Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задачі для самостійного розв’язування. 1. Частинка рухається по колу радіус якого R=10 см, зі швидкістю v=10 м/с





1. Частинка рухається по колу радіус якого R=10 см, зі швидкістю v=10 м/с. Визначити середнє значення шляхової швидкості і модуль вектора середньої швидкості переміщення частинки за час руху t=3,14 с.

2. Кут повороту радіуса-вектора частинки, що рухається по колу радіуса R=10 см, визначається рівнянням , де А=1 рад/с; В=2 рад/с; С=3 рад. Визначити за перші =2 с руху: шлях s, який пройшла частинка; максимальні кутову швидкість ωmax і прискорення εmax; кут α між векторами повного і тангенціального прискорень частинки.

3. Локомотив з вагонами рухається зі сталою швидкістю v1=0,2 м/с. Якою має бути сила тяги FT локомотива, якщо вагон завантажується гірською породою зі швидкістю μ=800 кг/с? Втрати механічної енергії під час руху не враховувати.

4. Електровоз штовхає два вагони, маса яких m =m =60 т, надаючи їм прискорення а=0,1 м/с². Коефіцієнт опору μ=0,005. P якими силами F і F стиснуті пружини буферів між вагонами та між електровозом і вагоном.

5. З яким максимальним прискоренням може рухатись автомобіль, якщо коефіцієнт тертя між резиною та бетоном ƒ=0,7?

6. Обчислити нормальне an і тангенціальне прискорення тіла, яке кинуто з початковою швидкістю =10 м/с під кутом α=30° до горизонту, через =0,7 с з початку польоту. В яких точках траєкторії ці прискорення будуть найбільшими і чому дорівнюватимуть?

7. Точка рухається по колу зі швидкістю , де =1 м/с². Визначити її повне прискорення а після того, як вона зробить повний оберт.

8. Уздовж похилої площини, що утворює з горизонтом кут α, підіймають тіло. Коефіцієнт тертя становить ƒ. Під яким кутом β до похилої площини треба спрямувати силу, щоб вона була найменшою.

9. Яким має бути мінімальний коефіцієнт тертя ƒ між шинами коліс і дорогою, щоб велосипедист зміг рухатися вгору по дорозі з нахилом 0,02 (нахил – синус кута нахилу дороги до горизонту) з прискоренням а=0,2 м/с².

 


Тема 3






Date: 2015-07-01; view: 399; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию