Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі та процедура її заміни

Сторони адміністративного процесу є можливими його учас­никами, оскільки подекуди під час проведення підготовки справи до судового розгляду чи її розгляду з'ясовується, що позивачеві не належить право вимоги або відповідач не зо­бов'язаний відповідати за викладеними в адміністративному позові вимогами позивача.

Відсутність у сторін права вимоги чи обов'язку відповідати означає їх абсолютну непричетність до конкретних публічно-правових відносин, тому позивач без права вимоги чи відпові­дач без обов'язку відповідати іменуються у теорії юридичного процесу неналежною стороною (неналежним позивачем, нена­лежним відповідачем).

Поняття неналежної сторони у загальному вигляді закріпле­но у ст. 52 КАС України, відповідно до якої неналежний по­зивач — це особа, якій не належить право вимоги, неналеж­ний відповідач — особа, яка не зобов'язана відповідати за ад­міністративним позовом.

Отже, заміна неналежної сторони є наслідком помилки по­зивача адміністративного процесу щодо власної персони, як особи позивача, або щодо персони відповідача. Тому, адмі­ністративний суд, встановивши, що позивач або відповідач у справі є неналежним, зобов'язаний здійснити їх заміну на на­лежну сторону, тобто таку, яка має право пред'являти вимоги чи має відповідати за заявленими у адміністративному позові вимогами.

З метою врегулювання питання вибуття з процесу неналеж­ної сторони та вступу у процес належної сторони законода­вець закріпив процедуру заміни неналежної сторони на належ­ну (ст. 52 КАС України).

Обов'язково при здійсненні заміни неналежної сторони ма­ють бути дотримані дві умови, які закріплені у ст. 52 КАС Ук­раїни.

По-перше, заміна неналежної сторони допускається при на­явності згоди первісного позивача (позивача, який порушив першим адміністративну справу). У разі незгоди первісного позивача на заміну неналежної сторони, вказаною статтею передбачено особливості здійснення адміністративного судочин­ства за участю неналежної та належної сторони (згодом ці особливості детально буде розглянуто).

По-друге, заміна неналежної сторони допускається, якщо вона не спричиняє зміну підсудності адміністративної справи. Якщо ж заміна неналежної сторони призводить до зміни підсудності адміністративної справи, то, відповідно до ч. 1 п. 2, З ст. 22 КАС України, така справа має бути передана на розгляд інщого адміністративного суду. Однак безпосередньо в ст. 52 КАС України положення про необхідність передачі адміністративної справи до іншого суду у зв'язку із заміною неналежної сторони — відсутнє.

Тепер розглянемо порядок заміни в адміністративному про­цесі Л. неналежного позивача та Б. неналежного відповідача.

Date: 2015-07-22; view: 3568; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию