяқталған бөлімдерге бөліңіз.

2. Әрбір бөлімді негізгі ойы бойынша рим цифрларымен белгілеңіз.

3. Әрбір бөлімде басты оқиғаны нақтылайтын бөлімге бөліп көрсетіңіз. Бұл бөлімдер (тармақшалар) араб цифрларымен белгілеңіз.

4. Тақырып атау қаншалықты мазмұнының негізгі ойын нақты білдіретіні жөнінде ойланыңыз. Тақырыптың өз нұсқасын ұсыныңыз.

 

6. Еңбек көлемі көрсетілген білім алушының өздік жұмысы үшін тапсырмалар және олардың орындалуы бойынша әдістемелік нұсқау;

СӨЖ тапсырмалары:

СӨЖ №1.

Өнімді-практикалық деңгей:

1. Қазіргі кездегі қазақстандық тарихнамада еуразияшылдыққа қатысты жарық көреген әдебиеттер бойынша картотека жасау.

2. Еуразиялық елдерді карта негізінде кескіндеп, тарихи кесте жасау.

Шығрамашылық деңгей:

«Еуразияшылдық идеясы өркениеттілік даму жолы ретінде» эссе жазу.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Төлегенов Е. Еуразия идеясының қалыптасуы мен тарихи кезеңдері // ҚазҰУ хабаршысы, Тарих сериясы, №4(55). 2009, 134-137 бб.2. Дугин А. Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық миссиясы. Астана. 2005.-256 с.

3. Кожирова С. Б. Евразийство: история и современность // Мәдени мұра, 2011, №7. 88-90 сс.

4. Шерьязданова Г. Идея евразийства: классическая теория и современность // Саясат. 2007. №4. 13-16 сс.

СӨЖ №2.

Өнімді-практикалық деңгей:

1.Еуразия халықтарының ежелгі мегендеген аймақтарын карта негізінде айқындау.

2. Еуразия халықтарының тарихына кесте-конспект жасау.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Есназарова Ұ.А., Темірбеков А.Т. Түркі тілдес елдер географиясы. Ахмет Иасауи университетінің Жәрдем Қоры Баспасы.- Анкара, 1999. - 107 б.

2. Акышев К. Культура кочевников на рубеже веков. - Алматы, 1995.

  1. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. - Алматы, 2002.

4. Кадырбаев А.Ш.. За пределами Великой Степи. – Алматы, 1997.

 

СӨЖ №3.

Өнімді-практикалық деңгей:

1. «Еуразиялық өркениет тарихындағы мәдени феномен» деген тақырыпта бір мәдени ескерткіш мысалында баяндама әзірлеу.

2. Көне өркениеттердің өзіндік ерекшелігі мен жалпы ұқсастықтарын таблицалық негізде көрсету. Реферат-баяндама жазу.

Әдебиеттер тізімі:

1. Акышев К. Культура кочевников на рубеже веков. -Алматы, 1995. С.26-30.

2. Кадырбаев А.Ш.. За пределами Великой Степи. -Алматы. 1997.

3. Рене Груссе. Империя степей.- Алматы, ТОО “Санат”, 2003. Штайн В. Хронология мировой цивилизации. –М: Изд. «Слово», 2003, С. 8.

4. Оразбаева А. И. Цивилизация кочевников евразийских степей. Алматы: «Дайк-Пресс», 2005, 310 с.

СӨЖ №4.

Өнімді-практикалық деңгей:

1. А.Ш. Кадырбаевтың «За пределами Великой Степи» және А. И. Оразбаеваның «Цивилизация кочевников евразийских степей» деген еңбектерге аннотация жазу.

2. «Дала өркениетінің» ерекшеліктерін айқындау.

3. Орта ғасырлық түркі елдерінің тарихы мен өркениеті туралы тарихи деректерден жазбаша конспекті жасау. Реферат-баяндама жазу.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Есназарова Ұ. А., Темірбеков А. Т. Түркі тілдес елдер географиясы. Ахмет Иасауи университетінің Жәрдем Қоры Баспасы. Анкара, 1999, 107 б.

2. Акышев К. Культура кочевников на рубеже веков. -Алматы, 1995. С.26-30.

3. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии, -Алматы, 2002. Искусство стран Востока, -М.; 1986.

4. Кадырбаев А.Ш.. За пределами Великой Степи. -Алматы. 1997.

5. Оразбаева А. И. Евразийство в контексте теории цивилизации // Евразийское сообщество. 2004. №1. 155-161 сс.

СӨЖ №5.

Шығрамашылық деңгей:

1. «Алаш зиялыларының білім-ғылым саласындағы қызметі» атты реферат-баяндама жазу.

2. Ш.Уәлхановтың, А.Құнанбаевтың, А.Бөкейхановтың, М.Шоқайдың «Еуразиялық көзқарастары» деген тақырыптарда рефераттар жазу.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда.-Алматы: «Ататек», 1995.

2. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы.-Алматы: Санат, 1995.-16-Б.

3. Әбжанов Х., Әлпейісов Ә. Қазақ интеллигенциясы мен мәдениеті туралы.-Алматы: Респ. мәдениет қызметкерлерінің мамандығын арттыру институты, 1992

4. Қойгелдиев М., Омарбеков Т. Тарих тағылымы не дейді?-Алматы: «Ана тілі», 1993

СӨЖ №6.

Өнімді-практикалық деңгей:

1. «Классикалық еуразияшылдықтың қалыптасу кезеңдері» атты хронологиялық кесте жасау.

2. «Еуразияшылдықтың рухани бастау көздері» атты тақырыпта реферат-конспект жазу.

Әдебиеттер тізімі:

1. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 2003. С. 172.

2. Савицкий П.И. Россия и латинство.

3. Вернадский Г. В. «Очерк истории права Русского государства ХҮІІІ-ХІХ вв.» Прага: Пламя, 1924.

4. Вернадский Г. В. «Русская история», М.: «Аграф», 1996.

5. Трубецкой Н.С. «Наследие Чингисхана».

6. Трубецкой Н.С. «Об истинном и ложном национализме».

СӨЖ №7.

Өнімді-практикалық деңгей:

1. «Классикалық еуразияшылдықтың қалыптасу кезеңдері» атты хронологиялық кесте жасау.

2. «Еуразияшылдықтың рухани бастау көздері» атты тақырыпта реферат-конспект жазу.

3. Н.С.Трубецкой мен П.И.Савицкидің еуразиялық тақырыптағы еңбектерінен қысқаша конспекті жасау.

Әдебиеттер тізімі:

1. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 2003. С. 172.

2. Савицкий П.И. Россия и латинство.

3. Вернадский Г. В. «Очерк истории права Русского государства ХҮІІІ-ХІХ вв.» Прага: Пламя, 1924.

4. Вернадский Г. В. «Русская история», М.: «Аграф», 1996.

5. Трубецкой Н.С. «Наследие Чингисхана».

6. Трубецкой Н.С. «Об истинном и ложном национализме».

 

СӨЖ №8.

Өнімді-практикалық деңгей:

Төменде берілген еңбектердің біреуін оқып, қысқаша талдау жасау, аннотация жазу.

1. Данилевский Н.Я. «Россия и Европа»;

2. Вернадский Г. В. «Русское массонство в царствование Екатерины ІІ».

3. Г.В.Вернадский мен Н.Я.Данилевскидің еуразиялық тақырыптағы еңбектерінен қысқаша конспекті жасау.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Вернадский Г.В. Монгольское иго в русской истории//Евразийский временник. 1927. Кн. Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Прага, 1927. 2. Вернадский Г.В. Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени. Берлин, 1934. 3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1871. 4. Данилевский Н.Я. Сборник политических и экономических статей. Спб., 1890.

СӨЖ №9.

Өнімді-практикалық деңгей:

1. Л. Н. Гумилевтің келесі жұмыстарының біреуіне талдау жасаңыз:

· Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. Москва,1989.

· Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. Москва,1974.

  1. Л.Н.Гумилевтың творцестволық және өмір жолымен танысу үшін Л.Н.Гумилевтың музей-кабинетіне экскурсия жасап, өмір жолын кесте негізінде жазу.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. Москва, 1967.

2. Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. Москва,1974.

  1. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, ЛГУ, 1989.

СӨЖ №10.

Өнімді-практикалық деңгей:

1. Этногенез және пассионарлық терминдеріне анықтама беріңіз. Бұл түсініктерге сөздік жасаңыз.

2. Л.Н.Гумилевтың негізгі ғылыми-теориялық тұжырымдамаларына конспект жазып келу.

Әдебиеттер тізімі:

1. Гумилева Н. Лев Николаевич Гумилев и идеи евразийства // Евразийский университет и евразийское сообщество: на начало взгляд XXI века. Астана, 2002.

2. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии, Москва, 2007.

3. Коркмазов А. Ю. Идея пассионарности в творческой деятельности Л. Н. Гумилева// Сборник научных трудов. Серия «Гуманитарные науки», вып. №10// СевКавГТУ, Ставрополь, 2003.- 1-10 сс.

 

СӨЖ №11.

Шығармашылық деңгей:

1. О. Сүлейменов шығармашылығы туралы жарияланған зерттеушілердің еңбектеріне (БАҚ материалдары) салыстырмалы талдау жасаңыз.

2. О.Сүлейменовтың «АЗиЯ» кітабынан тарихи эссе жазу.

Әдебиеттер тізімі:

  1. Сүлейменов О. «И в каждом слове улыбался бог» (Избранные стихи Сулейменова), Алматы, 2011.
  2. Сүлейменов О. «Глиняная книга», Алматы, 2011.
  3. Сүлейменов О. «АЗиЯ», Алматы, 2011.
  4. Сүлейменов О. «Атамзамангы туркiлер» (Происх. древнетюркских языков, письменностей), Алматы, 2011.
  5. «Но людям я не лгал» (сборник цитат Сулейменова), Алматы, 2011.
  6. «Литература это жизнь» (Сулейменов о литературе и литераторах), Алматы, 2011.
  7. «Беседы с Олжасом» (2004—2011, сост. Сафар Абдулло), Алматы, 2011.

 

СӨЖ №12.

Шығармашылық деңгей:

О. Сүлейменов шығармашылығы туралы жарияланған зерттеушілердің еңбектеріне (БАҚ материалдары) салыстырмалы талдау жасаңыз.

Әдебиеттер тізімі:

1. Сүлейменов О. «И в каждом слове улыбался бог» (Избранные стихи Сулейменова), Алматы, 2011.

2. Сүлейменов О. «Глиняная книга», Алматы, 2011.

3. Сүлейменов О. «АЗиЯ», Алматы, 2011.

4. Сүлейменов О. «Атамзамангы туркiлер» (Происх. древнетюркских языков, письменностей), Алматы, 2011.

5. «Но людям я не лгал» (сборник цитат Сулейменова), Алматы, 2011.

6. «Литература это жизнь» (Сулейменов о литературе и литераторах), Алматы, 2011.

7. «Беседы с Олжасом» (2004—2011, сост. Сафар Абдулло), Алматы, 2011.

СӨЖ №13.

Студенттің өздік жұмысы тапсырмалары:

1. А.Дугиннің «Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық миссиясы» (2005) атты монографиясына талдау жасау және аннотация жазу.

2. «Еуразияшылдықтың басты даму бағыттары және Еуразиялық Одақ» атты тақырыпта эссе жазыңыз.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Назарбаев Н. Ә. Қазақстан-2030: Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы.-Алматы, 1997.

2. Назарбаев Н. Ә. Тарих толкынында. Алматы. 1999.

3. Назарбаев Н. Ә. Ғасырлар тоғысында. Алматы: «Атамұра», 2003.

4. Назарбаев Н. Ә. Сындарлы он жыл. Алматы, 2003.

5. Назарбаев Н. Ә. Қазақстандық жол. Алматы, 2007.

6. Назарбаев Н. А. Евразийский Союз: идей, практика, перспективы 1994-1997. Москва; Фонд содействия развитию социальных и политических наук, 1997. 480 с.

СӨЖ №14.

Студенттің өздік жұмысы тапсырмалары:

 

1. «Еуразиялық ықпалдасу: қазіргі даму үрдісі және жаһандану» тақырыбында баяндама әзірлеу.

2. «Еуразия кеңістігіндегі интеграциялық ұйымдар» кестесін құру.

3. Н.Ә.Назарбаевтың «Еуразиялық идеясы» тақырыбында баяндамалар әзірлеу.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Сыздықов С. Еуразия идеясы мен практикасы жаңа белесте // Егеменді Қазақстан, 2010 жылғы 18 мамыр.

2.Нысанбаев А. Н., Абенов С. М., Бакаев Л. К. и др. Евразийская интеграционная политика Республики Казахстан: проблемы и перспективы. Алматы: Ақыл кітабы, 1998.

3. Іңкәрбаев Е. Еуразия идеясының бастаулары // Саясат.- 1998, қараша-89-94 бб.

4. Тулегенов Е. М. Еуразиялық одақ идеясының Қазақстанда жүзеге асырылуы. Тарих ғылымдарының кандид. атағын алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты, Алматы, 2010.

СӨЖ №15.

Студенттің өздік жұмысы тапсырмалары:

 

1. «Еуразиялық ықпалдасу: қазіргі даму үрдісі және жаһандану» тақырыбында баяндама әзірлеу.

2. «Еуразия кеңістігіндегі интеграциялық ұйымдар» кестесін құру.

3. ЕурАзЭҚ-қа кіретін елдерді көрсете отырып, осы ұйымның басты бағыттарын кесте негізінде көрсету.

4. Кеден Одағының қалыптасуы және дамуы туралы конспект жазу.

 

Әдебиеттер тізімі:

1. Сыздықов С. Еуразия идеясы мен практикасы жаңа белесте // Егеменді Қазақстан, 2010 жылғы 18 мамыр.

2.Нысанбаев А. Н., Абенов С. М., Бакаев Л. К. и др. Евразийская интеграционная политика Республики Казахстан: проблемы и перспективы. Алматы: Ақыл кітабы, 1998.

3. Іңкәрбаев Е. Еуразия идеясының бастаулары // Саясат.- 1998, қараша-89-94 бб.

 


Date: 2015-07-22; view: 832; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.03 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию