Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Київ Прецедент 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ Прецедент 2007

 

ББК 67.9(4УКР)30Ія73 Рекомендовано К 63 Міністерством освіти і науки України

(лист №1.4/18-Г-650) від 26 квітня 2007 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол №6 від 3 березня 2007 р.)

Авторський колектив:

Комзюк А.Т.— доктор юридичних наук, професор Бевзенко В. М.— кандидат юридичних наук, доцент Мельник Р.С. — кандидат юридичних наук

Рецензенти:

Битяк Ю. П. — доктор юридичних наук, професор, член-ко-респондент АПрН України, завідувач кафедри адміністратив­ного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Рябченко О. П. — доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ

Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С.

Адміністративний процес України: Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2007.— 531 с.

I8ВN 978-966-520-105-2

У посібнику на основі аналізу чинного національного законодавст­ва та здобутків процесуально-правової науки розкриваються основні поняття, зміст, особливості та правове регулювання адміністративного процесу. Проаналізовано закономірності становлення та розвитку віт­чизняного інституту адміністративної юстиції, сутність та систему правових інститутів адміністративного процесуального права. Розкри­то зміст стадій адміністративного процесу, їх особливості та суб'­єктний склад кожної з них.

Видання розраховане на викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів юридичного профілю. Стане в нагоді науковцям, працівникам судів та інших державних органів, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, всім, хто цікавиться проблемами права.

ББК 67.9(4УКР)301я73+ +67.301я73

© Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С, 2007 I8ВN 978-966-520-105-2 © Прецедент, 2007

ЗМІСТ

Передмова...................


Date: 2015-07-22; view: 300; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию