Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


III. Оголошення теми й мети уроку. IV. Узагальнення та систематизація вивченого

IV. Узагальнення та систематизація вивченого

1. Композиційне порівняння. Заповніть та прокоментуйте таблицю «Злочин і кара».

2. Евристична бесіда

♦ Чи погоджуєтесь ви з думкою, що покарання Раскольнікова почалося задовго до злочину?

♦ Чи можна докори сумління героя вважати його головним покаранням?

♦ Чому після зізнання Соні герой почувався більш нещасним

♦ Про яку любов ідеться? (Християнську любов до ближнього)

♦ Чи можна Свидригайлова вважати художнім антиподом Раскольнікова? Чому?

♦ Чому Раскольніков ставить поряд (за моральністю) Соню Мармеладову та свою сестру Дуню?

♦ Якими є роль і місце автора в романі «Злочин і кара»?

3. Значення і символіка назви роману Ф. Достоєвського зрозумілі, досить прозорі: «Злочин і кара». Ці слова стали своєрідним крилатим висловом, афоризмом. Але вони не є однозначними. Як ми вже згадували, мовою оригіналу «преступление» — преступление, переступ через певну, дозволену християнську загальнолюдську межу. А от слово «наказание» (крім значення «покарання, кара») має ще й значення «наказу, побажання, остороги, перестороги».

4. Конкурс на кращу назву книги українською мовою. Ураховується точність, благозвучність, відображення основної ідеї. Назву обґрунтувати. («Переступ і осторога», «Пересторога злочину», «Покарання душі за злочин» та ін.)

 

 

5. Самостійне аналізування запропонованої вчителем інформації

 

 

 

V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи (твору).

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• З вивченої теми для мене найцікавішими були такі форми роботи, такі проблеми, як.

• Я поділяю (не поділяю) думку митців і літературознавців про те, що.

• Твір Ф. Достоєвського близький сьогоденню тим, що.

 

Урок № ___ Дата проведення________

Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Мета: виявити рівень розуміння змісту, ідейно-художніх особливостей твору; розвивати образне, аналітичне мислення, зв’язне писемне мовлення, уміння висловлювати свої судження й аргументувати їх; виховувати високі моральні якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, художній текст.

Тип уроку: розвиток мовлення.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Розвиток мовлення

1. План роботи

1) Оголошення тем для написання творів

2) Інструктаж; коментування вчителем тем твору

3) Виконання роботи

2. Теми для творів

1) Істинні й хибні мотиви злочину Раскольнікова (за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»).

2) Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу Родіона Раскольнікова з роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

3) «Злочин і кара» Ф. Достоєвського як поліфонічний роман ідей.

4) Специфіка образу Петербурга у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

5) Світоглядно-естетичні позиції Ф. Достоєвського, їх новаторське втілення в його творчості.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи (тестування).

V. Підбиття підсумків уроку

 

 

Урок №

Тема. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю і корекції; розвивати пам’ять, аналітичне, образне мислення, уміння зіставляти літературні явища з реаліями життя, висловлювати власні міркування та обґрунтовувати їх; виховувати гуманістичний світогляд, кращі моральні якості.

Оснащення: тестові завдання (2 варіанти).

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

1. Інструктаж до виконання тестових завдань

2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

 

Варіант І

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. З’ясуйте, чий це портрет у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»: «…він був напрочуд гарний із себе, з прекрасними темними очима, темно-русявий, стрункий, на зріст вище середнього».

а) Раскольнікова; б) Лужина; в) Порфирія Петровича;

2. Який страшний сон наснився Раскольнікову?

а) Про те, що мертва лихварка прийшла по його душу; б) про те, як били бідну конячину;

в) про те, що його злочин розкрили.

3. На які два розряди ділив усіх людей головний герой роману?

4. Продовжте речення: «Жанр твору Ф. Достоєвського «Злочин і кара» —.»

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Схарактеризуйте образ Соні Мармеладової з роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, порівняйте його з образом головного героя.

2. Визначте риси новаторства у творчості Ф. Достоєвського.

Високий рівень (максимально — 4 бали) Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої судження про теорію сильної особистості, «надлюдини» та її розвінчання в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

2. Розкрийте символіку назви роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара», зазначте співвідношення у творі «злочину» і «кари».

 

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. З’ясуйте, чий це портрет у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»: «Це був надзвичайно веселий і компанійський хлопець, добрий до простоти. Проте за цією простотою ховались і глибина, і гідність. Був він розумний, хоч і справді часом дуже простуватий! Іноді він буянив і мав славу силача… жодні невдачі його ніколи не бентежили, і ніякі погані обставини, здавалось, не могли пригнітити його»:

а) Раскольнікова; б) Разуміхіна; в) Лужина.

2. Хто з героїв роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» зрозумів психологію Раскольнікова й причини його злочину, «вирахував його»:

а) Порфирій Петрович; б) Разуміхін; в) Соня Мармеладова.

3. Хто є «двійником» головного героя роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»?

4. Продовжте речення: «Темою роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» є.»

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Розкрийте образ Родіона Раскольнікова та його еволюцію в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

2. Назвіть риси реалізму у творчості Ф. Достоєвського.

Високий рівень (максимально — 4 бали) Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої судження про філософський та етичний аспекти роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

2. Доведіть або спростуйте думку, яку письменник Ф. Достоєвський утверджує у своїх творах: «Кожна людина несе особисту відповідальність за зло, що панує у світі».

IV. Підбиття підсумків уроку

 

Урок № ____ Дата проведення_______

Тема. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця Мета: ознайомити учнів із духовними та творчими шуканнями митця, зацікавити його творами й особистістю; розвивати навички роботи з книгою, сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, висловлювання своїх міркувань та оцінок; виховувати повагу до літератури, до кращих її творців.

Оснащення: портрет письменника, ілюстрації до біографії, видання творів, МП

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань. Аналіз контрольної роботи

III. Мотивація навчальної діяльності

Date: 2015-07-01; view: 2371; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию