Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 88. Порядок розгляду справи Поліцейською комісією

1. Поліцейська комісія розглядає дисциплінарну справу у 15-денний строк з дня її надходження та вносить подання керівнику підрозділу поліції.

2. Розгляд справи здійснюється Поліцейською комісією у відкритому засіданні, крім випадків прийняття нею рішення про закритий розгляд з метою нерозголошення державної таємниці чи іншої охоронюваної законом таємниці.

3. Поліцейська комісія перевіряє повноту, всебічність та об’єктивність дисциплінарного розслідування, наявність і достатність доказів винуватості поліцейського у вчиненні дисциплінарного проступку, приймає рішення про наявність у діянні поліцейського дисциплінарного проступку чи його відсутності та вносить пропозиції про накладання конкретного виду дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного провадження.

Під час визначення виду дисциплінарного стягнення члени Поліцейської комісії повинні керуватися положеннями статті 83 цього Закону.

4. Поліцейська комісія уповноважена змінити відповідно до закону юридичну кваліфікацію вчиненого дисциплінарного проступку, визначену особою (комісією), яка проводила дисциплінарне розслідування.

5. Розгляд справи Поліцейською комісією здійснюється за участю поліцейського, який притягується до відповідальності, крім випадків його нез’явлення на її засідання без поважних причин. На засіданні Поліцейської комісії заслуховуються пояснення поліцейського стосовно обставин справи.

Поліцейський, особа, яка подала заяву, скаргу чи повідомлення, повідомляються про час, дату та місце розгляду справи Поліцейською комісією не пізніше ніж за три дні та у письмовій формі.

6. Рішення про накладення на поліцейського дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження за відсутності дисциплінарного проступку приймається Поліцейською комісією шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу і оформляється як подання.

7. У разі рівного розподілу голосів голос голови Поліцейської комісії є вирішальним.

8. Під час розгляду справи секретарем Поліцейської комісії, а у разі його відсутності – іншим членом комісії ведеться протокол засідання, який долучається до матеріалів справи.

9. Подання Поліцейської комісії невідкладно направляється керівнику підрозділу поліції.

 


Date: 2015-07-23; view: 137; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию