Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задачі для самостійного розв’язування. 1. Азот, маса якого m=0,1 кг, був ізобарно нагрітий від Т1=200 К до Т2=400 К

1. Азот, маса якого m=0,1 кг, був ізобарно нагрітий від Т1=200 К до Т2=400 К. Визначити роботу А виконану газом, отриману ним теплоту Q та зміну внутрішньої енергії азоту ΔU.

2. Обчислити кількість теплоти Q, потрібної для нагрівання повітря на ΔТ=30 К при сталому тиску, якщо початковий об’єм V=50 м3, а температура Т0 та тиск р0 відповідають нормальним умовам.

3. Абсолютна температура азоту, який при нормальному атмосферному тиску займав об’єм V=0,1 м3, внаслідок ізобарного розширення збільшилась у 3 рази. Яку масу m бензину було спалено, якщо на нагрівання азоту пішло η=40% теплоти, що виділилась під час спалювання бензину? Теплотворна здатність бензину q=46 МДж/кг.

4. Кисень, маса якого 80 г, ізобарно нагрівають від 15 до 115°С. Визначити роботу газу А, зміну внутрішньої енергії ΔU та кількість підведеної теплоти Q.

5. Азот, маса якого 28 г, міститься в циліндрі під невагомим рухомим поршнем і займає об’єм V при тиску р і температурі t=27°С. Потім, газ внаслідок нагрівання повільно розширюється при р=const до об’єму V та нагрівається до температури T . Для нагрівання газу витрачається Q=10 кДж теплоти. Обчислити роботу А розширення газу, зміну його внутрішньої енергії ΔU, температуру Т , та відношення .

6. Внаслідок ізотермічного розширення азоту при температурі Т=280 К його об’єм збільшився вдвічі. Визначити роботу А, виконану під час розширення газу, зміну внутрішньої енергії ΔU та кількість теплоти Q, одержаної газом. Маса азоту m=0,2 кг.

7. У скільки разів n збільшиться об’єм водню під час ізотермічного розширення, якщо при цьому газ отримав теплоту Q=800 Дж? Температура водню Т=300 К, кількість речовини ν=0,4 моль.

8. Визначити кількість теплоти Q, що виділилася під час ізотермічного стиснення m=7 г азоту, якщо при цьому тиск газу збільшується у n=50 разів. Чому дорівнюватиме робота А, яка виконується в цьому процесі? Температура газу Т=300 К.

9. Кисень займає об’єм V =100 л і перебуває під тиском р =200 кПа. Під час нагрівання газ розширився при сталому тиску до об’єму V =300 л, а потім його тиск зріс до р =500 кПа при сталому об’ємі. Обчислити зміну внутрішньої енергії газу ΔU, виконану газом роботу А та теплоту Q, яку одержав газ. Побудувати графік процесу.10. При нагріванні балону, де міститься 1 кг невідомого газу, на 1 К при сталому об’ємі витрачається 700,8 Дж теплоти, а при сталому тиску – 959,8 Дж. Встановити, який це газ?


Тема 9


Date: 2015-07-01; view: 486; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию