Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3. Динаміка матеріальної точки

БАБЕНКО М. О.

ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

(МЕХАНІКА, МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.040201. МАТЕМАТИКА*

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

ХЕРСОН


 

УДК 372.853
ББК 22.3я73
  Б12

 

Бабенко М. О. Загальна фізика (механіка, молекулярна фізика). Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.040201. Математика* заочної форми навчання. – Херсон, 2015. – 64 с.


Програма курсу

Розділ 1. Вступ до фізики. Механіка

Тема 1. Вступ до фізики. Поняття про механіку.

Предмет і завдання фізики. Методи фізичних досліджень. Матерія і рух, простір і час - основні форми існування матерії. Зв’язок фізики з іншими галузями науки і технікою. Роль фізики у пізнанні навколишнього світу. Структура фізики. Роль курсу загальної фізики у підготовці фахівця. Предмет та завдання механіки. Механічний рух. Структура механіки.

Тема 2. Кінематика матеріальної точки.

Поняття матеріальної точки. Відносність руху. Система відліку. Траєкторія. Векторний та координатний способи опису руху. Прямолінійний рух. Переміщення, швидкість, прискорення прямолінійного руху. Кінематичні рівняння прямолінійного руху. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Коловий рух. Кутове зміщення, кутова швидкість, кутове прискорення, лінійна швидкість, частота, період колового руху. Кінематичні рівняння колового руху.

Тема 3. Динаміка матеріальної точки.

Інерція. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Інертність. Маса. Адитивність і закон збереження маси. Імпульс. Другий закон Ньютона. Сила. Фундаментальні взаємодії. Третій закон Ньютона. Сили у природі: сила тяжіння, сили пружності, сили тертя. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційне поле. Напруженість і потенціал гравітаційного поля. Границі застосування класичної механіки. Динамічні закономірності та принцип причинності класичної механіки. Неінерціальні системи відліку і сили інерції. Вага тіла. Невагомість. Принцип еквівалентності сил інерції і гравітаційних сил.


Date: 2015-07-01; view: 230; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.021 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию