Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 85. Проведення дисциплінарного розслідування

1. Дисциплінарне розслідування, яке є попереднім збором інформації про обставини справи щодо можливого вчинення дисциплінарного проступку, проводиться керівником підрозділу поліції або особою (комісією), уповноваженою ним чи Поліцейською комісією.

Комісія для проведення дисциплінарного розслідування обов’язково утворюється у разі невиконання або неналежного виконання повноважень, перевищення повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній чи юридичній особі, державі або громаді.

Порядок проведення дисциплінарного розслідування комісією визначає Кабінет Міністрів України.

2. Дисциплінарне розслідування проводиться протягом одного місяця. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено дисциплінарним органом, що призначив дисциплінарне розслідування, але не більш як до двох місяців.

3. До участі у проведенні дисциплінарного розслідування не повинні залучатися посадові особи підрозділу поліції, особисто заінтересовані у його результатах.

4. Особи, які проводять дисциплінарне розслідування, несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність і об’єктивність його висновків та нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування.

5. Комісія або особа, яка проводить дисциплінарне розслідування, має право:

1) одержувати пояснення від поліцейського, щодо якого проводиться дисциплінарне розслідування, та інших осіб щодо обставин справи;

2) одержувати у підрозділах поліції чи за запитом у інших органах необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи;

3) отримувати консультації відповідних спеціалістів з питань, що стосуються дисциплінарного розслідування.

6. Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, має право:

1) давати пояснення, подавати відповідні документи та матеріали, що стосуються обставин, які досліджуються;

2) подавати клопотання про одержання і залучення до матеріалів нових документів, одержання додаткових пояснень осіб, які мають відношення до справи;

3) бути присутнім під час виконання відповідних заходів;

4) подавати скарги на дії осіб, які проводять дисциплінарне розслідування.

7. Складовою частиною дисциплінарного розслідування є тестування поліцейського на поліграфі, яке проводиться з метою з’ясування факту вчинення ним дисциплінарного проступку і в порядку, передбаченому статтею 58 цього Закону.

Негативні результати тестування на поліграфі не можуть бути єдиною підставою для притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності.

Результати тестування на поліграфі не можуть бути використані для обвинувачення поліцейського у вчиненні кримінального, адміністративного правопорушення чи іншого дисциплінарного проступку.

8. За результатами дисциплінарного розслідування складається висновок, який у межах строку розслідування разом з дисциплінарною справою передається керівнику підрозділу поліції чи Поліцейській комісії, які призначили дисциплінарне розслідування.

 


Date: 2015-07-23; view: 239; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию