Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок оцінки обладнання за методом дохідного підходу

 

Використання методів доходного підходу передбачає здійснення розрахунків у такій послідовності:

1. Розрахунок чистого операційного доходу від функці­онування виробничо-технологічної системи (підприємства в цілому, цеху або ділянки).

2. Визначення за допомогою методу залишку частини доходу, Піо може бути локалізований і співвіднесений з оцінюваними машинами й обладнанням.

3. Визначення вартості об'єктів машин і обладнання за допомогою методів дисконтування або капіталізації.

Приклад. Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 10 т, який експлуатується на міжміських перевезеннях. Показники експлуатації об'єкту оцінки наве­дено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Показники експлуатації вантажного автомобіля

№ з/п Показник Значення
Середній річний пробіг автомобіля, тис. км
Середня вага транспортування вантажу на 1 км, т 6,5
Тариф на перевезення (без ПДВ), грн/ткм 1,5
Собівартість транспортування (без амортизації), грн/ткм 1,44
Вартість будівель (гараж та ремонтне господарство) па один автомобіль, тис. грн.
Ставка капіталізації для будівель, %
Ставка капіталізації для автомобіля, %

З урахуванням наведеної інформації вартість вантажного автомобіля дорівнює капіталізованому доходу від його експлуатації, який може бути розрахований як різниця між доходом, що отримується від функціонування бізнесу з транспортуванням вантажів узагалі, та доходом, що відно­ситься на будівлі.

Так, щорічний чистий операційний доход, що отримується від транспортування вантажів, дорівнює:

78 ? 6,5 * (1,5 - 1,44) = 30,4 (тис. грн).

Годинки доходу, що відноситься на будівлі, дорівнює:

10 * 0,25 = 2,5 (тис. грн.).

Частка доходу, що отримується від експлуатації автомо­біля, за методом залишку становить:

30,4 - 2,5 = 27,9 (тис. грн.).

Вартість вантажного автомобіля за методом капіталізації дорівнює:

27,9/0,35 - 79,7 (тис. грн.).

 


Date: 2015-07-24; view: 132; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.025 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию