Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економічні погляди М.І. Туган-Барановського

М.Туган-Барановський (1868-1919 рр.). Міністр Центральної Ради, видатний економіст. Головні твори: "В поисках нового времени"(1913р.), "Очерки из новейшей истории политической экономии социализма"(1903р.), "Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь"(1894р.), "Русская фабрика в прошлом и настоящем"(1898р.). Головні ідеї: Теорія динаміки виробництва: 1) ґрунтовно проаналізував сутність, причини промислових криз; 2) критикував Сісмонді за пояснення криз через недоспоживання народних мас; 3) вважає, що "межа виробництва полягає у рівні продуктивних сил суспільства, а не у розмірах його споживання", тому що структура економіки, розподіл капіталу між галузями економіки не відповідає структурі споживання; 4) вважає, що зростання виробництва породжує попит з боку промислових капіталістів на проміжний товар, але на споживчі – може не породжувати. Звідси, І підрозділ суспільного виробництва може розвиватися майже незалежно від ІІ підрозділу; 5) виділив у якості причини криз диспропорції у русі заощаджень та інвестицій, у пояснення економічного зростання ввів функцію інвестицій. Соціальна теорія розподілу: 1) розглядав розподіл доходів між класами і соціальними верствами як складний результат боротьби соціальних класів за зростання належної їм частки суспільного продукту, боротьби, у якій сили сторін є вищою мірою нерівні. Наприклад, заробітна плата залежить від рівня продуктивності суспільної праці та соціальної сили робочого класу; 2) цими ж факторами визначається й прибуток, як доход, що базується на експлуатації робітників. Ідея синтезу теорії граничної корисності та теорії трудової вартості: 1) вперше здійснив спробу поєднання трудової теорії вартості і теорії граничної корисності; 2) цінність блага – вигода від споживання благ –вимірюється граничною корисністю; 3) вартість вимірюється витратами праці; 4) спільно цінність блага та вартість впливають на господарський процес; 5) "гранична корисність визначає у першій інстанції розцінку господарського предмета. Але сама гранична корисність стосовно вільно відтворюваних продуктів – у другій інстанції вимірюється трудовою вартістю останніх". Теорія кооперації: 1) кооперація є продуктом капіталістичної системи і не може існувати без використання її господарських принципів, але одночасно кооперація несе в собі зародки нових некапіталістичних засад; 2) кооперативні підприємства існують тільки в середині трудових класів /пролетаріату, селянства, дрібної буржуазії/; 3) для селян кооперація – єдино можливий засіб піднесення їх економічного добробуту. Концепція соціалізму: 1) критикував концепцію державного соціалізму Маркса, Леніна, бо вважав, що соціалізм є устроєм більш складним, ніж капіталізм, і не може бути суто державним, а має бути державним, кооперативним, муніципальним, соціальним /щоб кожна особа виконувала функції співвласника/.

 


Date: 2015-07-02; view: 168; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию