Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


IV. Розвиток мовлення

1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

Дослідіть історію кохання Доріана й Сибіли Вейн. У чому специфіка його зображення?

♦ Визначте символіку образів твору. (Перш за все, це — портрет Доріана Грея.)

♦ Як ви вважаєте, що символізує портрет Доріана Грея? (Душу героя, його совість. Містичну силу, якій герой продав свою душу за вічну молодість і красу; вічне Мистецтво.)

♦ З чим були пов’язані зміни в портреті? (Із хибними, злочинними діями та вчинками героя)

♦ Чому благородний учинок Грея не поліпшив зображення на портреті? (Зміни в душі незворотні; відмова від того, щоб знеславити сільську дівчину — чи такий уже це благородний учинок?)

♦ Чи можуть бути символами інші образи роману? Якщо так, то якими?

♦ Складіть схеми за образами-символами роману.

• Визначте основні риси стилю творчості письменника.

Для художнього світу О. Уайльда є характерними:

• художнє дослідження взаємин людини й мистецтва, естетики та моралі, краси та зла;

• зображення внутрішнього життя особистості не за допомогою ретельного психологічного аналізу, а крізь призму ідей, що нею керують, а також за допомогою символів, які позначають її психічні стани;

• особлива увага до процесу чуттєвого пізнання світу і зіставлення його результатів із усталеними нормами моралі, соціальної поведінки;

• наявність парадоксів через схильність письменника до сумнівів та заперечення очевидних істин;

• використання запозичених сюжетів, персонажів, образів (міфологічних або біблійних), які він нерідко іронічно переосмислює з точки зору сучасності;

• стильова довершеність мови, афористичність та підкреслена риторичність мови персонажів; яскрава метафоричність описів.

2. Дискутування за романом О. Уайльда

• Чи можна вважати «аморальною» книгою роман «Портрет Доріана Грея»?

♦ «Щоб запобігати усім гріхам і перемогти їх, передусім потрібно визнати, що корінь кожного гріха — у поганих думках. Ми всі — тільки наслідки того, що ми думаємо» (Будда);

♦ «Визначає долю людини те, як вона розуміє себе» (Торо);

♦ «Усе, що відбувалось у житті окремої людини і людських суспільств, мало початок у думці. І тому пояснення всього того, що відбувалося з людьми,— не в попередніх подіях, а в думках, що передують цим подіям» (Л. Толстой).

♦ «Працюй над очищенням твоїх думок. Якщо у тебе не буде поганих думок, не буде й поганих учинків» (Конфуцій);

♦ «Намагайся не думати про те, що вважаєш поганим» (Епіктет);

♦ «Навряд чи є щось більш потрібне для знання, для спокійного життя і для успіху будь-якої справи, ніж уміння людини володіти своїми думками» (Дж. Локк).

♦ Сам О. Уайльд вважав: «Немає книг моральних або неморальних. Є книги добре написані або погано написані».

3. Інтерактивна вправа «Займи позицію та обґрунтуй її»

♦ Чи можна вважати «аморальною» книгою роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»?

V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «мікрофон»

Продовжте речення:

• Найбільше на уроці мені запам’яталася робота.

 

 

Урок № ___ Дата проведення_________

Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби»

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю та корекції; поглибити знання з теми й систематизувати їх; розвивати пам’ять, зв’язне писемне мовлення, уміння характеризувати літературознавчі поняття, образи, висловлювати про них власну думку, проводити аналогії; виховувати любов до літератури, мистецтва, прагнення до самовдосконалення, естетичні смаки.

Оснащення: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

1. Інструктування перед виконанням тестових завдань

2. Написання контрольної роботи

Варіант І

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Про кого з героїв твору Е. Золя «Кар’єра Ругонів» ідеться в рядках: «Це була просто душа. Але благородна, що зупинилася на порозі храму, схилившись перед свічками, які здалеку здавалися їй зорями»?

а) Сільвера; б) М’єтту; в) Паскаля; г) Антуана.

2. Події, описані Е. Золя в романі «Кар’єра Ругонів», відбуваються в:

а) Парижі; б) Руані; в) Плассані; г) Марселі?

3. Лорд Генрі з роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» намагається вплинути на головного героя для того, щоб:

а) розвинути в ньому почуття прекрасного; б) удосконалити внутрішній світ юнака;

в) передати свій досвід, виховати послідовника; г) утілити на практиці власні ідеї.

4. Продовжте речення: «Натуралізм — це.»

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Схарактеризуйте образ із роману Е. Золя «Кар’єра Ругонів», який запам’ятався найбільше.

2. З’ясуйте символіку образів роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Високий рівень (максимально — 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть невеликий твір-роздум за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»: «Чи є душа рівноцінною платою за вічну молодість?»

2. З огляду на теорію «натуралізму», історичні обставини й характери героїв, продовжте логічну історію П’єра Ругона та його дружини (за романом Е. Золя «Кар’єра Ругонів»).

 

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Про кого з героїв роману Е. Золя «Кар’єра Ругонів» ці слова: «Революція 1848 року застала. [їх] насторожі: усі вони розлючені невдачами й готові були за горло схопити фортуну, хай би вона попалася їм на вузькій доріжці. Усі члени цієї сім’ї вичікували подій, як розбійники в засаді, що готові були кинутися на здобич»?

а) Сім’ю Маккарів; б) сім’ю Ругонів; в) сім’ю Фука; г) сім’ю М’єтти.

2. Хто з героїв роману Е. Золя «Кар’єра Ругонів» уперше відчув повагу до себе з боку людей і загинув із прапором у руках?

а) Сільвер; б) Паскаль; в) М’єтта; г) Антуан.

3. Зморшка жорстокості на портреті з’являється після того, як герой О. Уайльда Доріан Грей:

а) дізнався про смерть Сибіли Вейн; б) убив Безіла Холлуорда;

в) спричинив смерть Алана Кемпбла; г) почав вести нестримне розпусне життя.

4. Продовжте речення: «Інтелектуальний роман — це.»

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Схарактеризуйте образ із роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея», який запам’ятався найбільше.

2. З’ясуйте символіку образів роману Е. Золя «Кар’єра Ругонів» (червоного кольору, площі Св. Митра)

Високий рівень (максимально — 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть невеликий твір-роздум за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»: «Причини духовної деградації Доріана Грея».

2. Зважаючи на теорію натуралізму, історичні обставини й характери героїв, продовжте логічну історію синів П’єра Ругона та їхніх сімей (за романом Е. Золя «Кар’єра Ругонів»).

 

IV. Підбиття підсумків уроку

Урок № ____ Дата проведення_________

Тема. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчений упродовж навчального року матеріал, з’ясувати учнівські інтереси, читацькі уподобання; розвивати пам’ять, навички виокремлення головних рис, індивідуальних стилів письменників, уміння аналізувати твори, характеризувати героїв, висловлювати власне ставлення до них, проводити паралелі із сучасністю, реальним життям; виховувати любов до літератури, повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки.

Оснащення: «портретна галерея» письменників, виставка їх творів, узагальнюючі таблиці; учнівські ілюстрації.

Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Світ художньої літератури різноманітний і майже неосяжний. Але кожна людина, яка прагне бути освіченою, повинна ознайомитися з «вершинами» — найвидатнішими письменниками світової літератури та їх творами. У цьому навчальному році ми здійснили мандрівку в ХІХ століття й, можливо, відкрили для себе, що деякі цінності не змінюються з часом, є цінностями вічними — любов, дружба, честь, порядність, доброта. І якими б різними не були люди, їм хочеться саме цього. Хто ж обирав інші для себе пріоритети — владу, багатство — неодмінно розчаровувався, зазнавав нищівної поразки. Сьогодні ми ще раз повернемося до творів, їх героїв, ідей, над якими розмірковували на уроках літератури, та спробуємо осягнути їх значення, естетичну привабливість із позицій людини ХХІ століття.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Узагальнення та систематизація вивченого

1. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького та проблемного характеру

♦ Пригадайте, до яких країн ми мандрували, яких письменників і які твори вивчали.

♦ Поєднайте письменників та їхні твори.

 

 

♦ Знайдіть поняття, що об’єднує.

 

Примітка. Слова, написані курсивом, учні вписують самостійно.

 

ü Розкажіть про свого улюбленого героя з літератури ХІХ століття

ü Які літературні течії та напрями зіткнулися, поєдналися у ХІХ столітті? Чому письменники постійно перебували у пошуку?

♦ Продовжте речення:

ü Верлібр — це.... Верлібром писав. (В. Вітмен).

ü Поетами-символістами є. (П. Верлен, А. Рембо)

ü До психологічно-філософських романів належить. («Злочин і кара»).

ü «Сімейний» роман написав. (Л. Толстой).

ü Представником натуралізму є. (Е. Золя).

2. Міні-диспут «Чи може література ХІХ століття чогось навчити сучасну людину»?

 

V. Домашнє завдання

Підготуватися до презентації творчого проекту.

VІ. Підбиття підсумків уроку

 

 

Урок № ____ Дата проведення________

Тема. Підсумки роботи за рік. Презентація творчого проекту.

Мета: підсумувати результати роботи за рік, з’ясувати вподобання учнів, зацікавити їх літературною освітою, проаналізувати недоліки; розвивати навички самостійної індивідуальної та колективної роботи (у парах і групах); удосконалювати вміння висловлювати свої думки, відстоювати їх, аргументувати, проводити паралелі з сучасністю; виховувати допитливість, прагнення до самоосвіти й самовдосконалення.

Оснащення: матеріали для презентації, елементи костюмів і декорацій; фрагменти кінофільмів, аудіозаписи; цікаві літературні твори, перелік літератури для читання влітку.

Тип уроку: комбінований (за формою — нестандартний).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Аналізування роботи учнів за рік

IV. Презентація творчого проекту

1. Представлення результатів роботи у творчому проекті «Моє відкриття літератури» (або «Я та література»)

Аналізування результатів анкетування

Запитання анкетування

♦ Чому ти надаєш перевагу — читанню книг чи перегляду кінофільмів?

♦ Скільки книжок читаєш?

♦ Книгам якої тематики надаєш перевагу (крім тих, що за програмою)?

♦ Чи цікавишся ти поезією і якою саме (класичною, сучасною)?

♦ Чи прислухаєшся ти до слів сучасних популярних пісень? Якої ти думки про їх зміст?

♦ У чому ти вбачаєш «плюси» й «мінуси»: а) читання художньої літератури; б) перегляду кінофільмів за класичними творами?

♦ Чи примушують тебе переживати, замислюватися класичні художні твори? Чи допомагають вони тобі в житті?

2. Інтерактивна вправа «Коло ідей»

♦ Висловіть свою думку з питання: «Що сучасна молода людина може відкрити для себе в літературі минулих століть?»

3. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Продовжте речення: «Упродовж цього навчального року на уроках світової літератури я відкрив для себе.»

4. Вікторина «Упізнай героя»

♦ Дівчина в плащі з червоною підкладкою, з прапором у руці, яка вперше відчула повагу громади. (М’єтта з роману Е. Золя «Кар’єра Ругонів»)

♦ Високий худий юнак з інтелігентним обличчям у дуже поганому одязі й з петлею під полою. (Родіон Раскольніков із роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»)

♦ Жінка, яка заради коханого залишила сім’ю та сина. (Анна Кареніна з однойменного роману Л. Толстого)

♦ Чоловік, який помер напівголодним у холодному домі, маючи незліченні багатства. (Гобсек з однойменної повісті О. де Бальзака)

♦ Французький юнак, який перейнявся ідеями революції і віддав за них життя. (Сільвер із роману Е. Золя «Кар’єра Ругонів»)

♦ Поет, який возвеличив абетку до філософської узагальненої картини світу. (А. Рембо)

♦ Птах — символ поета, величного в небі й безпомічного на землі. (Альбатрос з однойменної поезії Ш. Бодлера)

♦ У кого «та тихо серце плаче»? (У П. Верлена)

♦ Дві пані, які виявили найбільшу любов до коханого тільки після його смерті. (Пані де Реналь і Матильда де Ла-Моль)

♦ Історія хлопчика починається жахливо, а завершується щасливо. («Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса)

♦ «Листя трави» — це єдина й найвідоміша збірка. (В. Вітмена)

♦ Для героїв якого твору краса була возведена в абсолютний культ? (О. Уайльд «Портрет Доріана Грея»)

6. «На мене чекають» (ознайомлення зі списком літератури для читання в 11-му класі)

 

V. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Побажання»

Учні висловлюють одне одному добрі побажання на майбутнє за «ланцюжком» (або в колі).

 

Date: 2015-07-01; view: 2838; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию