Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ярита Ірина Іванівна

Міністерство освіти і науки України

ВП «Стахановський педагогічний коледж

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка»

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

З навчальної практики: з основ природознавства та краєзнавства

Польова практика

(вид і назва практики)

студента САЩЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення : СПК, 21 група «Дошкільна освіта»

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________

 

Напрям підготовки ___________________________________________________

 

Спеціальність_______________________________________________________

(назва)

 

Студент САЩЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на .місце проходження практики

 

„___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з місця проходження практики

 

“___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

УДК 37.033

ББК 74.102.144

Я - 73

 

Рецензенти:

 

Янко О.В. – кандидат педагогічних наук, заступник директора з виробничої роботи ВП «Стахановський педколедж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Байдик В.В. – завідувач дошкільного навчального закладу №8 «Берізка» УОВ Стахановської міської ради.

 

Щоденник з навчальної практики: з основ природознавства та краєзнавства для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», освітньо - кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»: І. Ярита, Т. Алдонова – Стаханов : ВП «Стахановський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 63 с. 

Щоденник навчальної практики з природознавства та краєзнавства містить різного рівня завдання та окремі теоретичні положення, які можуть бути використані студентом для їх вирішення в період проходження практики. Щоденник рекомендовано для професійної спрямованості студентів спеціальності „Дошкільна освіта”.

 

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

(протокол № 1 від 30 серпня 2013)

 

 

Навчально-методичне видання

 

 

Ярита Ірина Іванівна


Date: 2015-07-23; view: 134; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию