Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі

а)оцінкамайбутньої вартості грошей за простимивідсотками:

 

FV = PV·(1+n·i),

 

де PV – початкова сума вкладу;

п – загальний строк вкладу, роки;

і – проста відсоткова річна ставка, в долях одиниці.

б) оцінкавартості грошей за складнимивідсотками:

- при нарахуваннівідсотків 1 раз на рік:

 

FV = PV·(1+j)n,

 

де j – ставка складного відсотка, в долях одиниці;

п – тривалість нарахування відсотків, років,

-при частішому, ніж 1 раз на рік, нарахуванні відсотків:

 

де k – кількість інтервалів нарахування відсотків у році.

в) сума нарахованих відсотків:

I = FV – PV,

 

г) ефективнапроцентнаставка в процесінарощеннявартостікоштів за складнимивідсотками:

 

де i – річнапроцентна ставка при складному нарахуванні відсотків,в долях одиниці;

k – кількість інтервалів нарахування відсотків у календарному році;

n – число раз нарахування відсотків протягом усього терміну дії депозитної угоди;

t – кількість років дії депозитної угоди.

Характеризує ставку простого відсотку, яка дозволяє отримати такий саме дохід, як і ставка складного відсотку (і).

д) оцінка вартості грошей при ануїтеті:

- майбутня вартість ануїтету за умови попередніх або авансових платежів (пренумерандо):

 

 

- майбутня вартість ануїтету за умови наступних платежів (постнумерандо):

 

 

де R – сума періодичного платежу (ануїтет);

i – періодична ставка (річна, місячна або квартальна), в долях одиниці;

n – число раз нарахування відсотків протягом усього періоду.

е) прогнозування річного темпу інфляції:

 

ТІр = (1+ТІм)12 –1

 

де ТІм – місячний темп інфляції, в долях одиниці;

ж) реальна процентна ставка з урахуванням фактору інфляції (модель Фішера):

 

де Iном – річна номінальна процентна ставка, в долях одиниці;

ТІр – річний темп інфляції, в долях одиниці.

 

Приклад 1.

Інвестор планує розмістити 100 тис. грн. на депозитний рахунок під 16% річних строком на 2 роки. Перший банк пропонує йому щоквартальне нарахування простих відсотків, другий – нарахування складних відсотків в кінці кожного року, третій – щоквартальне нарахування складних відсотків, четвертий щомісячне нарахування складних відсотків. Обґрунтувати вибір інвестора за допомогою розрахунку ефективної процентної ставки. Розрахувати можливий дохід інвестора за кожним варіантом. 

Розв’язання:

1) Розрахунок ефективної процентної ставки:

- 1 й банк: іе1 = 16%, оскільки при простому нарахуванні відсотків кінцева сума від частоти нарахування не залежить;

- 2-й банк:

=0,173 (17,3%)

- 3-й банк:

=0,184 (18,4%)

- 4-й банк:

=0,187 (18,7%)

Інвестор обере четвертий варіант.

2) Розрахунок можливого доходу інвестора:

- за першим варіантом:

FV1 = 100·(1+2·0,16) = 132 тис.грн.,

оскільки при простому нарахуванні відсотків кінцева сума від частоти нарахування не залежить.

I1 = FV – PV = 132 – 100 = 32 тис.грн.;

- за другим варіантом:

FV2 = 100·(1+ 0,16)2 = 134,6 тис.грн.;

I2 = 134,6 – 100 = 34,6 тис.грн.;

- за третім варіантом:

FV3 = 100·(1+ 0,16/4)2×4 = 136,9 тис.грн.;

I3 = 136,9 – 100 = 36,9 тис.грн.;

- за четвертим варіантом:

FV4 = 100·(1+ 0,16/12)2×12 = 137,4 тис.грн.;

I4 = 137,4 – 100 = 37,4 тис.грн.

Найбільший дохід інвестор отримає за умовами четвертого банку.

 

Приклад 2.

Щомісяця частина заробітної плати фізичної особи в сумі 2000 грн. перераховується на депозитний накопичувальний рахунок. Розрахувати дохід вкладника через 3 роки від розміщення коштів на накопичувальному рахунку під 15% річних з щомісячним нарахуванням складних відсотків. Застосувати методи пренумерандо і постнумерандо.

Розв’язання:

Дохід вкладника, розрахований за методом пренумерандо:

грн.

у тому числі відсотковий дохід:

Ipre = 91359 – (2000×36) = 91359 – 72000 = 19359 грн.

Дохід вкладника, розрахований за методом постнумерандо:

у тому числі відсотковий дохід:

Ipost = 90231 – (2000×36) = 18231 грн.

 

Приклад 3.

Розрахувати реальну річну процентну ставку за депозитом з урахуванням інфляції, якщо номінальна дохідність депозиту становить 17% річних, а річний темп інфляції 12%. Розрахувати номінальний і реальний дохід вкладника від розміщення на депозит 50 тис.грн. на 9 місяців з щомісячним нарахуванням складних відсотків. Визначити втрати вкладника від інфляції.

Розв’язання:

Реальна процентна ставка з урахуванням інфляції:

Номінальний сукупний дохід вкладника:

FVН = 50·(1+ 0,17/12)9 = 56,7 тис.грн.

у тому числі нараховані відсотки:

IН = 56,7 –50 = 6,7 тис.грн.

Реальний сукупний дохід вкладника:

FVР = 50·(1+ 0,04/12)9 = 51,5 тис.грн.

у тому числі нараховані відсотки:

IР = 51,5 –50 = 1,5 тис.грн.

Втрати від інфляції:

FVН – FVР = 56,7 – 51,5 = 5,2 тис.грн. або

ІН – ІР = 6,7 – 1,5 = 5,2 тис.грн.

 

Date: 2015-07-23; view: 80; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию